Aktualności

2022-09-09 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Błogosławiona rewolucja w ludzkim sercu

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

PAN JEZUS: Posłuchaj Mnie. Msza święta jest tym Sakramentem, który w połączeniu z Komunią świętą czyni cuda w duszy ludzkiej. Twoje codzienne uczestnictwo we Mszy świętej zdaje się ukazywać ci świat, jakiego nie znałaś, bo twój wzrok zostaje ogarnięty łaską. Zaczynasz dostrzegać inną rzeczywistość, która choć otaczała cię w niezmiennej formie, nie była dla ciebie widoczna w swoim pełnym wymiarze. Widzieć oczami Boga, to dopiero oznacza widzieć prawdziwie. Widzisz więc tyle, ile widzisz w sposób duchowy w zjednoczeniu ze Mną. Bolesne to doświadczenie im bardziej zbliżysz się do Mnie, tym bardziej wzrok twój stanie się duchowy.

 

Msza święta codziennie dokonuje cudów w duszy, podnosząc ją ku Bogu. Na tej drodze przechodzi ona kolejne etapy począwszy od jej uspokojenia, przez wyrwanie jej ze światowych nałogów, pragnienie uwolnienia od złych przyzwyczajeń, oczyszczenie z grzechów, oczyszczenie z nieuporządkowanych pragnień, uwolnienie ze zniewoleń i głębokich powiązań ze światem grzechu, aż po otworzenie jej duchowych oczu i uszu, umiejętność przyjmowania natchnień Bożych, rozbudzenie pragnień świętych, rozumienie Słowa Bożego, pragnienie świętości, pragnienie umartwiania zmysłów i porzucenia świata.

Jednym słowem codzienna Msza święta dokonuje błogosławionej rewolucji w ludzkim sercu, co prowadzi do błogosławionej rewolucji w ludzkim życiu. Mówiłem już o tym, że ten Najświętszy z Sakramentów porządkuje życie ludzkie i układa je, dopasowując wszystkie jego elementy do Woli Bożej. Dzieje się to wszystko niejako samo w tajemniczy sposób, choć decyzje człowieka owładniętego przemożną łaską Bożą wypływającą z codziennego uczestnictwa we Mszy świętej bywają dla niego samego trudne, podejmuje je z łatwością, przepełniony tym porywem Boskiej siły we własnym wnętrzu.

 

Rola człowieka polega więc na oddaniu się w ręce Stwórcy i przyjęciu łaski Odkupienia zawartej w Ofierze Mszy świętej. Ogrom tej łaski jest tak wielki, że porywa duszę i jak potężna fala obmywa, odrywa od Ziemi i rzuca tam, gdzie zechce. Człowiek poddający się Boskiej sile zostanie hojnie obdarowany i najwięcej skorzysta z łask ofiarowanych mu przez Ofiarę Mszy świętej. Pozwól więc zupełnie porwać się tej fali łaski i nie lękaj się nigdy, gdzie cię poniesie. Zawsze tam, gdzie Ja chcę. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...