Aktualności

2022-07-17 16:07

Obgadując, dodajecie do ich grzechów własne – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Próżne gadanie jest pożywką dla łamania ósmego przykazania. Starajcie się pamiętać, że każde słowo, które wychodzi z waszych ust, będzie osądzone, czy przyniosło ono jakieś dobro – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

Jeśli dostrzegacie zło i błędy innych, bijcie się we własne piersi, przepraszając Mnie i prosząc o łaskę dla tych , którzy błądzą. Jeśli ten, kto błądzi, nie zdaje sobie z tego sprawy, potrzebne jest mu upomnienie. Upomnienie nie jest jednak wyrzutem lub złośliwą uwagą, okazaniem wyższości i poniżeniem bliźniego, ale pełnym miłości ukazaniem prawdy. Tymczasem mówienie źle o innych nie przynosi żadnego dobra i nie może im w żaden sposób pomóc. Przeciwnie. Obgadując, dodajecie do ich grzechów własne.

Nie samo więc tylko kłamstwo jest grzechem, ale każde pochopne otwieranie ust, które przynosi szkodę na honorze i godności innego człowieka. Starajcie się patrzeć na innych przez pryzmat miłości. Wtedy wasze działania przynoszą dobro, a słowa mają sens. Ósme przykazanie jest zwierciadłem dla duszy. Ukazuje bowiem, ile jest w człowieku miłości – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję. św. Bernard

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...