Aktualności

2023-05-11 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Czystość poszczególnych stanów

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Umiłowałem prawdę i za prawdę poniosłem najwyższą karę. Ty też chcąc iść Moją drogą, musisz cierpieć za prawdę, bo prawda jest ze wszystkich stron znienawidzona. Świat sprzeciwia się prawdzie i nie chce jej znać. To nie ty jesteś odrzucona, ale prawda, którą głosisz. Błogosławię cię więc i umacniam do dalszej walki. Nie cofaj się. Ani kroku w tył. Zawsze broń prawdy i stój przy niej nieugięcie, a przekonasz się, jaką ma siłę. Ty walcz o prawdę, a prawda będzie zwyciężać. To już Moja sprawa, nie twoja. Zaufaj Mi. 

 

Córko Moja, powiedz księdzu, że chcę, aby przysięga czystości była potraktowana poważnie. Zakłada ona zobowiązanie się do walki o własną czystość w myślach, mowie i uczynkach, unikanie okazji do grzechu i codzienne odmawianie modlitwy o czystość. Mówiłem już, jak ważną rzeczą jest trwanie w łasce uświęcającej, bo Szatan zawsze atakuje tymi pokusami dusze, które nie mają Mojej szczególnej ochrony poprzez częste przyjmowanie Komunii świętej.

 

Dopuszczam walkę o czystość duszy, bo gdybym od razu usuwał wszelkie złe pragnienia i obdarowywał dusze największymi łaskami bez uświadomienia jej wcześniej, że sama z siebie nie jest dobra, a dobrem w niej jestem Ja sam, wówczas uwierzyłaby szybko, że jest już świętą i wpadłaby w pychę, a to zniweczyłoby w niej wszelkie zasługi i dobra, które zdobyła poprzez trwanie w cnocie czystości. Jednak po trudach walki, otrzymacie upragniony spokój i utwierdzenie w wierności. Ten, kto stanie do walki, otrzyma nagrodę. Nawet się nie spostrzeżecie, jak owoce waszych postaw i modlitw zaczną przemieniać wasze wnętrza i napełniać was pokojem i radością życia wewnętrznego, nieporównanie bogatszego od tych radości, które daje grzech. Wzywam was do ofiarowania Mi swojego postanowienia o oczyszczaniu się ze złych skłonności i przyzwyczajeń. Wzywam was do odważnego stanięcia do walki z duchami nieczystości. Czystość da wam siłę do pozostawiania „poza światem”, który stał się synonimem zepsucia.

 

Drodzy małżonkowie, chcę, abyście dobrze rozumieli czystość, jakiej od was pragnę. Sfera intymna małżonków pozostaje święta, bo pobłogosławiona przez Boga. Małżonkowie muszą pamiętać o tym, że ich wzajemna miłość jest miłością związaną nierozerwalnie z Trójcą Świętą, a ich ciała, jako świątynie Najwyższego Boga, muszą być wzajemnie szanowane i otaczane miłością. Grzechem jest traktowanie siebie bez miłości, instrumentalnie, jako narzędzia do zaspokajania własnych zachcianek. Małżeństwo jest więzią dusz i ciał, nie tylko ciał. Grzechem jest również wykorzystywanie darów małżeństwa do zabawy, a stawianie ograniczeń Bogu w Jego planach, a więc wszelkiego rodzaju antykoncepcja, która jest niezgodna z nauczaniem Kościoła. Małżonkowie, którzy złożą ślub czystości, umocnią swoją więź. Zobowiążą się do zamknięcia własnej sfery intymnej wyłącznie we wnętrzu swojego małżeństwa, a zamkną się na pokusy płynące z zewnątrz, które są zagrożeniem dla ich czystej miłości i relacji z Bogiem.

 

Wszystkie pozostałe stany zobowiązują się do trwania w czystości. Ślub czystości nie jest tym samym, co ślub dziewictwa i nie zobowiązuje dzieci do życia w celibacie i do wyrzeczenia się małżeństwa w przyszłości, ale tylko i wyłącznie do życia w czystości, a więc do walki na śmierć i życie z pokusami. Do walki o stałą i ustawiczną więź z Bogiem, która nie jest co chwila przerywana przez grzech, bo jak wam zapowiedziałem, nie mogę oprzeć realizacji Moich planów na tych, którzy nie są Mi wierni i utwierdzeniu w cnocie. Błogosławię was imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

PORANNA modlitwa o czystość / Akt złożenia ślubu czystości/

WIECZORNA modlitwa o czystość

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...