Aktualności

2023-01-15 16:07

Obmawianie rodziców lub kłótnia z nimi jest ciężkim grzechem, a uderzenie jest… – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Matka i Ojciec są godni nie tylko posłuszeństwa, ale i czci od swoich dzieci. Dzieci, kiedy są tylko do tego zdolne, powinny im pomagać w ich obowiązkach i pracach. Żądam więc od dzieci posłuszeństwa wobec rodziców i pełnego się poddania ich woli tak, jak gdyby poddawały się Mojej Woli – mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu.

Grzechem dzieci jest nie tylko nieposłuszeństwo wobec rodziców, ale także wszelkie złe słowa skierowane do rodziców, a także przeciwko nim w obmowie. Obmawianie rodziców jest ciężkim przewinieniem. Kłótnia z rodzicem jest ciężkim przewinieniem, a uderzenie jednego z rodziców najcięższym. Niezależnie od okoliczności dzieci zawsze powinny bronić rodziców, chyba że sprzeciwiają się oni w swym postępowaniu świętej wierze katolickiej, wówczas dziecko może odmówić posłuszeństwa. Rodzice powinni być traktowani przez dzieci jak wierni wysłannicy Boga, jak sami aniołowie, bo przejęli na siebie obowiązek zrodzenia i wychowania człowieka dla Boga. 

Obowiązkiem dzieci jest modlić się za rodziców tak żyjących jak i zmarłych. Dzieckiem swoich rodziców jest się do własnej śmierci. Błogosławię dzieciom, które kochają i czczą swoich rodziców. Miłość rodzicom okazuje się poprzez posłuszeństwo wobec ich woli, pomoc w ich pracach i potrzebach, a także modlitwę w ich intencji – mówi Bóg Ojciec w czwartym przykazaniu.

Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały. św. Ludwik Grignion de Montfort

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

czytaj więcej...