Aktualności

2022-11-03 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Współczesne namioty grzeszników

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Ostrzegałem was przed niebezpieczeństwem, na które naraża was przebywanie w namiotach grzeszników. Szerokim więc łukiem omijajcie miejsca, które sprzyjają powstawaniu pokus. Tajemnicą bezgrzeszności jest bowiem bojaźń Boża, która nakazuje duszy uciekać przed wszelkim niebezpieczeństwem i nie narażać się na walkę, która nie jest konieczna. Nigdy nie należy lekceważyć nieprzyjaciela i narażać się bez potrzeby. (1) Dlatego nakazuję wam strzec waszych dusz, unikając karmienia się światem mediów, które rozbudzają w was cielesność, a zabiją życie duchowe. Jak niewidzialny jad wpuszcza do waszych dusz fałszywą ideologię i fałszywe „prawidła” kierujące życiem człowieka. Czystość jest przez nie znienawidzona, dlatego, kto się nimi karmi, będzie miał pokusy, bo sam je na siebie ściąga, wpatrując się w obraz bestii. (2) Drugim namiotem grzeszników są miejsca zabaw związane z tańcem. Nie ma w nich jednej duszy, która by pozostała czysta. Muzyka rozbudza zmysły, a taniec jest preludium grzechu nieczystości. Nie posyłajcie tam dzieci, bo szybko utracą niewinność. Zadaniem rodziców jest znaleźć takie zajęcia dzieciom, aby nie miały czasu na tego typu rozrywki. (3) Trzecim namiotem grzeszników są plaże i wszelkie miejsca pozbawione wstydliwości. Ludzie powinni nosić ubrania. To jest naturalne i dobre. Tylko dzikie plemiona zachowały prymitywne stroje. Rozebranie człowieka zawsze wiązało się z jego upokorzeniem i pozbawieniem wolności. Rozważcie to moje dzieci, że uczyniono z was niewolników, a wasze stroje świadczą o stopniu waszej niewoli. (4) Po czwarte unikajcie spędzania czasu na przeglądaniu stron internetowych. Pozostańcie skupieni na tym, co konieczne i do tego wykorzystujcie Internet, bo to źródło również jest pełne trucizny i przesiąknięte zarazą nieczystości. Powstrzymajcie waszą ciekawość, aby nie przyswajać obrazów, które później będą was prześladować. 

 

Chcę was uświadomić, że są miejsca, w których nie uchronicie się od pokus, i tych miejsc należy unikać. W ten sposób ustrzeżecie się od nadmiernej walki i wyciszycie własne zmysły. W codziennym życiu zastosujcie rady, które wam dałem, rozważając Moje szóste przykazanie. Świadomie używajcie waszych zmysłów. Świadomie patrzcie i słuchajcie. Nie bądźcie ludźmi bezmyślnymi i instynktownymi, którzy nie mają wpływu na własne zachowanie. Nauczcie się powściągliwości w zachowaniu, patrzeniu i słowach. Powściągliwość w zachowaniu dotyczy gestów zbytniej poufałości. (1) Dystans wobec osób przeciwnej płci jest rzeczą jak najbardziej wskazaną. Okazanie komuś serca nie musi się wiązać z żadną formą dotyku, który użyty w dobrej wierze jest nadinterpretowany przez osoby szukające płytkiej pociechy. Odpowiedzią na bezinteresowny gest miłości jest często gest lub spojrzenie budzące już niepokój w sercu. (2) Kolejną brama czystości jest zmysł wzroku. Wzrok powinien być świadomy. Jeśli pozwoli się mu patrzyć na wszystko i nie wychowa sobie zawczasu tego zmysłu, człowiek w krótkim czasie staje się ciekawski i instynktowny, tymczasem zmysłów należy używać z rozmysłem. Zawsze stawiam wam przed oczy żonę Lota, która otrzymała ogromną łaskę od Boga i sam anioł wyprowadził ją za rękę z epicentrum zła, a choć znała Wolę Boga i była przestrzegana, nie powstrzymała swojego wzroku i w konsekwencji tego musiała zginąć wraz z grzesznikami. Jeśli sam Bóg ostrzega, to tylko dla ważnego powodu. Nauczcie się więc, że posiadacie rozum i wolną wolę, abyście kierowali waszym zachowaniem i waszymi zmysłami. Jeśli dacie swobodę zmysłom, staniecie się instynktowni jak zwierzęta i to zmysły będą wami kierować. Tymczasem człowiek duchowy umartwia zmysły i uczy je karności. O tym powiem wam w następnym orędziu.

 

(3) Powściągliwość w słowach strzeże człowieka przed pokusą pobudzania innych do grzechu. Mówiąc nawet w dobrej wierze o rzeczach grzesznych, już porusza się wyobraźnię i prowokuje grzeszne myśli i skojarzenia u słuchaczy. Dlatego mówienie o swoich pokusach i osobistych upodobaniach czy zgorszeniach powinno się zachowywać tylko dla uszu Boga podczas świętej spowiedzi. Nie są to rzeczy, o których godzi się mówić głośno. Sfera intymna człowieka jest sferą głęboko osobistą i nie należy jej z nikim dzielić, chyba że z własnym małżonkiem. Diabeł tym więcej kusi, im bardziej znajduje słabość w człowieku. Sferę tę więc należy uśpić w duszy i ani o niej nie mówić, ani o niej nie myśleć, jak to czynią dzieci. Świat chce skupić uwagę człowieka na rzeczach cielesnych, aby uniemożliwić mu rozwój duchowy. Wy nie mówcie o tych rzeczach, ani się im nie przyglądajcie, ani nie zajmujcie się nieczystością innych. Zachowujcie również powściągliwość w słowach, aby nie zachęcać innych do zbyt poufałej rozmowy ze sobą. (4) Niestosowne żarty i propozycje są na ogół odpowiedzią na zbytnią poufałość. (5) Na koniec pamiętajcie o godnych strojach własnych i nie zajmujcie się strojami wszystkich wokoło, bo i tu diabeł zwiedzie was z łatwością. Żądajcie godnego stroju od swoich domowników, podopiecznych i pracowników, a więc tam, gdzie możecie wywierać bezpośredni wpływ. W pozostałych przypadkach odwracajcie wzrok od zła i cudzego grzechu, abyście pozostali czyści w Moich oczach. (6) Żona Lota nie zdołała nikogo uratować z płonącej Sodomy. Na zło nie wolno się oglądać. Ze złem nie wolno rozmawiać. Gdyby Ewa odwróciła się od kuszącego ją węża, nie byłaby sama upadła i nie zwiodłaby Adama. Tymczasem chcąc pomóc „biednemu wężowi, który pozostawał w nieświadomości”*, wpadła w jego sidła i sprowadziła na ludzkość grzech. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Wąż znał prawdę. Aby zwieść Ewę, użył podstępu, pytając, czy to prawda, że nie wolno im jeść ze wszystkich drzew rajskiego ogrodu.

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...