Aktualności

2022-07-22 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Godny strój kapłanów i ministrantów

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Ofiara Mszy świętej ze względu na swoją powagę zasługuje na szczególny strój kapłański. Po pierwsze każdy poświęcony przeze Mnie strój liturgiczny otrzymuje łaskę, aby pełnić funkcję ochronną. Chroni więc przed pokusami, rozproszeniami, umacnia wolę człowieka w służbie Bożej. Kapłani, którzy na co dzień używają stroju kapłańskiego, są silniej zmotywowani do podejmowania wysiłków na chwałę Bożą i prowadzenia życia zgodnego z ich powołaniem. Strój ten bowiem roztacza na ciało i duszę kapłańską wspomnianą łaskę. Dusza skłania się chętniej ku pragnieniom niebiańskim, a ciało chronione jest przed jemu właściwymi pokusami, a przede wszystkim: obżarstwem, rozwiązłością i lenistwem.

 

Sutanna kapłańska jak pancerz chroni kapłana i jak pieśń na polu bitwy dodaje mu siły i odwagi do walki. Nie tylko więc na zewnątrz, wychodząc z bezpiecznej plebanii, kapłan winien ją nosić, ale również podczas trudnego czasu, zwiększonej liczby pokus, kiedy odczuwa osłabienie chęci modlitwy, to wszystko oddali od siebie, przywdziewając na siebie strój kapłański. Naturalnie nie ma obowiązku noszenia tego stroju w przestrzeni prywatnej, chcę jednak, aby wiedział, że ma ona swoją moc i jest skuteczną bronią przeciwko lenistwu duchowemu. Wychodząc na zewnątrz, a szczególnie między ludzi, kapłan powinien się już chronić strojem, aby wytrwać w swoim powołaniu.

 

Źle robią kapłani, którzy nie przywiązują do tego wagi i wychodzą sprawować funkcje kapłańskie bez sutanny. Zarówno spowiedź jak i Ofiara Mszy świętej są Sakramentami, w których kapłan na Ziemi zastępuje żywego Boga i działa w Jego imieniu jako Jego Chrystus, jest więc narażony na wściekły atak złych duchów, które krążą po Ziemi. Nawet sam Chrystus jak wiecie był ciężko kuszony, choć Ewangelia wspomina o tym tylko raz. A jednak w swojej pysze szatan przystępował do Niego i próbował Go na wszystkich znanych sobie polach ludzkiego upadku. Jeśli więc szatan śmiał szukać szczeliny niedoskonałości w Synu Boga, jak miałby nie badać z równą gorliwością Jego pomazańców. Każdy kapłan działa w imieniu Boga i powinien się chronić jako ten, który jest w nieustannej walce z Piekłem. Tylko pokorni zwyciężają. Pewni siebie ponoszą porażkę i wcześniej czy później zostaną ugodzeni, a wówczas albo zdołają się podnieść ze swoich ran, albo nie. Kiedy rany zaczną gnić, los ich jest przesądzony.

 

Codzienny strój kapłański jest więc nieodzownym podczas sprawowania Najświętszej Ofiary ze względu na swoją godność i funkcję ochronną. Pokornemu słudze Bóg daje pokonać rozproszenia i pokusy. Na podstawowy strój kapłański kapłan przyodziewa również inne szaty na czas sprawowania Najświętszej Ofiary, ale to nie zastępuje pierwszej szaty, jaką jest sutanna.

 

W tym miejscu pragnę wspomnieć również o prawidłowym stroju lektorów i ministrantów. Każdy mężczyzna wstępujący na stopnie prezbiterium winien nosić sukienkę ministrancką i na to dopiero komżę. Spodnie nie są odpowiednim strojem i żadne świeckie ubrania nie będą odpowiednie. Do Ołtarza zawsze podchodzi się w specjalnym stroju, bo jest to miejsce szczególne. Mężczyzna w spodniach również eksponuje swoją płeć, a Ołtarz jest miejscem dla istot anielskich. Sługa Ołtarza niezależnie od tego, czy jest to kapłan, czy tylko kościelny, zbliża się do Boga, a to zobowiązuje go do odpowiedniego stroju. Służba Ołtarza jest służbą anielską i choć dopuszczeni są do niej tylko mężczyźni, to powinni jak Aniołowie przywdziewać strój, który pomaga im uwolnić się od ciała i skoncentrować na sprawach duchowych.

 

Jest to również ważne ze względu na znajdujących się w kościele wiernych, ich postrzeganie i skupienie na rzeczach duchowych w czasie Mszy świętej. Jeśli więc mężczyzna wykonuje czynności przy Ołtarzu, a nie jest to w czasie trwania Mszy świętej, powinien wkładać sukienkę ministrancką dla zachowania odpowiedniej godności, nie powinien jednak sprzątać w komży, bo to jest strój odpowiedni na Mszę świętą, a i sukienka ministrancka powinna być osobna, nie ta, której używa w czasie Mszy świętej. Strój godny oznacza strój jak najmniej świecki i światowy, aby nie wnosić świat na Ołtarz, bo jest to coś, co walczy z Bogiem i Jego Prawem

 

Jeśli kościół sprzątany jest przez kobietę, powinna postarać się o strój na wzór stroju zakonnego, a więc strój luźny, odpowiednio długi i jednobarwny, brązowy lub czarny. Wtedy będzie ubrana godnie do swojego zajęcia. Błogosławię cię teraz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...