Aktualności

2022-05-20 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Tradycyjna i nowa liturgia Mszy świętej

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Posłuchaj więc, Moje dziecko. Opisałem ci pokrótce, z jakich części powinna składać się Ofiara Mszy świętej, aby mogła być nazwana Mszą świętą. Nieświadomość i nieznajomość własnej wiary i jej obrzędów sięgnęła bowiem zenitu nawet u kapłanów, dlatego z łatwością pociągani są ku nowym błędom, a sprawy wiary są przecież sprawami życia i śmierci, więc pomyłki i błędy w tej dziedzinie mają bardzo poważne skutki.

 

Nie ma obecnie podziału na Mszę świętą wiernych i katechumenów, bo cały lud stał się chrześcijański, ale gdyby brać pod uwagę świadomość i wiarę zgromadzonych, większość nie byłaby godna uczestniczyć we Mszy świętej wiernych. Świadomość uczestniczenia w tajemnicach Odkupienia mają i rozważają nieliczni. Mimo braku świadomości Ofiara ta jednak uświęca lud. Świadomość powinna obejmować rozważanie Męki Pana Jezusa, żal za popełnione grzechy, oczyszczenie serca [Spowiedź świętą], jeśli jest taka konieczność, i postawę wdzięczności wobec otrzymanych łask. Skupienie podczas tych tajemnic jest potrzebne do właściwego i godnego ich przyjęcia.

 

Sama Ofiara Mszy świętej zarówno w formie przed jak i posoborowej jest przeze Mnie przyjmowana, bo Ofiara – Mój Syn jest niezmienny i jako Ofiara zawsze przedstawia tę samą wartość okupu za grzechy ludzkości. Liturgia współczesnej Mszy świętej pozostawia wiele do życzenia, ale jest to forma, która nie przesłania Mi treści. Jeśli więc są tacy pośród was, którzy z pogardą wyrażają się o nowej Mszy świętej, wyrażają się z pogardą o Mszy świętej. 

 

Bolesne jest dla mnie zubożenie Mojej Ofiary, dewastacja liturgii i zmiana właściwych postaw w nowej Mszy świętej, ale nie mniej bolesne jest okazywanie pogardy dla Ofiary Mszy świętej Mojego Syna tylko ze względu na liturgię. To również błąd wynikający z pychy. Są kapłani, którzy odprawiają nową Mszę świętą z taką miłością i czcią, że część kapłanów odprawiających właściwą liturgię mogłoby się od nich uczyć. Wszystko to bowiem ma służyć większej chwale Bożej, a jak wiecie nie litera porusza Mojego Ducha.

 

Błąd faryzeuszów jest obecny wszędzie, gdzie przepisy wzięły górę nad miłością do Boga. Podkreślam to wyraźnie, bo miłość do bliźniego bywa obecnie wykorzystywana jako slogan usprawiedliwiający brak miłości do Mnie. Nie. Msza święta jest Moją Ofiarą, sprawowaną dla Mnie i dla Mojej chwały, aby człowiek na Ziemi miła usprawiedliwienie przed Bogiem i osłonę przed sprawiedliwością. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...