Aktualności

2022-12-16 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Jedyność godności kapłańskiej

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Liczb – Lb 16, 1-5

 

Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena, powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężów spośród Izraelitów, książąt społeczności, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych. Połączyli się razem przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: „Dość tego, gdyż cała społeczność, wszyscy są świętymi i pośród nich jest Pan; dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pana?» Gdy to Mojżesz usłyszał, upadł na twarz. Potem rzekł do Koracha i całej jego zgrai: „Rano da poznać Pan, kto do Niego należy, kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Jedynie temu, kogo wybrał, dozwoli zbliżyć się do siebie”. 

 

Bóg Ojciec: Godność kapłańska jest najwyższą, jaką mogę obdarzyć człowieka. Powołuję tego, kogo chcę. Nie zmieniam zdania. Obcowanie Moje z kapłanem jest więzią jedyną i słuszną. Wraz ze święceniami kapłańskimi otrzymuje on prawo do przystępowania do Mnie, dotykania Mnie dla ukazywania Mojej chwały ludziom i udzielania Mnie w Komunii świętej. Jeżeli ktoś przystępuje do tych czynności bez Mojego powołania, dopuszcza się grzechu świętokradztwa [szafarze Komunii św.]. Tylko Ja mam władzę powoływać kapłanów i udzielać im władzy.

 

Przykład ze Starego Testamentu [Por. Lb 16, 1-35] powinien przypomnieć wam o tajemnicy powołania i uzmysłowić, że wybranie zawsze będzie wywoływało zazdrość i próby podstępnego zdobycia Mojej łaski. Korach, który zbuntował się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, pochodził z uprzywilejowanego pokolenia Lewiego, miał więc dostęp do szczególnych godności i był jako lewita dopuszczony do służby w przybytku. Inaczej było z Abiramem i Datanem, którzy również zbuntowali się przeciwko Mnie. Niezależnie jednak od tego, z jakiego rodu się wywodzili, nie mieli prawa do czynności i władzy, jakiej dla siebie żądali. Bezprawne sięganie po zaszczyty, których udzielić może sam tylko Bóg, ściąga klątwę na całą społeczność [szafarze Komunii św. ściągają przekleństwo na siebie, rodzinę, parafię, swój kraj, a w końcu na cały świat], dlatego Mojżesz błagał Mnie, abym oszczędził niewinnych, a ukarał tylko winnych, a Aaron dokonał za nich przebłagania. Lewici, którzy pełnili służbę w przybytku, mimo swojego wybrania, sięgając po większe zaszczyty, nie zgrzeszyli jednak mniej niż pozostała społeczność, która w ogóle nie miała prawa przystępowania do przybytku, dlatego tak jedni, jak i drudzy ponieśli taką samą śmierć. Lewitom nie pomogło to, że byli powołani do większej bliskości ze Mną. Skoro sięgnęli po to, co było ponad ich godnością, zgrzeszyli świętokradztwem.

 

Powołanie zakonne nie jest powołaniem kapłańskim. Służba przy Ołtarzu nie jest tym samym co służba kapłańska. Ilość przewinień w tej dziedzinie jest tak wielka, że nie zdołam ich wyliczyć. Nie tylko służba kapłańska i zakonna są nasączone wieloma błędami i nadużyciami, ale także służba świeckich przy Ołtarzu została udzielona każdemu, kto wyciągnie po nią rękę, tymczasem ministranci tak jak lewici w Starym Testamencie zostali powołani Moją łaską. Nie wszyscy ludzie, ale tylko ci, którzy byli tej służby godni. Kapłani ponoszą winę za dopuszczanie do świętych czynności osób do tego niepowołanych, za udzielenie władzy świeckim, za dopuszczanie do służby Ołtarza osób przypadkowych i nieprzygotowanych, tak jakby wejście do prezbiterium było tym samym co wejście do sklepu. Przecież nie dopuszczacie do swoich dzieci, swoich mieszkań i sprzętów osób, o których nic nie wiecie. Najpierw starannie dowiadujecie się, czy nie są to złodzieje, ludzie pozbawieni moralności i wiedzy. Kto z was oddaje pod opiekę własny dom i własne potomstwo przypadkowym, niedouczonym i niemoralnym ludziom? Tymczasem do Mnie dopuszczacie każdego, kto zechce.

 

Otóż zapamiętajcie to dobrze, że tylko Ja mam prawo powoływać kapłanów. Nikt inny nie ma do tego prawa i nikomu innemu nigdy go nie udzielę. Władza i czynności kapłańskie pozostają niezmienne i nienaruszalne. Co się czyni ponadto, jest samowolą wymierzoną przeciwko Mnie, możliwą tylko w społeczności, w której zabrakło Mojżesza i Aarona. Gdybym chciał was wytracić, musiałbym wytracić was wszystkich, bo kto z was jest bez grzechu? Lituję się jednak nad wami bo jesteście jak owce bez pasterza, które poszły za głosem wilków. Wasza wina jest mniejsza. Tamci zginął na pewno [KAPŁANI, którzy pozwalają na nadużycia]. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...