Aktualności

2023-02-01 16:33

Ofiarowanie Pańskie i Oczyszczenie Matki Bożej – Święto – Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty

EWANGELIA (Łk 2, 22-40)- czytania

GESTY ZAKOCHANYCH

o. Marek Cul 

Czym jest ofiarowanie zakochanej kobiecie pierścionka zaręczynowego przez jej ukochanego, nie trzeba chyba tłumaczyć. Tak samo, jak nie trzeba tłumaczyć potrzeby takiego gestu. Wiedzą o tym doskonale zakochani. Pan Bóg również do nich należy. On wiecznie zakochany nieustannie mówi do nas językiem symbolicznego gestu. O tym, jaka jest Jego miłość, świadczą takie gesty, jak wcielenie, narodziny w ubogiej stajence, uzdrowienia, przemienienie, ostatnia wieczerza… Doskonale rozumie ów boski język miłości Maryja.

.
Nowy Testament ukazuje nam, jak Ona, Matka Zbawiciela – od momentu zwiastowania aż po krzyż i zmartwychwstanie, a później zesłanie Ducha Świętego – wsłuchuje się w słowo Boga i na nie odpowiada. Między Nią a Bogiem rodzi się dialog miłości, który nie ustaje również dzisiaj.
.
Maryja, rodząc Jezusa, wie, że ostatecznie należy On do Boga. Również w geście miłości ofiaruje Go Bogu w świątyni. Wydarzenia, które zapowiada Symeon mówiące o mieczu boleści, jaki przeszyje jej serce, zdają się sugerować, że utraci swego Syna (Ewangelia). I rzeczywiście, Maryja jest świadkiem okrutnej śmierci Jezusa. Nie utraciła Go jednak. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezus powraca do swej Matki, aby później, po wniebowstąpieniu, zabrać Ją do siebie. 
.
Prośmy Maryję, aby nauczyła nas oddawać Bogu – w geście miłości i zaufania – dobra, które On sam nam darował. Dzięki temu staniemy się wolni, by pokochać Pana Boga nie dla Jego darów, ale ze względu na Niego samego. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...