Aktualności

2023-01-27 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Cześć dla Słowa Bożego

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Wyjścia – Wj 34, 1-4

 

Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj. I zaczekasz na Mnie na wierzchu góry. Nikt nie może wstąpić z tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry”. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. 

 

Bóg Ojciec: Zapisz Moje Słowa dla ciebie i dla wszystkich czczących Moje Imię. Kiedy zawarłem Przymierze z Izraelem, ofiarowałem mu Moje pouczenie – Słowa Przymierza i spisałem je jako Słowo na kamiennych tablicach. Słowo to ponownie zostało spisane przez Mojżesza po tym, jak rozbił pierwsze tablicy na widok zdrady całego ludu [Wj 24, 12; Wj 34, 1, 27-28]. To Słowo, które wypowiedziałem, zostało zawarte na tablicach uznanych za rzecz najświętszą i przechowywanych później w Arce Przymierza przez Izraelitów przez wszystkie pokolenia. Tablice te były czczone jako dowód Przymierza, jakie zawarłem z Izraelem, ale przede wszystkim, jako Moje Słowo. Słowo, które wyrzekły Moje usta i które miało pozostać wiecznie żywe w sercach Izraelitów. Izraelici mogli przechowywać je w sercach, nie posiadali jednak własnych kamiennych tablic, które mogliby czytać i przypominać sobie zawarte w nich słowa każdego dnia. Słowo to było odczytywane jedynie przez wybrane osoby w czasie wielkich świąt. Izraelici traktowali je jako rzecz najświętszą, jakby Mnie samego.

 

Obraz ten przywołuję dziś dla ukazania ci prawdy o Moim Słowie. Słowo Moje jest rzeczą najświętszą, ponieważ Ja sam jestem w nim obecny. Przez wszystkie pokolenia, które rodziły się na Ziemi, przychodziłem do ludzkości w Słowie, aby ją pouczać i trwać przy niej w czasie jej wędrówki. Prorocy, których wybierałem, byli jakby palcem Bożym, którym kreśliłem Słowa dla Izraela. Tym samym palcem, który spisał Słowa na kamiennych tablicach za pierwszym razem. Prowadząc jednak ludzkość od pojmowania instynktownego i obrazowego do pojmowania rozumowego i duchowego, powoli ukrywałem się przed oczami ludzkości, aby otworzyć jej oczy duchowe. Zacząłem więc pisać Moje Słowo poprzez wybrane narzędzia Mojej Opatrzności, Boskie pióra, które tworzyłem, wypełniłem Moim Duchem jak atramentem i pisałem nimi na kartach historii wszystkich pokoleń ludzkich.

 

Pismo Święte jest Moją kamienną tablicą wyciosaną Moim Duchem, wypalającym Słowa Boże na obliczu świata. Jest to rzecz najświętsza, którą należy czcić jak Mnie samego, bo jestem obecny w Moim Słowie. Nie jestem obecny w nim realnie z Ciałem i Krwią jak w Najświętszych Postaciach Sakramentalnych, ale jestem w nim obecny Duchem. Oznacza to, że Pismo Święte jest księgą najświętszą i tak należy ją traktować. Dziś ta święta księga Mojej obecności jest dla was wszystkich dostępna. Codziennie możecie czytać Moje Słowo i doświadczać Mojego błogosławieństwa w waszych domach. Czy jednak wierzycie, że prawdziwie jestem obecnie w tym Słowie? Czy gdybyście prawdziwie wierzyli, że jestem obecny w Słowie, kładlibyście Pismo Święte na ziemi, jak rzecz, po której się chodzi? Czy pozwalalibyście zarastać mu kurzem i brudem? Czy nie przechowywalibyście go w miejscu bezpiecznym, aby nie służyło do zabawy dzieciom? Czy kładlibyście na nim inne przedmioty, jak gdyby było niczym? Czy naprawdę wierzycie, że jestem obecny w Słowie? Wasze Pismo Święte jest obrazem waszej wiary w tę prawdę. To, że możecie posiadać Mnie poprzez Moje Słowo, jest wielką łaską i wielką ofiarą ponoszoną dla was, ponieważ tak jak w Najświętszych Postaciach pragnę być obecny w Kościele i tak jak oddaję się wam ukryty pod postacią Chleba we wszystkich Tabernakulach świata, tak samo pragnę być obecny w waszych domach poprzez Moje Słowo, mimo że nie jestem w nim dostatecznie czczony.

 

Słowo Moje jest żywe i święte. Słowo Moje za sprawą Mojego Ducha przenika umysły i serca ludzkie, działając cuda w świecie przez was widzianym. Szanujcie Moje Słowo. Nie pozwalajcie, aby było traktowane jak napisy na papierze, które są ludzkimi znakami. To nie są znaki ludzkie, ale Boskie, bo nakreślił je sam Duch, który działa poprzez Słowo. Okażcie Mi waszą wiarę, szanując Moje Słowo, każde Słowo, które wypowiedziałem do was. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...