Aktualności

2023-09-28 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nieczystość odbiera zdolność kochania

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę uświadomić wam, że nieczystość jest grzechem pozbawiającym człowieka możliwości wzrostu duchowego. Nieczystość prowadzi do wielu nieszczęść i cierpień w tym życiu, odbiera człowiekowi radość i zadowolenie z życia, a upośledzając jego zdolność kochania, uniemożliwia mu założenie szczęśliwej rodziny. Wszystkie grzechy nieczyste obciążają całą rodzinę. Nie są indywidualną sprawa grzesznika. Za ten skrajny egoizm płci przede wszystkim małżonek i wszystkie dzieci. Kochanie jest najważniejszą zdolnością, którą Bóg daje człowiekowi, aby potrafił założyć rodzinę i stawiać czoło przeciwnościom. Nieczystość odbiera tę zdolność, stąd konsekwencje tego grzechu rozciągają się na wszystkie dziedziny życia i wszystkich wokół. Rodzice muszą nauczyć dzieci kochać. Jeśli sami już nie potrafią, nie potrafią również nauczyć tego swoje dzieci.

 

Nieszczęśliwe i pozbawione miłości życie jest więc najboleśniejszą konsekwencją grzechu nieczystości. Kolejnym dowodem na to, że nieczystość odbiera duszy zdolność kochania, są masowe zabójstwa dzieci dokonywane przez ich własne matki, których miłość do własnych dzieci powinna być najbardziej naturalną i silna. Tymczasem kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów jest niewyobrażalna.

 

To samo jednak dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność wzrasta do tego poziomu, że bardziej troszczą się o los znalezionych szczeniąt niż o własne dzieci. Takie patologiczne zjawiska stały się codziennością w nowoczesnych społeczeństwach, gdzie wygoda i prawo jednostki urosło do rangi kultu, a okrucieństwo stało się normą w utrzymaniu tego komfortu.

 

Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Dusza, która utraciła zdolność kochania, jest tą właśnie, która ukryła głęboko swój skarb. Mało tego, że go nie pomnożyła, ale pozwoliła mu zgnić w ziemi. Dusza, która nie umie kochać, nie może pojąć Boga. Człowiek cielesny traci pożądanie duchowe, nie potrafi więc pragnąć Boga, który jest Duchem. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Teraz pragnę wam uświadomić, Moje dzieci, że dopóki żyjecie, macie możliwość przemiany swojego życia. Konsekwencje grzechów nieczystych są bardzo szerokie i nie da się im zapobiec ani ich cofnąć. Pozostaną. Przy pomocy łaski Bożej możliwe jest jednak nawrócenie, uwolnienie i zaczęcie nauki kochania od zera. Jeśli wspomnicie na marnotrawnego syna, który roztrwonił cały majątek swojego ojca z nierządnicami, aż opamiętał się, ujrzawszy się niższym i mniej godnym od świń, wiecie, że ojciec wypatrywał go codziennie, nie brzydząc się nim, mimo jego upadku. Tak samo Ja gotów jestem przebaczyć każdemu i przywrócić mu godność dziecka Bożego, jeśli porzuci swoje dawne zwyczaje, jeśli postanowi o powrocie do domu swego Ojca. Otrzyma Moją łaskę, nową szatę i miłość Ojca, która od nowa będzie go kształtować, leczyć rany jego duszy i uczyć najwznioślejszej sztuki miłowania.

 

Dziś wzywam was wszystkich do wyrzeczenia się tego grzechu i odwrócenia się od niego w sposób zdecydowany. Jest to podstawa naszych dalszych kroków. To wyrzeczenie się wszelkiej nieczystości, która prowadzi do grzechu, jest konieczne jako akt woli. Może być to akt dokonany w imię zadośćuczynienia za własne grzechy, bo pokuta na ziemi niweluje przede wszystkim konsekwencje w wieczności, ale prawdziwa skrucha i pokuta mają też moc zjednać miłosierdzie Boże duszy na ziemi tak, że nie poniesie ona wszystkich konsekwencji swoich czynów w tak ciężkim wymiarze, na jaki zasłużyła. Tym samym wspomożecie tych, którzy cierpią z powodu waszych grzechów. Zadośćuczynienie wobec Boga i bliźniego jest najwspanialszą forma naprawienia zła.

 

Wyrzeczenie to nie dotyczy naturalnie tego, kto chce zadośćuczynić za popełnione grzechy, ale każdego, kto pragnie żyć w czystości zgodnej ze swoim stanem. To znaczy również dzieci, które chcą pozostać wierne Bogu i nie upaść w grzechy nieczyste. Przysięga jednak, którą złożą tylko ci, którzy świadomie zdecydują się na walkę u Mego boku, musi być już świadoma i odpowiedzialna, bo jest to ślub czystości, a więc przysięga wierności. Łamanie jej ma już inne konsekwencje i są one poważne. Wzywam więc do przysięgi wszystkich, którzy są umysłowo gotowi do podjęcia tej walki. Moja łaska będzie im odtąd towarzyszyć. Amen. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...