Aktualności

2020-09-27 18:59

Ofiara Mszy świętej – Orędzia

Duchu Święty, przyjdź, prosimy

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

***

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

1. Dwa niewyczerpalne źródła łaski

2. Msza święta poranna

3. Codzienna Msza święta

4. Błogosławiona rewolucja w ludzkim sercu

5. Całodzienna Ofiara Mszy świętej

6. Jedyna miła Bogu Ofiara

7. Rozwój duchowy poprzez codzienną Mszę świętą

8. Sposób życia pośrodku Ofiary Mszy świętej

9. Cywilizacja konsumpcji

10. Warunek otrzymania kolejnych łask

11. Rozróżnienie między Ofiarą a liturgią

12. Cud konsekracji

13. Jedyny, wieczny i niezastępowalny ofiarnik

14. Komunia święta kapłana

15. Celowość składania i spożywania Ofiary przez kapłana

16. Ofiara nowego Adama i stworzonej dla Niego nowej Niewiasty

17. Istota Ofiary Mszy świętej

18. Podział liturgiczny Ofiary i Mszy świętej

19. Tradycyjna i nowa liturgia Mszy świętej

20. Intencja Mszy świętej

21. Powrót do nauki i zwyczajów pierwszego Kościoła

22. Umiejscowienie i otoczenie Ołtarza

23. Odwrócenie kapłana od Boga 

24. Sposób walki ze szkodliwą tendencją

25. Umiejscowienie wiernych w kościele

26. Pogańskie podejście do Ofiary Mszy świętej

27. Godny strój wiernych

28. Godny strój kapłanów i ministrantów

29. Najwyższy szacunek dla każdej Mszy świętej i każdego kapłana

MODLITWA ZADOŚĆUCZYNIENIA PRZED MSŻA ŚWIĘTĄ /na klęcząco/

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚWIĘTEJ /na klęcząco przed Mszą św./

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski