Aktualności

2023-07-06 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc czystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Duch Święty: Moja córko, czystość jest owocem pracy nad własnym sercem. Moja łaska wspomaga cię w tej walce. Daje ci Moje dary, aby dzięki nim wzrastała twoja świadomość grzechu. Czyste serce przypomina twarz dziecka, wolną od przebiegłości i żądz. Jest obrazem Boga w prostocie. Aby oczyścić serce, stań w prawdzie wobec własnych intencji, intencji czynów i słów, które wypowiadasz. Czy w rzeczywistości mają one drugie dno, pod którym kryją się inne motywy? Badaj twoje serce, aby je wychować. Jeżeli zachowasz szczerość na modlitwie, wszystkie prawdziwe intencje twoich czynów będą ci ukazane. To dar jaki ci daję. Dar rozumu, dzięki któremu rozumiesz, co jest czystą intencją, a co wynika ze słabości i żądz, które trzeba usunąć. Daję ci światło, które jest bolesne. Oświeca wszystkie twoje myśli, aby ukazać ci, jakie są w oczach Bożych. Wchodzenie w głąb własnych motywów działania uświadamia człowiekowi, jak mało ufa Bogu i jak wiele w nim złych skłonności. Jednak nazwanie ich po imieniu wobec Boga daje siłę do walki z nimi.

 

Czystość, jakiej pragnę, to czystość duszy i ciała. Zachowanie godności we wszystkim, co myślisz i czynisz, ale również unikanie wszystkiego, co jest nieczyste. Dzięki Mojej łasce człowiek poddający Mi swoje serce wraca duchowo do stanu niewinności, jakim obdarzam dziecko. Nie jest to infantylność lub zdziecinnienie kojarzone bardziej z chorobą umysłu. Jest to stan czystości duszy, w którym zło staje się rzeczywistością niepojętą. Człowiek taki rozumie dobrze Boga i Jego sprawy. Nie pojmuje jednak zła, ani o nim nie rozmyśla, ani nie opowiada. Odrzuca je jak zło tak dalece, że nawet w nie nie dowierza. Dobroć, która opanowuje serce, przewyższa nawet wspomnienia zła i odsuwa je jako coś, co jest pisane w innym języku, którego nie da się zrozumieć. Stan ten zaczyna się rozwijać w duszy, począwszy od zachowania czystości w pragnieniach i myślach, aż do opanowania całego życia człowieka. 

 

Na początku uwalniam i oczyszczam serce człowieka od żądz i namiętności, później prowadzę je do wyższego stanu czystości – do czystości intencji, o których mówiłem na początku. Wówczas uwalniam je od ulegania pokusom nie tylko na poziomie szóstego przykazania, ale również wobec innych żądz takich jak chciwość, pragnienie zemsty, zazdrość, zawziętość, pożądanie rzeczy stworzonych, złość i wszelkie nieumiarkowanie. Doskonała czystość serca jest ofiarowana tym, którzy nie boją się patrzeć we własne serce, aby odkrywać w nim podłe motywy. Dlatego uświadamianie sobie własnej słabości nie powinno prowadzić do zniechęcenia, ale przeciwnie, zagrzewać do walki, bo oznacza to, że dusza ta powołana jest do wyższej doskonałości, a Bóg poprzez to bolesne odkrywanie jej ciemnych stron przed nią samą, chce ją uwolnić od tego ciężaru i obdarować owocem czystości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...