Aktualności

2023-02-01 16:35

Ofiarowanie Pańskie i Oczyszczenie Matki Bożej – ŚWIĘTO – Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty

Ofiarowanie Pańskie obchodzone jest w Kościele Katolickim  na pamiątkę ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej i jest świętem liturgicznym.

Według Ewangelii św. Łukasza (Łk 2, 22-38), zgodnie z nakazami prawa, każdy pierworodny chłopiec miał być w Świątyni ofiarowany Bogu. Tak też było z Jezusem. Rodzice przynieśli Go do świątyni w celu ofiarowania. Jednak Ofiarowanie Jezusa, z uwagi na jego Boskość było wyrazem wierności Bogu. W wydarzeniu tym Jezus, Bóg-Człowiek, ofiarowuje się Bogu, swemu Ojcu. To ofiarowanie jest znakiem oddania się Ojcu aż do końca, aż do śmierci krzyżowej, pozostając dla nas wzorem całkowitego oddania się i posłuszeństwa Woli Bożej.

 

Z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę. Jeżeli była bogata – z baranka; jeżeli uboga – z dwu synogarlic lub gołębi. Ponieważ Maryi i Józefa nie było stać na baranka, świadczy to o ich przynależności do społeczności ubogich.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIA DO MATKI BOŻEJ

.

 1

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych i jest obchodzone w Jerozolimie od IV w. Od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła gromnice do pobłogosławienia. Procesja z płonącymi świecami oznacza podążanie za światłem słowa Ewangelii Jezusa. W Polsce Święto Ofiarowania ma często charakter Maryjny i zwane jest Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Posiadany przez Maryję atrybut światła, którego znakiem jest gromnica, ma charakter pomocy w potrzebie i obrony od złego. W związku z tym, poświęconą w kościele zapaloną gromnicę starano się zanieść do domu.

Gromnica, w naszej tradycji ludowej jest przystrojona, paliła się przed obrazem Matki Bożej w każde maryjne święto. Gromnica towarzyszyła też konającym w ich ostatniej drodze. Umierającym dawało się gromnicę do ręki, gdyż wierzono w działanie Matki Boskiej Gromnicznej, ułatwiającej osobie umierającej przejście do nowego życia. Gromnica chroniła także od klęsk naturalnych, jak też dzikich zwierząt, takich jak wilki.

 W polskiej tradycji wraz z uroczystością Matki Bożej Gromnicznej kończy się śpiew kolęd, rozbiera się szopki i choinki. Liturgicznie okres Bożego Narodzenia kończy się wprawdzie wcześniej tzn. w święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie, jednak polska tradycja przedłuża ten okres aż do uroczystości Ofiarowania Pańskiego ze względu na fakt, że Jezus ciągle jest jeszcze dzieckiem.

 3

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które poświęciły się służbie Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich.

 

Ludowy poeta z Limanowszczyzny, Józef Strug,
– tak przed wielu laty pisał o Gromnicznej świecy:

„Gdy życie nasze dobiegnie do końca,
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy,
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca,                                                            Światło gromnicy.
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi,
Gdy nasze łoże obstąpią szatani,
Twojej obrony niech każdy uprosi –
Gromniczna Pani!
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury,
Gdy na wsze strony lecą błyskawice,
Gdy ciemność straszna od dołu do góry:
Święćmy gromnice!
Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy,
Pod Twoją obronę się uciekamy,
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy,
Ciebie błagamy!
Tyś jasna gwiazda na morzu żywota,
Pokus się o Cię rozbiją bałwany!
Kto się ucieka do Cię, Matko złota,
Jest wysłuchany.
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie,
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca,
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie
Jako gromnica!”

 11

Przysłowia: 

Gromnica, zimy połowica.
Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima się jeszcze powlecze.
Gdy na Gromnicę rostaje, będą marne urodzaje.
Gdy na Gromnicę dzień pogodny, będzie roczek płodny i miodny.
Gdy słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą większe mrozy i śnieżyce
Gdy na Gromnicę mróz, będzie dużo zbóż.
Gdy na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj wóz.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...