Aktualności

2022-12-09 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Dzwony kościelne i procesje

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Liczb – Lb 10, 1-10

 

Tak mówił Pan dalej do Mojżesza: „Sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania. Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od południowej strony. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle. Trąbić mają kapłani, synowie Aarona; będzie to dla was i dla waszych potomków prawem wiekuistym. Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w trąby; one będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz”. 

 

Bóg Ojciec: Obdarzyłem Mojżesza Słowem, które prowadziło go przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Twoja wędrówka nie jest trudem twoich stóp, ale twojej duszy, która stara się podążać za Moim Słowem. W dzień ochraniam ją Moją łaską, a w nocy oświecam Moim Światłem. Idziesz w nieznane, bo kraj, który ci wskazałem, nie istnieje na mapie. Znasz go tylko z Mojej obietnicy i wierzysz, że to kraj mlekiem i miodem płynący. Dałem ci Aarona, aby przemówił do ludzi i prowadził ich według mych pouczeń. Wybrałem kapłana dla Mojego ludu, aby wytłumaczył mu Moją Wolę, Moje ustawy i Moje przykazania. Teraz idź bez obawy, bo prowadzi cię sam Bóg, a Ja drogę znam.

 

Rozkazałem Mojżeszowi wykonać dwie srebrne trąby, które będą zwoływać Izraelitów do wyruszenia w drogę, ku miejscu przeznaczenia [Lb 10,1-28]. Dźwięk trąb miał Mi przypominać o tym, że tamten lud wybrałem, powołałem i obiecałem chronić przed nieprzyjacielem. Córko, uświadom sobie, że każde bicie dzwonów przypomina Mi dziś tę obietnicę niegdyś złożoną. Za każdym razem, kiedy ogarnia cię lęk, dźwięk dzwonów przywołuje Moją opiekę i ochronę przed wszystkimi nieprzyjaciółmi. Czy nie powiedziałem ci: „Ty dziedziczyć po Mojżeszu. Ty jesteś spadkobiercą Abrahama”? Czy nie upomniałem Izraela, że wyrzekł się własnego ojca, odrzucając obiecanego Mesjasza [Por. J 8, 56-58; 8, 39-47]? Izrael do dziś błąka się po pustyni, a ty, Mój wybrany [Pan Bóg zwraca się do Kościoła katolickiego], do dziś podążasz za Mną. Wyprowadzę cię spośród wszystkich nieprzyjaciół i zamieszkasz wraz ze Mną w niebieskim Jeruzalem. Podążaj wytrwale za Moimi wskazówkami i weź jako twoje wszystkie obietnice i wskazania, jakie dałem ci przez Mojżesza. Dziś należą do ciebie, jako do Mego Syna.

 

Odczytuj Moje Słowo w sposób duchowy, bo Izrael był dzieckiem niewoli i pustyni ciała, ty jesteś dzieckiem niewoli i pustyni ducha. Wyzwoliłem cię i prowadzę twoją duszę do Moich rajskich ogrodów. Nie oglądaj się. Prowadź Mój lud. Bij w dzwony, kiedy ruszamy w drogę. Ja pośród Mojego ludu pośrodku świętego pochodu niesiony przez kapłanów nie w Arce, ale w Monstrancji, przeprowadzam cię przez mroki i niebezpieczeństwa świata do krainy obiecanej ci od początku.

 

Zapisz, że każda procesja jest obrazem tej pierwszej drogi, drogi do wyzwolenia ciała. Dziś urosła ona do swojej właściwej miary, jest drogą wyzwolenia ludzkiego ducha. Ja sam wyruszam w tę drogę wraz z Moim umiłowanym ludem wśród dźwięku dzwonów i dzwonków, wśród śpiewu i zapachu kadzideł. Niech więc będzie to dla ciebie podniosła chwila, bo każda procesja jest pospolitym zwołaniem dzisiejszego Izraela do powstania ze swego wygodnego miejsca spoczynku i wyruszenia w drogę. Pamiętajcie, że lud Mój jest ludem w drodze i dopóki nie dojdzie do miejsca, które mu przeznaczyłem, nie rozbije obozu na stałe. Pamiętaj jednak również, że przez cały czas jestem z tobą i prowadzę cię Ja sam, Bóg Najwyższy. Kiedy się lękasz, bij w dzwony; kiedy wyruszasz przeciwko twoim nieprzyjaciołom, bij w dzwony, a będę z tobą. Kiedy obchodzisz wielkie święta, bij w dzwony i przypominaj Mi, jak bardzo cię umiłowałem, że poprzysiągłem chronić cię do ostatniego dnia twojej wędrówki. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...