Aktualności

2022-11-17 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Modlitwa, sakramenty święte i post

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Ukazałem wam drogę do całkowitej czystości duszy i ciała, ale co najważniejsze, musicie czerpać swoją radość i siłę od samego Boga. Umacniajcie wasze dusze poprzez regularną modlitwę, udział w sakramentach i post.

 

Modlitwa da wam siłę do robienia tego, co teraz wydaje się wam trudne. Nie jest trudne. To tylko kwestia podjęcia kilku decyzji, a później trwania całym sercem przy Mnie. Udział w Mszy świętej daje wielką siłę duszy. Regularna spowiedź nie pozwala diabłu na zakorzenienie żadnego grzechu i uzdalnia człowieka do rozwoju duchowego, bo daje pragnienie świętości. Przystępowanie do Komunii świętej uduchowia człowieka i daje mu Moją siłę.

 

Pamiętajcie, że wszystko możecie uczynić, jeśli to ze Mnie czerpiecie ku temu siły. Mówię wam o ścieżce stromej, ścieżce świętości, którą idą tylko ci, dla których Ja stałem się sensem i celem istnienia już nie pośrednio, ale bezpośrednio. Pytacie Mnie w sercach, jak możecie wytrwać bez grzechu, a Ja daję wam ku temu wskazówki, jak możecie stać się aniołami na Ziemi. Nie bez wysiłku i nie bez walki, ale jest to możliwe. Kiedy przestąpicie pewien poziom, otrzymacie Moją łaskę i zrozumiecie, że życie w czystości jest wielka wolnością. To próg, od którego droga prowadzi już tylko w górę.

 

Dałem wam konkretne przykłady umartwiania zmysłów, ale chodzi o to, aby wyrobić sobie w swoim postępowaniu umiejętność życia świadomie w każdej chwili, rezygnacja z ciągłego szukania przyjemności i dogadzania sobie w każdej zachciance. Tak wychowane dzieci wyrosną na wielkich egoistów i tak samo tak wychowane dusze nie osiągną świętości. Dałem wam cały świat, ale został on zmieniony przez grzech pierworodny i stał się areną walki dobra ze złem. Musicie więc wybierać owoce, które są dobre do jedzenia, a te, które są trujące, omijać z daleka. Musicie zmienić swoje podejście do świata, aby żyć świadomie. Wiem, że każę wam iść pod prąd, co jest bardzo trudne, bo jesteście jednostkami w tłumie, ale, Moje dzieci, ten prąd z ogromną siłą porywa dusze i wrzuca je do Piekła. Warto walczyć o tę godność i podobieństwo Boże, które wam dałem. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...