Aktualności

2022-12-15 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Wielka zdrada i wielkie zadośćuczynienie

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Posłuchaj, najdroższe dziecko. Nie lękaj się mówić Moich słów i objawiać Mojej Woli. Kto pojmie, ten pojmie i otrzyma swoją nagrodę. To już nie twoja rzecz. Ty ze wszech miar staraj się wypełnić wszystkie Moje pragnienia. Nie oglądaj się na innych. Każdy otrzymał swoją miarę i każdy będzie rozliczony według łask, które otrzymał. Dałem ci poznanie, jak wielką rozkoszą są dla Mnie ci, którzy staną do walki o własną czystość, bo zdrada człowieka towarzyszy Mi od początku, od Adama po Judasza. Przyjaciel, któremu mogę zaufać jest na Ziemi rzadkością. Chcę wam udzielić wielkiej łaski, której rozmiaru jeszcze nie możecie pojąć.

 

Wiem, że rozkosze świata są silną przeszkodą dla dusz szukających Boga. Zapraszam was do wierności Mojemu królewskiemu Sercu, lojalności rycerskiej godnej najbliższych przyjaciół Króla. Pragnę serc, na których będę mógł oprzeć Moją zmęczoną głowę, bo nie ma miejsca, gdzie mógłbym ja złożyć na Ziemi. Moje wezwanie jest wielkim wybraniem. Na twoim sercu pragnę złożyć Moją głowę obarczoną koroną sprawiedliwości. Pociechą Mojego zbolałego Serca są ci, którzy z miłości są Mi wierni nie tylko świadomym uczynkiem i słowem, ale całym sercem i każdym zmysłem, które człowiek otrzymał dla poznania i uwielbienia Mnie.

 

Czystość Mnie zachwyca. Jeśli jest przy tym wysiłkiem duszy podjętym z miłości do Mnie dla okazania Mi swojej wierności, jest dla Mnie największym darem, jaki może Mi przynieść człowiek. Dar ten rozwesela Moje Serce. To najpiękniejszy dar dla Oblubieńca – Króla.

 

Umiłowałem czystość i zapragnąłem jej tak zachłannie, że serca, które wybrałem do służby Bożej, pozbawiłem szczęścia rodzinnego, jakim jest posiadanie potomstwa. Dzięki Mojej miłości dostąpią oni większej radości. Nie godzę się na żonatych kapłanów i nigdy się na nich nie zgodzę. Wynagradzajcie Mi tę wielką zdradę swoją wiernością.

 

Chcę, aby wasza czystość była doskonała, bo chcę odebrać zadośćuczynienie za brak ofiar tych, którzy są Mi ją winni. Powiedziałem wam przecież, że grzesznicy wejdą do Królestwa przed tymi, którzy powinni przez wzgląd na swój urząd i łaski otrzymane od Boga wejść jako pierwsi. Nie wejdą. Moje drogie dzieci, wy ze świata i w świecie wyprzedzicie kapłanów w czystości, aby świat ujrzał, że Moja siła i Moja łaska owocuje czystością. Chcę zapełnić Moje przerzedzone szeregi prawdziwymi przyjaciółmi, którym mogę zaufać, bo udowodnili Mi swoją wierność czystością.

 

Nie opuszczajcie Mnie teraz, kiedy obnażyłem wam Moje zranienia i ukazałem oblicze zła. Dzieci, pozostańcie w świecie. Uczyńcie z tą wiedzą według waszej woli. Dałem wam poznanie tego, jak człowiek z krwi i kości może uniknąć pokus i pozostać czystym jak anioł. Nie nakazałem wam rezygnacji  z życia rodzinnego, pracy, obowiązków i odpoczynku. Przedstawiłem wam tylko zagrożenia, które na was czekają w określonych miejscach i okolicznościach. Sami wybierzcie teraz zgodnie z otrzymaną wiedzą. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...