Aktualności

2023-09-14 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Ludzie duchowi zwyciężają szatana

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Będziemy pisać o czystości, jako najbardziej pożądanej cnocie. Czystość i pokora są najpiękniejszymi cnotami obok cnót teologalnych. Te dwie człowiek może otrzymać dzięki swojej pracy i bezkompromisowej postawie. Zajmujemy się czystością jako tą cnotą, która warunkuje Moją współpracę z duszą.

 

Czystość jest cechą anielską. Człowiek posiadający ciało i cnotę czystości jest przeze Mnie szczególnie kochany. Jest to heroizm możliwy do osiągnięcia dla ludzi prawdziwie kochających i odważnych, bo sprzeciwia się naturalnym skłonnościom ciała ludzkiego. Kto jednak używając rozumu, obierze ścieżkę duchową, a sprzeciwi się cielesnej i aktem woli dokona wyboru, temu błogosławieństwo Moje przyda cnót i umiejętności anielskich.

 

Choć Szatana ze wszystkich miar nienawidzi czystości, bo ludzie cieleśni są jego niewolnikami, a ludzie duchowi zwyciężają go, nie może kusić ponad to, co mu dozwolę, i nie może gwałtem pokonać tego, kto ślubował czystość. Grzech jest zawsze dobrowolnym przyzwoleniem na to, co sprzeciwia się Prawu Bożemu. Jeśli człowiek wyrzeka się grzechu, ten nie może go opanować. I powiem wam więcej, Moi wybrani. Im bardziej człowiek wyrzeka się grzechu i trwa nieprzerwanie w swoim postanowieniu, tym bardziej zaczyna dostrzegać naturę grzechu, brzydotę i ohydę tego, co sprzeciwia się Bogu, bo oczy człowieka stają się duchowe.

 

Świat wychowuje sobie ludzi cielesnych, a Ja wychowuje sobie ludzi duchowych. Oczy wasze są jeszcze cielesne, ale poprzez ćwiczenie swojej woli i trwanie w Mojej łasce, otworzą się wam oczy duchowe i zaczniecie widzieć świat tak, jak Ja go widzę. Chcę wam dać wielkie dary, Moje dzieci. Abym mógł to uczynić, najpierw muszą się dokonać w was konieczne zmiany postaw i zachowań, a przede wszystkim niezłomne postanowienie woli.

 

Po pierwsze musicie się wyrzec grzechu nieczystości. Po drugie musicie przestrzegać wszystkich Moich zaleceń, dzięki którym unikniecie okazji do grzechu. Po trzecie musicie się uzbroić w pancerz ochraniający wasze słabe ciała i dusze to znaczy modlitwę, post i sakramenty. Po czwarte ćwiczyć się w karności. Po piąte złożyć Mi ślub, w którym zobowiążecie się do wierności wobec Mnie, a Ja w zamian oferuję wam Moją wierność i siłę do wypełniania waszych zobowiązań. Na dzisiaj to wystarczy. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...