Aktualności

2022-06-17 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Odwrócenie kapłana od Boga

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Odwrócenie kapłana od Boga w czasie trwania Ofiary Mszy świętej ma podwójne znaczenie. Po pierwsze kapłan odwraca się od Boga i to nie tylko symbolicznie i nieświadomie, ale zupełnie świadomie, bo za jego plecami znajduje się Tabernakulum, które zwykł mieć przed oczyma. Trudno jest rozmawiać z kimś, do kogo staje się tyłem, a kapłan podchodząc do Mnie, aby Mnie przebłagać swoją Ofiarą i modlitwą, zanim otworzy do Mnie usta, odwraca się do Mnie plecami. Dziwnym, a wręcz szaleństwem można by też nazwać wręczenie komuś podarka na przeprosiny tyłem, gdyby nie było wiadomym, że jest to działanie skierowane na obrazę tego, którego się przeprasza, w nadziei, że daru i przeprosin nie przyjmie.

 

Ja jednak przyjmuję ten dar kapłański mimo obrazy, jakiej doznaję, bo darem ofiarnym jest Ten, któremu odmówić nie mogę, choćby składał Go w ofierze najpodlejszy człowiek. Mojego ukrzyżowanego Syna, wylewającego Krew i łzy za grzechy świata, przyjmuję zawsze, choćby był ofiarowany niegodnie, niedbale i bez należytej czci. To jest Mój Syn. Jego pokuta jest wiecznie przyjmowana. Jego przeprosiny są zawsze skuteczne. Jego Krew zawsze zmywa występki człowieka, a Jego łzy uśmierzają Mój zapalczywy gniew. To jest moc doskonałej Ofiary, której nie może zubożyć nawet składający [kapłan]. Ofiara zostaje niezmienna, bo Jezus Chrystus jest doskonałym i niezmiennym Bogiem i Człowiekiem. Taka jest również Jego Ofiara.

 

Drugie znaczenie odwrócenia kapłana od Boga ma za zadanie zwrócić go w stronę człowieka. Odwrócić się od jednego, a zwrócić do drugiego, oznacza zmienić całkowicie orientację własnego serca. Odtąd powoli, ale konsekwentnie serce kapłana jest odrywane ode Mnie, jego myśli i pragnienia są skierowane na człowieka. Dążenia Kościoła są kierowane na człowieka i to nie ze względu na Boga. Dotąd Kościół głosił naukę, że stworzenie godne jest miłości i miłosierdzia ze względu na Tego, który je stworzył. Dziś człowiek uznawany jest za godnego wszelkiej czci sam z siebie bez względu na Boga, którego rolę Stwórcy, a nawet istnienie nagminnie się neguje. Kościół wprawdzie nie neguje Mojego istnienia, ale nakazując szacunek człowieka, nie określa powodu nakazanego szacunku i przyczyny godności ludzkiej. 

 

Zwrócenie więc kapłańskich oczu na wiernych skłoniło go do myślenia o nich jako własnych chlebodawcach i dobroczyńcach. Zamiast kłaniać się Obrażanemu, przed którym Ofiarę z założenia składa, kłania się człowiekowi, za grzechy którego ofiaruje. I tak zmuszony jestem do wysłuchiwania laudacji ku czci pewnych osób zamawiających intencję mszalną. Na Moim Ołtarzu, gdzie jeszcze Krew Mojego Syna nie wyschła, wznosi się więc laudacje, składa życzenia i śpiewa się pieśni pochwalne na cześć solenizantów i jubilatów. Dom Ofiary Mojego Syna, wzniesiony dla składania tej przebłagalnej Ofiary dla Mnie, stał się miejscem składania życzeń i ofiar na chwałę człowieka. Zaprawdę, nie wiecie już więcej, czym jest Ofiara Mszy świętej. Czy stając na Golgocie pod krzyżem Chrystusa, który z otwartego boku wylewa ostatnią Krew, zdolni bylibyście wznosić okrzyki i bić brawa dla kogoś spośród tłumu gapiów? Kościół błądzi i błądzą kapłani, bo odwrócili swój wzrok od Boga i zapomnieli, że urzeczywistniają Golgotę w bezkrwawej, ale prawdziwej Ofierze. 

 

Odwrócenie kapłana od Boga owocuje również ogólnym rozproszeniem, zwracaniem uwagi na rzeczy światowe, przez co żaden kapłan nie podchodzi do Mnie z dziewiczym wzrokiem i ustami, bo pierwsze jego spojrzenia i słowa kierowane są nie do Mnie. Na próżno wyglądam czystej Ofiary. Mszę świętą powinno poprzedzać absolutne milczenie. 

 

Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...