Aktualności

2022-06-24 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Sposób walki ze szkodliwą tendencją

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Pisz, Moje dziecko. Błogosławię cię i daję siłę. Chciałbym kontynuować Moje Orędzie. Kapłan odwrócony twarzą do ludu, a tyłem do swojego Boga, sprawuje Najświętszą Ofiarę dla ludzi i im stara się przypodobać. Jeśli kapłan ma świadomość tej tendencji, może z nią walczyć, nie podnosząc oczu z nad Ołtarza i nie nawiązując kontaktu wzrokowego z nikim aż do skończenia Ofiary. Mimo że jego ciało skierowane jest w złą stronę, jego duch szuka Boga. Jeśli nie ma w nim świadomości tego, co dzieje się z nim samoistnie, zaczyna coraz bardziej szukać akceptacji wiernych. Przygląda się im w czasie Ofiary, wyrabia sobie opinie, obserwuje ich ruchy i wygląd, żyje bardziej uczestnikami Mszy świętej niż samą Mszą świętą, a za tym idzie cały szereg wypaczeń, ustępstw i ukłonów w stronę człowieka popełnianych kosztem samego Boga.

 

Również wierni uczestniczący w nowej Ofierze, zamiast skupić się na istocie Mszy świętej, przyglądają się zanadto kapłanom, ich wyglądowi, zachowaniu i cechom zewnętrznym. Odwrócenie kapłana do ludzi stanowi niepotrzebną pokusę dla kobiet, które nie powinny zanadto przyglądać się kapłanom i odwrotnie.

Postawienie kapłana w roli aktora przed wiernymi wywołuje niepotrzebne napięcia i rodzi pokusy typowe dla aktorów i ich wielbicieli, dlatego zarówno kapłani nie powinni rozglądać się i podnosić głowy z nad Ołtarza, jak również wierni uczestniczący w nowej Ofierze powinni wyglądać nader skromnie i nie przyglądać się kapłanowi, jak gdyby to on był samą i jedyną istotą sprawowanej Ofiary. Starajcie się wpatrywać duchem w rzeczywistość niewidzialną, a obecną podczas Mszy świętej. Krótko mówiąc starajcie się skupić na Bogu. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...