Aktualności

2022-09-29 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Ludzie duchowi zwyciężają Szatana

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Będziemy pisać o czystości, jako najbardziej pożądanej cnocie. Czystość i pokora są najpiękniejszymi cnotami obok cnót teologalnych. Te dwie człowiek może otrzymać dzięki swojej pracy i bezkompromisowej postawie. Zajmujemy się czystością jako tą cnotą, która warunkuje Moją współpracę z duszą.

 

Czystość jest cechą anielską. Człowiek posiadający ciało i cnotę czystości jest przeze Mnie szczególnie kochany. Jest to heroizm możliwy do osiągnięcia dla ludzi prawdziwie kochających i odważnych, bo sprzeciwia się naturalnym skłonnościom ciała ludzkiego. Kto jednak używając rozumu, obierze ścieżkę duchową, a sprzeciwi się cielesnej i aktem woli dokona wyboru, temu błogosławieństwo Moje przyda cnót i umiejętności anielskich.

 

Choć Szatana ze wszystkich miar nienawidzi czystości, bo ludzie cieleśni są jego niewolnikami, a ludzie duchowi zwyciężają go, nie może kusić ponad to, co mu dozwolę, i nie może gwałtem pokonać tego, kto ślubował czystość. Grzech jest zawsze dobrowolnym przyzwoleniem na to, co sprzeciwia się Prawu Bożemu. Jeśli człowiek wyrzeka się grzechu, ten nie może go opanować. I powiem wam więcej, Moi wybrani. Im bardziej człowiek wyrzeka się grzechu i trwa nieprzerwanie w swoim postanowieniu, tym bardziej zaczyna dostrzegać naturę grzechu, brzydotę i ohydę tego, co sprzeciwia się Bogu, bo oczy człowieka stają się duchowe.

 

Świat wychowuje sobie ludzi cielesnych, a Ja wychowuje sobie ludzi duchowych. Oczy wasze są jeszcze cielesne, ale poprzez ćwiczenie swojej woli i trwanie w Mojej łasce, otworzą się wam oczy duchowe i zaczniecie widzieć świat tak, jak Ja go widzę. Chcę wam dać wielkie dary, Moje dzieci. Abym mógł to uczynić, najpierw muszą się dokonać w was konieczne zmiany postaw i zachowań, a przede wszystkim niezłomne postanowienie woli.

 

Po pierwsze musicie się wyrzec grzechu nieczystości. Po drugie musicie przestrzegać wszystkich Moich zaleceń, dzięki którym unikniecie okazji do grzechu. Po trzecie musicie się uzbroić w pancerz ochraniający wasze słabe ciała i dusze to znaczy modlitwę, post i sakramenty. Po czwarte ćwiczyć się w karności. Po piąte złożyć Mi ślub, w którym zobowiążecie się do wierności wobec Mnie, a Ja w zamian oferuję wam Moją wierność i siłę do wypełniania waszych zobowiązań. Na dzisiaj to wystarczy. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...