Aktualności

2022-10-21 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Cywilizacja konsumpcji

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Błogosławię cię. Pisz. Moja córko, objawiłem Ci, na czym polega Ofiara Mszy świętej, aby ponownie ożywić w was wiarę w realność i skuteczność tej Ofiary. Post eucharystyczny, który jej towarzyszy, jest konieczny ze względu na świętość Boga, który nie tylko duchowo nie może przebywać w miejscu zanieczyszczonym, a więc w sercu grzesznika, ale również realnie w żołądku pełnym nieczystości. To, że Bóg pozwala się człowiekowi spożywać, powinno was napawać wielką zadumą nad tą nieskończenie niepojętą Tajemnicą, tymczasem wy skłonni jesteście raczej do myślenia o swoim posiłku niż o tej Tajemnicy. Przyziemne są wasze myśli i pragnienia. Lgną do pokarmu cielesnego, a nie duchowego. Nie zakosztowaliście jeszcze raju duchowego i rozkoszy, jakich kosztuje duch, dlatego tak bardzo przywiązani jesteście do rozkoszy podniebienia.

 

Dzieci, życie nie jest dogadzaniem swoim pragnieniom od rana do wieczora. Tajemnica życia człowieka od jego narodzin aż do śmierci jest próbą jego duszy przed wejściem do życia wiecznego. To drugie życie ma być rozkoszą z Bogiem. To pierwsze nie ma być rozkoszą, ale próbą. Jeśli macie rozum, to po to, abyście potrafili poznać Boga z Jego dzieł, umiłować za dobroć, jaką obdarowałem ludzkość, i za sprawą łaski Bożej przygotować się do spotkania ze swoim Stwórcą. Jedzenie nie powinno być priorytetem w waszym życiu.

 

Konsumpcja towarzyszy wam na każdym kroku i wierzcie Mi, że podobnej cywilizacji nie było i nie będzie. Jest bardzo trudno podnieść oczy z nad miski i spojrzeć w Niebo. Starajcie się nie dzielić dnia na: „od przyjemności do przyjemności”. W ten sposób niczego się nie nauczycie. Dając wam pewne wymagania i nie jako poszerzając i rozbudowując zasady Reguły Matki Bożej, według której staracie się żyć, próbuję uwolnić was od tego przywiązania do dogadzania swoim zmysłom. Nie chodzi o to, abyście unikali radości, jakie płyną z posiadania zmysłu smaku, ale abyście potrafili zachować prawidłowe proporcje między tymi rzeczami. Pamiętajcie, aby bardzo poważnie traktować pierwsze przykazanie. Posty wypływają właśnie z niego. Bóg musi być pierwszym w umyśle, sercu, działaniu i życiu człowieka. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...