Aktualności

2022-11-03 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Szaty kapłańskie

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Wyjścia – Wj 28, 1-5

 

Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona. I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył Mi w nich jako kapłan. Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby Mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru. 

 

Bóg Ojciec: Córko, dziś czytałaś o tym, jak piękne szaty kazałem sporządzić dla Aarona i jego synów. Kazałem zatrudnić do tego najwybitniejszych tkaczy. Najzdolniejsi ludzie na Ziemi powinni służyć Mi. Ich zdolności powinny oddawać Mi chwałę. Tymczasem dla Mnie robi się rzeczy mierne. Wszystkie zdolności ludzkie są oznaką szczególnego wybrania do służby ku Mojej czci. Są obrazem Mojego geniuszu i piękna, jakiego jestem Twórcą. Im bardziej czyste serce i intencje artysty, tym hojniej go obdaruję, aby tym wierniej służył Mi swoją pracą.

 

Szaty kapłańskie były niegdyś rękodziełami, a tworzący je oddawali Mi chwałę poprzez modlitwy. Kapłan, który miał nosić święte szaty, już zanim je otrzymał, był omodlony przez tworzących święte szaty liturgiczne. Szaty kapłańskie mówiły o godności kapłana i o jego przeznaczeniu wyłącznie do służby Ołtarza. Ich bogactwo było tym większe, im wyższych godności dostępował kapłan, nie tyle w świecie ludzkim, co w świecie łaski Bożej.

 

Kapłan winien nosić szaty królewskie, bo jest jak król wobec wiernych, którymi rozporządza według Mojej Woli. Jego godność Ja nadaję. Jego władza pochodzi ode Mnie. Reprezentuje ludzkość przed Moimi oczyma, powinien więc być godnie ubrany, aby okazać Mi szacunek, kiedy się do Mnie zbliża. Nie podchodzi przecież tylko do modlitwy, w której przeprasza Mnie za wasze grzechy, ale współuczestniczy w Ofierze Mojego Syna i dotyka samego Boga, nie tylko przebywa w Jego duchowej obecności, jak to miało miejsce w czasach Mojżesza. Ponadto kapłan reprezentuje Mnie samego i występuje w Moim Imieniu. Jest widzialnym obliczem Boga, Jego prawdy i łaski wobec wiernych. Szaty królewskie miały unaocznić władzę króla nad jego poddanymi, nad ich życiem i śmiercią, nad ich przyszłym losem, władzę, którą otrzymał od Boga. Kapłan jest jednak władcą ustanowionym przeze Mnie na wieki, nie tylko na pewien czas. Ma on też władzę rządzić życiem i śmiercią wieczną dusz, a nie tylko ich życiem doczesnym.

 

Moja córko, zubożenie wyglądu kapłana i godności, jaką mu nadałem, umniejsza Mnie w oczach świata. Kapłan jest Moją własnością i jeśli wyrzeka się swojej godności, udając, że nie należy do Mnie, ale do świata, już został pokonany w sercu i stchórzył. Ofiarując kapłanowi szaty codzienne [SUTANNA, HABIT], odróżniające go od wszystkich ludzi na Ziemi wyróżniłem go w ławce i ukazałem światu, że nie jest on już ze świata, ale należy do królestwa Mojego Ducha i dotknięcie go w jakikolwiek sposób jest dotykaniem świętości, którą Ja w nim jestem. To jak pancerz przeciwko szatanowi i światu, w którym chronię duszę kapłańskie i zakonne. Również więc szata nie jest Mi obojętna i to nie tylko kapłańska, ale także wasza. O tym będę mówił później. Pamiętaj, że brak szat kapłańskich i lekceważenie ich przez kapłanów to już brak wiary, który zapowiadałem wam, jeszcze stąpając po Ziemi w Moim Synu. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...