Aktualności

2022-12-30 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Najważniejsze prawdy i żądania Boga

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Kapłańskiej – Kpł 26, 1-5

 

Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz. Strzec będziecie moich szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Pan! Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju. 

 

Bóg Ojciec: Dziś kończę Moje pouczenie. Zawarłem w nim najważniejsze prawdy i żądania względem was. Nie minie to pokolenie, jak Kościół zacznie poszukiwać prawdy i pytać, czego pragnę [Orędzie z 2017 roku – jedno pokolenie to 20 lat]. Wtedy mu powiesz wszystkie słowa, które ci wyznałem. Słowa te są kroplami miłosierdzia wyciśniętymi z Mojego Serca. Wprawdzie jestem obrażony i Majestat Mój doznaje zniewag przez liczne wykroczenia przeciwko Mnie i Mojemu Prawu, jednak mam wciąż litość w Sercu dla waszej dobrej woli i pragnienia przypodobania Mi się, które widzę w niektórych sercach. Zbierzcie się w Moje Imię i służcie Mi tak, jak potraficie najlepiej.

 

Weźcie sobie do serca Moje pouczenia. Niech każdy z was oddzieli w swoim domu przedmioty święte od świeckich i traktuje je z należytą czcią. Starajcie się zgodnie z tym, co jesteście w stanie uczynić, wprowadzić Moje pouczenie w swoje życie. Nie bójcie się oddawania Mi czci według tego, co wam przykazałem. Pewnego dnia głos pisklęcia zamienia się w pianie koguta, które jest tak donośne, że budzi wszystkich wokoło. Zawsze jestem z tymi, którzy chcą pełnić Moją Wolę. Choć wyjaśniłem wam zaledwie trochę, to wystarczy, aby przemienić wasze działanie i rozpocząć odnowę liturgiczną. Zacznijcie wszyscy spełniać to, o czym wam mówiłem, od przyjrzenia się sobie. Zmieńcie wasz stosunek do modlitwy. Częściej klękajcie, ubierajcie godny strój, aby mówić ze Mną, nie oszczędzajcie na świecach i ołtarzach. Nie zapominajcie o kwiatach. Ze swojej ludzkiej strony dołóżcie wszelkich starań, aby Moje miejsce w waszych domach było godne. To samo tyczy się księgi Pisma Świętego. Niech będzie traktowana z należytym szacunkiem.

 

W zewnętrznym kulcie zachowujcie zasady, które stosowali wasi ojcowie i dziadkowie, zasady, o których was pouczyłem. Wstępując do Mojej świątyni, upadajcie na kolana i uświadamiajcie sobie Moją rzeczywistą obecność w Tabernakulum. Dopiero po tej chwili zadumy i oddania Mi czci możecie otworzyć oczy na otaczającą was widzialną rzeczywistość i szukać sobie miejsca do spoczęcia. Ja wychodzę wam naprzeciw w pełni Mojej potęgi i chwały i tak przebywam w Tabernakulum. Spójrzcie na swoje stroje. Czy są odświętne i godne? Odświętny strój obowiązuje nie tylko kapłana. Ubierajcie się tak, jakbyście szli na audiencję do króla. Jestem Królem, ale takim, o jakim się wam nawet nie śniło. Kiedy jednak ujrzycie Mnie w pełnej chwale Mojego Majestatu, będzie za późno, aby poprawić swoje lekceważące nawyki. Wasz strój jest odpowiedzią na waszą wiarę w Moją realną obecność w Tabernakulum.

 

Przychodząc na Mszę świętą, przychodzicie na Mękę Mojego Syna. Zabierzcie ze sobą własny krzyż i przynieście go na właściwą Golgotę, aby tu wraz z Moim Synem cierpieć i zbawiać dusze. Spóźnianie się na Mszę świętą jest nieporozumieniem. Jeśli nie ma ku temu ważnego powodu, jest to niezrozumienie Misterium Męki Pańskiej. Nie można wskoczyć w nią w każdym dowolnym momencie. Jest to brak szacunku dla cierpienia Boga. Kiedy już sami będziecie nienaganni przede Mną, zadośćuczyniajcie Mi za to, co jest od was niezależne i czego nie możecie zmienić. Ja mogę, jeśli zechcę. Przepraszajcie Mnie więc ze szczerego serca i proście o miłosierdzie, zgodnie z modlitwą, której was nauczyłem [Ojcze, przez Rany Jezusa przepraszam Cię. Zmiłuj się nad nami grzesznymi]. Módlcie się szczerze, a resztę zostawcie Mi. Demoralizacja i zepsucie rozpoczęło się na samym dole Kościoła, w jego najniższych członkach. Tam też rozpocznie się uzdrowienie. Moje Słowo jest balsamem, który wylewam na ranę grzechową tego pokolenia. Nie zajmujcie się więc chorą głową, ale owrzodzonymi nogami, które wam powierzyłem. Głową zajmę się sam, kiedy nogi będą zdrowe i zechcą pójść tam, gdzie im rozkażę. Błogosławię cię. Błogosławię to pokolenie, które zechce słuchać. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...