Aktualności

2023-09-06 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Natura grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę przemienić duszę ludzką w duszę anielską. Uświęcenie temu właśnie służy, aby człowiek był czysty jak anioł, choć zaczyna swoją wędrówkę ku Niebu od ziemi. Abym mógł i pragnął działać w duszy ludzkiej tak, jak chcę, musi ona rozwinąć w sobie cnotę czystości. Ta cnota jest owocem walki o czystość i usposobieniem pożądającym czystości jako warunku przebywania z Bogiem i trwania w Bogu. Czy wiesz co to za choroba epilepsja? Atak tej choroby jest zniweczeniem dotychczasowych wysiłków chorego. Po ataku zapomina wszystko, czego się nauczył. Traci zdolności, które posiadał i owoce swojej pracy. Ta choroba jest najlepszym obrazem duszy chorej na nieczystość. Grzech nieczystości jest jak atak epilepsji. Dusza traci kontakt z Bogiem i zapomina Jego naukę. Powraca do przeszłości i traci całe nieraz lata nauki. To bardzo bolesne dla duszy i Boga, który jako nauczyciel i ojciec poświęcił tej duszy wiele czasu. W jednej chili traci te dusze i wszystkie jej zasługi.

 

Człowiek nieczysty uwstecznia się. Zamiast poruszać się do przodu, wciąż się cofa.

Natura ludzka jest bowiem osadzona między naturą anielską i naturą zwierzęcą. Choć człowiek posiada duszę, posiada też ciało. Dzięki posiadaniu duszy podobny jest aniołom, które jednak nie posiadając ciał, są doskonałymi istotami duchowymi. Człowiek posiada ciało, co czyni go podobnym pewnym prawidłom świata zmysłowego, co łączy go ze światem zwierzęcym. Tym co decyduje o tym, że człowiek jest człowiekiem, jest połączenie natury duchowej z cielesną, (duszy z ciałem) i obdarzenie człowieka wolną wolą, aby mógł decydować, której naturze się podda. Czy w swojej istocie chce być podobny aniołom czy zwierzętom. Wybór każdego człowieka pozostawiony jest jego woli, aby dzięki rozumowi mógł wybierać i poprzez swoje wybory upodabniać się do anioła lub zwierzęcia. 

 

Podczas, gdy aniołowie przez czystość i doskonałość duchową są podobni Bogu, zwierzęta przez pozbawienie pierwiastka duchowego i swoje instynktowne zachowanie są obrazami cech diabelskich i grzechów takich jak: okrucieństwo, żarłoczność, bezwzględność, chytrość, nieczystość. Zwierzęta nie posiadając duszy, nie dążą do celów wyższych i poprzestają na celach podstawowych, jakimi są zdobycie pożywienia, obszaru do życia, przetrwanie i rozmnażanie się. Ludzie poddani grzechowi nieczystości stają się podobni zwierzętom, bo oddając władze ciału, odbierają ją duszy. W swoim życiu więc stają się podobni zwierzętom, dbając o zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, do których dodają jeszcze te, które podsuwa im Szatan, a więc wszelkie formy rozrywki i przyjemności. 

 

Z tego względu nie mogę więc budować Mojego Królestwa na tych, którzy upadają pod ciężarem grzechu nieczystości. Ja mam moc uczynienia człowieka aniołem. Czynię to jednak tylko w duszy, która współpracuje z Moją łaską. Tak dusza, wyrzekając się swoich zmysłów i dążąc do ich umartwienia, otwiera się na Moją łaskę, powiększając obszar Mojego działania w sobie. Dzięki temu mogę działać z rozmachem i czynić wielkie rzeczy w duszach, które są na to przygotowane. Jak już powiedziałem, czystość duszy jest warunkiem Mojego przystąpienia do dzieła. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...