Aktualności

2018-06-20 04:00

Oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ DRUGI

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Jezu Chryste, Królu Polski, przyjmij moje pokorne dziękczynienie za łaskę Twojego Królowania w mojej rodzinie i w moim domu. Pragnę już na zawsze czcić Cię i uwielbiać jako mojego Króla. Rządź mną i moją Ojczyzną Polską według Twojej Woli. Jako Polak oddaję Ci się w niewolę z miłości. Posługuj się mną, aby każde polskie serce uwielbiło Cię i wywyższyło poprzez Intronizację, a nasza Ojczyzna oddała Ci chwałę, wywyższając Twoje Prawo. Amen.

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z KSIĘGI ZACHARIASZA

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem,
łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi (Za 9, 9-10).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Pragnę być pośród was, pragnę zamieszkać z wami, pośród Moich owiec i być z wami noc i dzień na zawsze. Kto Mojego przyjścia wygląda, ujrzy Mnie. Nie lękajcie się, kiedy zapowiadam wam Moje nadejście. Ja jestem Wszechmogący i góry, i morza są Mi posłuszne, a tylko wasze dusze stawiają Mi opór i ujrzycie, jak wszelkie stworzenie ziemskie oddaje Mi chwałę i wszystko, co stworzyłem, jest Mi podległe. I góry piętrzą się, aby Mnie zobaczyć, wyczekują Mnie już spienione morza, abym nadszedł i rozlał w ich wnętrzu Mojego Ducha. Chcę, aby wszystko, co żyje, przypominało sobie o swoim Stworzycielu. Wyczekujcie Mnie już, Moi umiłowani synowie, bo powrócę do was i cieszy się na to Moje Serce, kiedy was zobaczę. Nie lękajcie się jak słudzy, ale radujcie jak Boscy synowie, bo Ten, który nadchodzi, wyswobodzi was z wszelkiego lęku i nieprawości. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Kiedy się objawiam, przychodzę jako Matka zatroskana o los swoich dzieci. W Polsce  objawiam się jednak jako wasza Królowa, bo będąc Matką, nie przestaję być Królową. Tytuł taki został Mi nadany, upoważnia Mnie do ingerowania w losy Polski i do wyrażania Mojej woli wobec całego narodu. Nie chcę odebrać władzy rządzącym poprzez Moje objawienia, ale pragnę wskazać błędy i kierunek, w którym należy wam iść. Pragnę, aby Moja wola była respektowana. Cześć, jaką Mi oddajecie, jest za mała. Nie wystarczy Mi pozorne oddawanie czci poprzez zachowanie Moich nabożeństw. Chciałabym przywrócić Polsce wiarę w to, że ma Królową. Moja władza w tym kraju jest jednak na tyle silna, na ile znajduje poparcie wśród Moich poddanych. Dlatego tak ważne jest Moje poczesne miejsce w waszych domach. 

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).            Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Boże, nasz Niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swego Syna na wszystkie czasy, – króluj w naszych sercach.
Boże, Synu, Jezu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i najwyższy Królu, 
Boże, Duchu Święty, który ponownie zostaniesz zesłany na nas w wielkiej obfitości,  
Trójco Święta, w Trzech Osobach Jedyny Boże, w pięknie Wiecznej Jedności, 

O Jezu, nasz Wieczny Królu, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, najmiłosierniejszy Królu,
O Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia,
O Jezu, który ofiarowałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu Sakrament Spowiedzi,
O Jezu, Królu pełen miłości, który obdarzasz nas  swą uzdrawiającą łaską,
O Jezu, nasz eucharystyczny Królu,
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,
O Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
O Jezu, Królu i Władco wszystkich narodów,
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego,
O Jezu, Królu pełen współczucia dla swym poddanym, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu od którego wszelka władza pochodzi,
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy,
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie pochodzi z tego świata,
O Jezu, Królu, którego Najświętsze Serce z miłości do ludzi się wyniszczyło,
O Jezu, Królu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą,
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową, aby była nam najdroższą Matką,
O Jezu, Królu, który przybędziesz na obłokach w wielkiej mocy i chwale,
O Jezu, Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością,
O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie,
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką i Partnerką swego planu zbawienia,
O Jezu, Królu, który pragniesz uzdrowić wszystkie nasze sprzeczności i niezgodę,
O Jezu, Królu, tak bardzo zraniony przez obojętnych ludzi,
O Jezu, który ofiarowujesz nam balsam swej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione Serce,
O Jezu, Królu, który jesteś wielkim „Ja Jestem” wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, prawdziwy Władco wszelkich ziemskich władz, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który poddajesz pod swoje stopy moce piekielne po wszystkie czasy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Światło ponad wszelkim światłem, które rozjaśnia nasze ciemności,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego święci Trzej Królowie rozpoznali jako Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz te narody i dusze, które uznają Cię za Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zsyłasz nam w swym miłosierdziu swe święte anioły dla naszej obrony,
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego najwyższym księciem jest Archanioł Michał,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego Królestwo będzie trwać wiecznie,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, który będziesz naszym Pasterzem,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, po czym oddasz Królestwo swemu Bogu i Ojcu, 
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który będziesz królował bez końca,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpalna, a którego wierność trwa na wieki,

Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego Jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego Pośrednika i najwyższego Króla, – zmiłuj się nad nami.
Jezu pełen miłości, najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa, – módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, – módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, – kochamy Cię!

Święci Aniołowie i Święci naszego Niebieskiego Króla, módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjm, Panie, wonność tej dziękczynnej modlitwy i udziel nam łaski obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Króluj nam, Chryste

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
i świecić jak słońce jasno. (bis)

 

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. (bis)

 

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła. (bis)

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Chcę ukazać ci dziś prawdę o tym, że Moja królewska i Boska godność nie pochodzi z tego świata, ani świat nie może Mi jej odebrać. Pozwoliłem odrzeć się z wszelkiej ludzkiej chwały, oddając katom Moje odzienie i ciało dla umęczenia i ukrzyżowania. Mój strój łączył Mnie z Ziemią, a Ja szedłem do Nieba. Opuszczałem ludzkość, materię i pozory. Choć świat żąda od człowieka wszystkich tych rzeczy, miejsce, w którym się znalazłem, było już mostem do Nieba, po którym musiałem przejść do Mojego Ojca. Na tej ostatniej drodze nie potrzebowałem już nic z tego świata. Wszystko, czego naprawdę potrzebowałem, dał Mi Ojciec. On dał Mi miłość, wiarę i nadzieję. Świat dostarczył Mi Krzyż. Nic więcej nie potrzebowałem.

 

Żadna ludzka rzecz nie dostanie się do Nieba. Tylko to, co należy do Mojego Ojca. Oddałem więc Moim katom wszystkie rzeczy, których nie potrzebowałem już w Niebie. Nie zabiegajcie więc przesadnie o to, w jaka szatę Mnie ubrać, ale o to jak czerpać naukę dla siebie z tej stacji. Nie Moja szata czyni Mnie Królem, ale Moja miłość, która sprawia, że cierpię za każdą duszę, którą otrzymałem od Ojca. Nie dbajcie o pozory. Nie kłóćcie się o rzeczy nieistotne. Czytam w waszych sercach i to miłość waszych serc wywyższa Mnie i toruje Mi drogę do Mojego tronu. Nie zajmujcie się niepotrzebnymi sporami, aby uniknąć dodatkowych podziałów, które jeszcze bardziej utrudniają Mi przeprowadzenie Mojej Woli w waszym narodzie.

 

Odszedłem nagi, ponieważ sam jestem wszystkim. Świat niczego Mi nie odbiera i niczego Mi nie daje. Moja godność i doskonałość pozostają nietknięte, choć Moje ciało jest poszarpane i ponadrywane. Moje rany nie czynią Mnie mniej świętym i Mój Kościół nie jest mniej święty, mimo że pokrywają go niezliczone rany, a ciało jego ponadrywane leży w strzępach na ziemi. Choc Mój Kościół zostanie odarty z ziemskiego mienia, pozostanie Boski i doskonały. Oddaj światu to, co do niego należy i nie bój się. Mojej świętości i doskonałości nikt nie zdoła dosięgnąć. Chciałbym być wywyższony i uznany przez was Królem właśnie teraz, taki obnażony, poraniony i słaby. Teraz oddajcie Mi pokłon i uznajcie Królem, bo kiedy przyjdę w Mojej chwale, nie będzie to żadną zasługą. Będzie wam objawiona prawda, która jest. Teraz wasz pokłon będzie Mi się bardzo podobał i będzie wielki w Moich oczach. Pokłońcie Mi się tu i teraz. Amen.

 

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, przyjęliśmy Twoją Wolę poprzez oddolną Intronizację w naszej rodzinie. Przyjmij teraz wszystkie nasze siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty o uratowanie i rozszerzenie Twojego Królestwa na Ziemi, a szczególnie w naszej Ojczyźnie Polsce. Amen. 

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska po 360 latach od obrania za swoją Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała z pełną świadomością poprzez Intronizację narodową wyboru Twojego Syna na Króla Polski. Dozwól, prosimy, żeby Ojczyzna nasza swoim przykładem przyczyniła się do przeprowadzenia Intronizacji we wszystkich państwach na całym świecie, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

K. Chryste, eleison.

W. Chryste, eleison. Chryste, eleison.

K. Kyrie, eleison.  

W. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.

 

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...