Aktualności

2022-06-10 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Umiejscowienie i otoczenie Ołtarza

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Dziecko Moje, zapisz Moje słowa. Rozpoczynając piętnować błędy nowej liturgii, należy zacząć od ustawienia Ołtarza. Pierwotnie Ołtarz skierowany na Wschód był wykonany tak, aby kapłan sprawujący Najświętszą Ofiarę był skierowany twarzą ku wschodowi i tyłem do zgromadzonego ludu, występował bowiem przed lud i w jego imieniu. Tym samym wyprzedzał lud, będąc i wywodząc się z ludu, a jednak wyprzedzając go i prowadząc do Boga. Jak Mojżesz i Aaron postępuje on kilka kroków naprzód i wchodzi do miejsca Najświętszego, gdzie przybliża się do Boga i z Nim sam na sam przebywa. Na znak tego, że miejsce to jest miejscem świętym, budowano wspaniałe Ołtarze bogato zdobione licznymi Aniołami, a przedstawiające samą Trójcę Świętą, Matkę Bożą i Świętych, tworząc jak gdyby rzeczywistość Nieba, z którą obcuje kapłan sprawujący Ofiarę Mszy świętej. Kapłan wchodzi w ten inny wymiar, który przedstawia mu się przed oczyma, a jednak oczy zmysłowe tej rzeczywistości nie dostrzegają. Z tego powodu była ona przedstawiana możliwie najwierniej, co w wyobrażeniu człowieka oznaczało również najbogaciej i najdoskonalej.

 

Aby wyraźnie oddzielić ten skrawek świętej ziemi, na której przebywał będzie Bóg ze swoim wezwanym sługą, Kościół nakazał budowanie Ołtarza na podwyższeniu, do którego prowadzą stopnie.

Symbolizuje to również górę Synaj, na którą wstąpił Mojżesz, aby rozmawiać z Bogiem i otrzymać Jego Prawo. Również Eliasz wstępował na górę Synaj, aby spotkać się z Bogiem [również Abraham wspiął się na górę Moria, aby tam złożyć ofiarę ze swojego syna Izaaka]. Bóg bowiem przebywa na wysokościach i to człowiek musi wstępować, aby Bóg uniżył się do spotkania z Nim. Przez szacunek i uniżenie to człowiek starał się zbliżyć do Boga, a znając prawdę, że sam Najwyższy mieszka na wysokościach, wstępował na najwyższą znaną sobie górę. Tę pokorną i prostą postawę utrwalił Kościół, każąc kapłanom wstępować po stopniach Ołtarza, a w tym czasie uzmysławiać sobie, do jak wielkiego i odległego swoim Majestatem Pana wstępują. Z głową wzniesioną wysoko rozpoczynał kapłan swoje pokorne modlitwy, a lud zgromadzony za nim oczekiwał odpowiedzi Boga.

 

Nowa liturgia nie zakłada ani kierunku budowania Ołtarza, ani umieszczenia go na podwyższeniu, ani zwrócenia kapłana tyłem do ludu, ani wznoszenia rzeźbionego czy malowanego zdobienia nad samym Ołtarzem, aby wyobrażało w sposób widzialny dla oka ludzkiego niewidzialną rzeczywistość Mszy świętej. Nie żąda się, aby kapłan wstępował na miejsce święte po stopniach, a więc, aby się wspinał ku górze dla złożenia Ofiary. A sam Chrystus, obarczony ciężkim ponad swoje siły krzyżem, uszanował ten zwyczaj i wspinał się na górę Golgotę, aby dopiero na niej złożyć Najświętszą Ofiarę. Jest to więc kolejny przejaw braku pokory wobec Boga w tworzeniu nowej liturgii i zerwanie z bogatym w symbolikę zwyczajem, który choć ewaluował od wielkiej góry, przez mniejsze, aż do kilku stopni wokół Ołtarza, to jednak przetrwał przez klika tysięcy lat. Kapłan zwrócony twarzą do Boga składał Najświętszą Ofiarę Bogu. Dziś obróciwszy się tyłem do Tabernakulum, składa ją niejako dla człowieka, czyniąc go głównym odbiorcą swoich działań liturgicznych, a zapominając, że Msza święta sprawowana jest na chwałę Boga i dopiero w drugim rzędzie na pożytek całego Kościoła świętego, w tym Kościoła walczącego, czyli ludzi na Ziemi. Błogosławię cię teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...