Aktualności

2022-12-08 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Ślub czystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Teraz zapisz modlitwę, którą złożycie Mi ślub czystości. To modlitwa, która zaowocuje łaską. 

 

Jezu, przynoszę Ci w ofierze moją cielesność i proszę, abyś raczył uczynić ze mnie istotę czystą na wzór aniołów w Niebie. Dla Twojej miłości, z której złożyłeś w ofierze własne ciało, wyrzekam się dziś wszelkiego grzechu nieczystego i proszę o Twoje błogosławieństwo na drodze doskonałej czystości. Wyrzekam się tym samym nie tylko grzesznych czynów, rozmów i myśli, ale wszystkiego, co pobudza zmysły do grzechu nieczystości.

 

Postanawiam z całego serca walczyć z wszelkimi pokusami i nigdy nie wystawiać się na pokusy z własnej woli, ale unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a tym samym odwracać oczy od zła, aby złe duchy nie mogły przeniknąć do mojego serca przez zmysł wzroku, który jest bramą do Twojej twierdzy wewnątrz mnie.

 

Zamieszkaj we Mnie poprzez Twojego Ducha, a ja dziś ślubuję Ci wierność jako dowód mojej miłości. Wierzę, że umocnisz to, co słabe, Twoją Boską mocą i zwyciężysz w tej walce, do której mnie powołałeś. Pragnę zachować czystość jako mój dowód wierności Tobie, mój Królu. Niech się wypełni we Mnie Twoja Wola. Amen.

– Zapisałam. Czy to już wszystko?

– Tak. to wszystko.

– A modlitwa codzienna?

– To jest modlitwa codzienna lub ta, którą podyktowałem dla księdza. Możecie je odmawiać zamiennie.

 

Maryjo, Matko Boga, oddaję Ci w niewolę moje /konsekrowane/ ciało, umysł i serce.

Jestem cały tylko Twój. Zamknij mnie teraz i na zawsze w Twoim Niepokalanym Sercu, bo wolę umrzeć, niż zabić Jezusa. Amen.

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...