Aktualności

2022-09-22 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Natura grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę przemienić duszę ludzką w duszę anielską. Uświęcenie temu właśnie służy, aby człowiek był czysty jak anioł, choć zaczyna swoją wędrówkę ku Niebu od ziemi. Abym mógł i pragnął działać w duszy ludzkiej tak, jak chcę, musi ona rozwinąć w sobie cnotę czystości. Ta cnota jest owocem walki o czystość i usposobieniem pożądającym czystości jako warunku przebywania z Bogiem i trwania w Bogu. Czy wiesz co to za choroba epilepsja? Atak tej choroby jest zniweczeniem dotychczasowych wysiłków chorego. Po ataku zapomina wszystko, czego się nauczył. Traci zdolności, które posiadał i owoce swojej pracy. Ta choroba jest najlepszym obrazem duszy chorej na nieczystość. Grzech nieczystości jest jak atak epilepsji. Dusza traci kontakt z Bogiem i zapomina Jego naukę. Powraca do przeszłości i traci całe nieraz lata nauki. To bardzo bolesne dla duszy i Boga, który jako nauczyciel i ojciec poświęcił tej duszy wiele czasu. W jednej chili traci te dusze i wszystkie jej zasługi.

 

Człowiek nieczysty uwstecznia się. Zamiast poruszać się do przodu, wciąż się cofa.

Natura ludzka jest bowiem osadzona między naturą anielska i naturą zwierzęcą. Choć człowiek posiada duszę, posiada też ciało. Dzięki posiadaniu duszy podobny jest aniołom, które jednak nie posiadając ciał, są doskonałymi istotami duchowymi. Człowiek posiada ciało, co czyni go podobnym pewnym prawidłom świata zmysłowego, co łączy go ze światem zwierzęcym. Tym co decyduje o tym, że człowiek jest człowiekiem, jest połączenie natury duchowej z cielesną, (duszy z ciałem) i obdarzenie człowieka wolną wolą, aby mógł decydować, której naturze się podda. Czy w swojej istocie chce być podobny aniołom czy zwierzętom. Wybór każdego człowieka pozostawiony jest jego woli, aby dzięki rozumowi mógł wybierać i poprzez swoje wybory upodabniać się do anioła lub zwierzęcia. 

 

Podczas, gdy aniołowie przez czystość i doskonałość duchową są podobni Bogu, zwierzęta przez pozbawienie pierwiastka duchowego i swoje instynktowne zachowanie są obrazami cech diabelskich i grzechów takich jak: okrucieństwo, żarłoczność, bezwzględność, chytrość, nieczystość. Zwierzęta nie posiadając duszy, nie dążą do celów wyższych i poprzestają na celach podstawowych, jakimi są zdobycie pożywienia, obszaru do życia, przetrwanie i rozmnażanie się. Ludzie poddani grzechowi nieczystości stają się podobni zwierzętom, bo oddając władze ciału, odbierają ją duszy. W swoim życiu więc stają się podobni zwierzętom, dbając o zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, do których dodają jeszcze te, które podsuwa im Szatan, a więc wszelkie formy rozrywki i przyjemności. 

 

Z tego względu nie mogę więc budować Mojego Królestwa na tych, którzy upadają pod ciężarem grzechu nieczystości. Ja mam moc uczynienia człowieka aniołem. Czynię to jednak tylko w duszy, która współpracuje z Moją łaską. Tak dusza, wyrzekając się swoich zmysłów i dążąc do ich umartwienia, otwiera się na Moją łaskę, powiększając obszar Mojego działania w sobie. Dzięki temu mogę działać z rozmachem i czynić wielkie rzeczy w duszach, które są na to przygotowane. Jak już powiedziałem, czystość duszy jest warunkiem Mojego przystąpienia do dzieła. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...