Aktualności

2022-10-09 16:17

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA. Dlaczego nowenna na czas postu?

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

Bóg Ojciec: Pisz, Moje dziecko. Zapowiedziałem ci nowennę na czas postu. Chcę abyście mieli jeszcze jedną pomoc [Orędzia o poście oraz Post. Czas Pokuty i Nowenna na czas postu], kiedy nie możecie pościć, albo wsparcie dla waszych postnych dni. Ogłosiłem czas postu na Ziemi, aby dać wam możliwość pokuty, zanim będzie za późno. Pokuta nadejdzie niespodziewanie jako następstwo odstępstwa narodów od Boga. Pisz więc, Moja córko, słowa modlitwy dla tych, którzy podjęli lub całym sercem pragną podjąć pokutę teraz.

 

Nowenna ta będzie miała siłę wybłagania łaski postu i siłę umocnienia w postnych postanowieniach, ponieważ zawrę w niej Moje Słowo, a ono jest żywe i działające w duszy za każdym razem, kiedy jest odczytywane.

Każdy dzień nowenny będzie się więc rozpoczynał od Mojego Słowa ze Starego lub Nowego Testamentu. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale i za naszą Ojczyznę, Polskę

Środowy post od mięsa i o chlebie i wodzie

Piątek dniem postu od mięsa i o chlebie i wodzie

LITANIA POSZCZĄCEGO

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – Orędzia o poście cz. III

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...