Aktualności

2022-07-29 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Najwyższy szacunek dla każdej Mszy świętej i każdego kapłana

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Moje  dzieci, Ofiara Mszy świętej jest więc dla was nieskończonym źródłem łaski, które jest niewyczerpywalne w zasobach. Wasza modlitwa jest istotna, bo uczy was nawiązywania osobistej relacji z Bogiem i rozwijania tej relacji, a także zaufania do waszego Stwórcy i dawcy życia. Jednak nigdy nie zapominajcie o mocy waszej modlitwy i o tym, jak możecie uczynić ją wielką w Moich oczach. Wasza modlitwa jest bardzo znikoma, ponieważ wy sami jesteście bardzo mali z punktu widzenia Boga. Wasza modlitwa jest mała również dlatego, że jesteście grzeszni, brak wam rzeczywistych zasług i rzeczy, które moglibyście ofiarować komuś tak wielkiemu, bogatemu i doskonałemu jak wasz Bóg. Dlatego otrzymaliście Ofiarę przebłagalną, której Bóg nie może odmówić, Ofiarę Jego jedynego Syna, która jest doskonała, święta, nieskończona w swojej mocy i zasłudze. Powiedziane zostało wam wyraźnie, że o cokolwiek będziecie prosić w imię Mojego Syna, będzie wam dane, bo to On przez swoją Ofiarę zjednoczoną z ludzkością wyjednał wam prawo głosu, który jest słyszalny w Niebiosach.

 

Spośród więc wszystkich waszych modlitw, które zanosicie do Mnie, a czynicie to w zjednoczeniu z Moim Synem, najsilniejszą jest i pozostanie zawsze Ofiara Mszy świętej, która sama w sobie jest doskonałą modlitwą połączoną z doskonałą zasługą Mojego Syna. Przebłaganie to uśmierza Mój gniew, a wam zjednuje Moje przebaczenie, przychylność i łaski. 

 

Moje dzieci, nie ma to znaczenia tak wielkiego, do której Ofiary przyłączycie wasze serce, bo kłócicie się między sobą, który ksiądz jest lepszy, i mówicie przeciwko Moim synom tyle złego, jak gdyby byli źródłem wszelkiego zła, jak to, jaka jest wasza osobista wiara, w której uczestniczycie w tej Ofierze. 

 

Rzadko który kapłan popełnia błędy z premedytacją, choć są i tacy. Jest ich jednak nie wielu i w tym kraju najmniej. To nieświadomość i mała wiara trzyma ich w błędach i osłabia gorliwość. Jest prawdą, że osobista świętość kapłana ma wpływ na ilość uzyskanych przez niego łask, ale są to łaski osobiste, które uzyskuje kapłan swoją wiarą i gorliwością ponad to, co wyprasza dla całego Kościoła świętego mocą i Ofiarą każdej ważnie odprawionej Mszy świętej. W tej Ofierze Mój Syn prosi i dlatego za każdym razem uzyskuje doskonałe przebaczenie i tę samą ilość łask dla świata. Ponadto każdy z was może otrzymać zależnie od własnej wiary i ufności.

Musicie więc uwierzyć, że każdy kapłan, który odprawia Mszę świętą, zbawia świat, bo czyni to w imieniu i mocy Mojego Syna. Osobista świętość kapłanów powiększa ilość wypraszanej łaski, ale brak tej świętości nigdy jej nie pomniejsza. Może powiększać ilość łask o tę osobistą zasługę, jaką kapłan wnosi własną ofiarą i własną wiarą. Z tego powodu święci kapłani otrzymują dodatkowe łaski i mogą zyskać więcej u Boga, bo są bardziej zjednoczeni z Moim Synem, ale wartość samej Ofiary Mszy świętej pozostaje zawsze ta sama. 

 

Mówię wam o tym, bo współczesny błąd wierzących polega na pogardzaniu jedną Mszą świętą, a uznawaniu innej. Na pogardzaniu jednym kapłanem, a wywyższaniu drugiego. Musicie więc oddzielić wyraźnie Mszę świętą od liturgii i osobistą świętość kapłana od urzędu kapłana. Każda więc Msza święta jest godna najwyższego szacunku ze względu na Ofiarę Mojego Syna i każdy kapłan jest godzien najwyższego szacunku ze względu na swój Boski urząd. To powinniście zapamiętać z tych Orędzi, aby wykorzenić spośród was błąd i umieć rozróżnić, co jest Mszą świętą, a co nią nie jest. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...