Aktualności

2023-09-21 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Konsekwencje grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Wiesz, czym jest grzech nieczysty w swej istocie? Sprzeciwianiem się Woli Boga i zwróceniem w swych pragnieniach w stronę ziemi i cielesności. Wyrzeczenie się Boga i Jego Woli, odrzucenie Jego Miłości, bo tym są Przykazania, owocuje utratą łaski uświęcającej i błogosławieństwa Bożego. Człowiek, który upadł w grzech, musi ponieść konsekwencje, a konsekwencje grzechu to zawsze ból, cierpienie fizyczne i moralne.

 

Grzech wprowadza rozłam pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Człowiek układa swoje życie według prawideł grzechu, nie według Woli Bożej. Z tego powodu cierpią nie tylko uczestnicy grzechu, ale również wszyscy, którzy są związani w jakikolwiek sposób z osobą, która grzeszy. Mam tu na myśli rodziny, małżonków, dzieci, współpracowników, pracodawców, aż do szerokich konsekwencji upadku w grzech, które dotykają całego Kościoła świętego i całego świata.

 

Nieczystość upadla człowieka, to znaczy odbiera mu poczucie własnej godności i szacunku do siebie samego. Człowiek ma świadomość, że jest stworzony do rzeczy wyższych, a w swoim sercu pragnie miłości i czystości. Pod wpływem świata zaczyna jednak zwracać się do swoich niskich instynktów i jeśli nie wypowie im wojny zgodnie z nauczaniem Kościoła, wkrótce staje się ich niewolnikiem. Ogromne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie do tej walki przez rodziców. Uświadomienie dzieciom, co obraża Boga i co jest złem. Nie chodzi tu o tłumaczenie dzieciom dziedzin przeznaczonych dorosłym, ale o wychowanie ich w czystości obyczajów, przyuczanie ich do wstydliwości i szacunku do ludzkiego ciała jako świątyni Ducha Świętego.

 

Dzieci od wczesnego dzieciństwa powinny być przyuczane do noszenia przyzwoitego stroju, aby nauczyły się chronić przed złymi spojrzeniami. Później, kiedy same będą decydować o swoim stroju, naturalna wstydliwość będzie je chronić przed grzechem zgorszenia. Grzech nieczystości może powstrzymać tylko łaska Boża i wychowanie w wierze. Ludzkość pozostawiona sama sobie rozwija wszelkie formy nieczystości, bo pozostawiona sama sobie jest w rzeczywistości pozostawiona na pastwę Szatana, który pragnie odebrać człowiekowi godność i podobieństwo Boże.

 

Grzech nieczystości prowadzi nie tylko do utraty własnej godności, ale także do utraty naturalnego szacunku względem innych ludzi. Zamiast postrzegać człowieka jako tajemnicę łaski i obecności Bożej, człowiek nieczysty widzi go jako istotę cielesną i nie boi się wzrokiem bezcześcić świątyni Ducha Świętego. Bowiem każdy człowiek, nawet ten, który nie szanuje siebie i poprzez nieodpowiedni strój odbiera sobie szacunek innych ludzi, jest stworzony na obraz Boży i przeznaczony do godności prawdziwie Boskiej, do bycia świątynią Ducha Świętego.

 

Za nieodpowiednie ubranie dzieci winę ponoszą rodzice, którzy odpowiadają za nienauczenie swoich dzieci wstydliwości. Ten brak nauki owocuje później. Nie tylko dorośli padają ofiarami grzechu nieczystości, ale także dzieci. Winę za to ponoszą dorośli, którzy nie chronią własnych dzieci i uczą je zupełnej bezkarności i swobody w ubiorze. Później dzieci przestają być dziećmi, ale ich zachowanie nie nosi w sobie żadnych znamion odpowiedzialności.

 

Grzech nieczysty prowadzi do wszelkiego rodzaju wynaturzeń. Im dalej od Boga, tym większe wypaczenie dusz, a co za tym idzie – obyczajów. Za zezwierzęcenie społeczeństwa XXI wieku odpowiada ogólnoświatowa propaganda, mająca na celu ubezwłasnowolnić ludzkość. Jest to cel dokładnie odwrotny temu, jaki Ja wyznaczyłem ludzkości, obdarzając ją w akcie stwórczym wolna wolą. Wolna wola człowieka jest szczytem miłości Boga. Nie pojmujecie tego i nie cenicie tego największego daru, który odróżnia człowieka od innych istot i daje mu podobieństwo Boże. Walka z wolną wolą człowieka jest zorganizowaną forma zła, w której Szatan za wszelką cenę chce pozbawić ludzi godności dzieci Bożych i dziedzictwa wiecznego szczęścia, które jest przeznaczone człowiekowi. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...