Aktualności

2023-03-03 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Rzeczy święte i rzeczy świeckie

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Kapłańskiej – Kpł 10, 8-11

 

Następnie Pan powiedział do Aarona: „Kiedy będziecie wchodzić do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń, abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, abyście nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan ogłosił wam przez Mojżesza”. 

 

Bóg Ojciec: Chcę dziś ukazać ci podział, jaki nigdy nie powinien być pomijany. Jest to bardzo ważne. To podział na rzeczy świeckie i rzeczy święte. Wszystkie rzeczy, które są przeznaczone Bogu, wykonane na służbę Kościołowi, a szczególnie rzeczy przeznaczone na chwałę Bożą jako elementy wykorzystywane przy sprawowaniu czynności liturgicznych, są święte. Wykorzystywanie ich do celów świeckich jest ich bezczeszczeniem i grzechem pychy. Nie tylko nie wolno wam w żadnym wypadku pić z kielicha przeznaczonego do liturgii, bo jest on wyłącznie poświęcony do sprawowania Najwyższej Ofiary i spożywanie z niego przysługuje tylko kapłanowi, ale także nie wolno wam palić dla siebie świec przeznaczonych i poświęconych na Moim Ołtarzu, ani palić dla własnej przyjemności kadzidła, który jest przeznaczony dla Mnie, ani używać szat liturgicznych do żadnego świeckiego celu.

 

Wszystko, co ma Mi służyć, powinno służyć wyłącznie Mi. Oznacza to, że nie możecie używać tych samych przedmiotów do czynności świętych i świeckich. Rzeczy przeznaczone do służby przy Ołtarzu nie mogą być używane ani wcześniej, ani później do innych rzeczy. Nawet świece, które zapalasz na Moim Ołtarzu, powinny być zapalane przy użyciu innego ognia niż ten, którym zapalasz ogień w swoim domu, czy ognisko dla swojej radości. Należy wyraźnie oddzielić rzeczy święte, to znaczy takie, które przeznaczone są do wykonywania czynności przy Ołtarzu lub przy sprawowaniu Sakramentów na Moją chwałę. Nóż, którym dotykasz rzeczy świętych, nie może później służyć do przygotowywania waszych posiłków. To brak szacunku dla Ołtarza i wiary w świętość liturgii.

 

Są przedmioty, które są przeznaczone od samego początku dla Mnie i sporządzane są na Moją chwałę. Te rzeczy, nawet jeśli nie zostały poświęcone, są przeznaczone dla Mnie, bo z taką intencją zostały wykonane. Używanie więc naczyń liturgicznych, szat, kadzidła, świec, obrusów, kadzielnicy czy innych przedmiotów związanych z liturgią do innych celów niż te dla których zostały wykonane, jest złem w Moich oczach. Odbieranie rzeczy sporządzonych i przeznaczonych dla Mnie do innych celów jest składaniem ofiary innemu bogu, a najczęściej wielką pychą, w której człowiek czci sam siebie, używając Moich świętości dla własnej wygody i przyjemności.

 

Rzeczy święte, które uległy zniszczeniu i nie nadają się już do użytku na Moją chwałę muszą być spalone albo godnie przechowywane jako relikwie. Mogą być również zakopane w ziemi. Pod żadnym pozorem jednak nie wolno ich sprzedawać celem przetopienia i wykorzystania na cele świeckie, czy wykorzystania nawet ich elementów do świeckich celów. Nawet przedmioty służące do utrzymywania porządku w miejscu świętym powinny być używane wyłącznie w tym miejscu. Kwiatów z Ołtarza nie wolno ci wziąć do domu, aby cieszyły cię swoim zapachem. Są już święte i należą wyłącznie do Boga, aby Jemu przynosić chwałę swoim zapachem.

 

Wszystkie rzeczy święte wymagają też szczególnego traktowania. Muszą być utrzymywane w czystości i porządku. Nie powinno się ich kłaść na ziemi, chyba że takie jest ich przewidziane liturgią miejsce, ani nie powinno się ich przechowywać wraz z rzeczami świeckimi. Powinny być przechowywane z innymi rzeczami świętymi jako Moja wyłączna własność. Dziś to już wszystko. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...