Aktualności

2022-05-13 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Podział liturgiczny Ofiary i Mszy świętej

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Liturgia Ofiary Mszy świętej obecnie sprawowana, która różni się od liturgii dawnej, nacechowana jest wieloma błędami, niemniej jednak sprawowana jest ona w sposób ważny, o ile zachowuje opisany przeze Mnie podział na składanie Ofiary i spożywanie Ofiary. Jeśli którejś z tych czynności ofiarniczych zabraknie, nie jest to Ofiara Mszy świętej, a tylko forma nabożeństwa bez Ofiary Mszy świętej.

 

Sama Konsekracja to uobecnienie Ciała Chrystusa w celu zapewnienia komunikowania wiernym. Nie jest to jednak Ofiara Przebłagania składana na chwałę Boga. Sama Komunia święta bez składania Ofiary również nie jest Mszą świętą. Nie dajcie się więc zwieźć tym, którzy każdą modlitwę przy Ołtarzu Pańskim nazwą Ofiarą. Zasadniczy podział ważnej Ofiary Mszy świętej to składanie Ofiary i spożywanie Ofiary, ale działaniom tym winna towarzyszyć szczególna forma modlitwy i czynności, która nazwana jest właśnie liturgią.

 

W drugim więc rzędzie liturgię można podzielić na modlitwy wstępne, modlitwy punktowe, podczas których następuje żal za popełnione grzechy powszednie i prośba o ich odpuszczenie, a następnie hymny śpiewane na cześć Boga i liturgię Słowa Bożego. W tym miejscu następują czytania Pisma Świętego. Następnie ma miejsce Ofiarowanie, po którym zaczyna się właściwa Ofiara to znaczy część Mszy świętej konieczna do nazwania Mszy świętej Mszą świętą – to jest Kanon. Część Mszy świętej, która pod groźbą wyklęcia nie może być zmieniona.

 

Kiedy dokona się Przeistoczenie, kapłan składa za nie modlitwy dziękczynne i przebłagalne za lud. Po Modlitwie Pańskiej, która jest formą uwielbienia Boga Ojca, następuje dokonanie się Ofiary i rozpoczyna się druga część Mszy świętej, to znaczy spożywanie złożonej Ofiary. Towarzyszące temu modlitwy maja charakter dziękczynny i uwielbiający. Po Komunii świętej wiernych kapłan błogosławi zgromadzony lud. To są elementy, które powinna zawierać liturgia Mszy świętej. Więcej i bardziej szczegółowo otrzymasz jutro. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...