Aktualności

2022-11-11 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Cud konsekracji

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Słuchaj Mojego głosu. Kluczowym momentem każdej Mszy świętej jest Konsekracja. Ta chwila zatrzymuje czas i zamienia wymiary. Kapłan mocą ustanowionych przeze Mnie słów dokonuje cudu nad cudami. Wzbudza intencję przemienienia chleba w Boga i czyni to na mocy swoich święceń kapłańskich, bo słowa konsekracji może wypowiadać tylko kapłan i tylko on ma moc dokonać tego cudu z ustanowienia Bożego. 

 

Moc kapłana nie równa się żadnej ludzkiej mocy, bo nadaje mu moc uobecnienia realnej i żywej postaci Boga na Ołtarzu wśród wiernych niezależnie od czasu i miejsca, w którym Ofiara jest sprawowana. Żaden człowiek nie otrzymał tej łaski, więc i żaden nie jest potężniejszy od kapłana. Sam kapłan winien padać na kolana przed łaską, której jest posiadaczem, i mocą nadaną mu przez Boga.

 

Cud konsekracji dokonuje się w podwójny sposób. Cudownej przemianie ulega materia zarówno chleba jak i wina. Obie te ziemskie substancje zmieniają się jednocześnie w Ciało i Krew Boga Człowieka – Jezusa Chrystusa. Rozdzielenie Ciała i Krwi symbolizuje krwawą Ofiarę krzyżową. Choć Msza święta jest Ofiarą bezkrwawą, to Krew Chrystusa jest w niej obecna poprzez cud konsekracji, aby mogła być ofiarowana za ludzkie grzechy Ojcu Niebieskiemu. W tej zatem chwili, w której w jednym wymiarze Chrystus oddaje swoje Ciało i Krew na okup dla świata, będąc przybitym i uniesionym na krzyżu, zjednoczony z Nim kapłan składa tę samą Ofiarę z Ciała i Krwi Chrystusa na Ołtarzu, płacąc realnie przebłagalną cenę Bogu za grzechy ludzkości, a w szczególności za grzechy własne i tych, za których sprawowana jest Ofiara, oraz obecnych na niej uczestników. 

 

Rozdzielenie Ciała i Krwi Chrystusa symbolizuje Jego śmierć. Poprzez oddzielenie Ciała i Krwi Ofiary dokonuje się w pełni Jej złożenie, a więc osobno Ciało Baranka jest ofiarowane jako wynagrodzenie za grzechy, a osobno Jego Krew. Ciało to staje się pokarmem uzdrawiającym i jego ofiara dopełnia się w Komunii świętej, podczas gdy Krew Pańska spożywana jest przez kapłana w imieniu Boga i na Jego chwałę. Krew ta ma moc usunąć winę i jako okup ofiarowana jest Bogu Ojcu. Kiedy Chrystus jako Baranek przebłagalny zostaje spożyty, ofiara zostaje spełniona. 

 

Tajemnica, o której ci mówię, jest jednak głębsza, niż teraz możesz to pojąć. Zawsze przyjmuj ją w milczeniu i w wielkiej zadumie. Pamiętaj o niewyobrażalnej godności kapłana i mocy, którą mu nadałem. A ty, kapłanie, o odpowiedzialności za własne słowa i ręce, które oddałeś Bogu na Jego wyłączna służbę. Amen. 

 

Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...