Aktualności

2018-06-12 04:00

Nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ TRZECI

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Duchu Najświętszy, oddaję Ci moje serce, abyś Ty sam modlił się we mnie gorliwie, z żarliwą miłością o upragnioną przez Naród Polski łaskę Intronizacji Narodowej Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Matko Najświętsza, Królowo Polski, wspomóż tę modlitwę Twoją pokorą i miłością, aby wzniesiona przed Majestat Boży Twoimi rękoma, została łaskawie wysłuchana. 

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z KSIĘGI PSALMÓW

Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?
Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
«Stargajmy Ich więzy
i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i w swej zapalczywości ich trwoży:
«Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej».

Ogłoszę postanowienie Pana:
Powiedział do mnie:
«Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».

A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!
Służcie Panu z bojaźnią
i Jego nogi ze drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki (Ps 2).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Nie jestem też królem z tego świata, nie pochodzę z tego świata, ale przychodzę do tego świata, aby mimo to, że nie jestem stąd i Moje Królestwo rozciąga się na wszystko, czego nawet nie jesteście w stanie pojąć, zostać Królem i tego miejsca, tego świata, bo tylko te miejsca, w których Ja jestem Królem, będą przeze Mnie ocalone.

 

Pokażcie Mi króla, który będzie się troszczył o swoją własność, o swoje ziemie, gdzie lud obierze sobie innego króla i jemu będzie służyć, jemu oddawać hołd i płacić daniny, jego rozkazy wykonywać, rozkazy, które są wbrew prawowitemu królowi. Mało tego, ten nowo obrany władca części królestwa sam każe ściągać wszelkie wizerunki prawowitego króla, będzie drwił z niego i zachęcał lud do tego samego. Jaki król będzie znosił spokojnie taką samowolę, taki bunt? Czy będzie patrzył spokojnie na prześladowanie tych poddanych, którzy pozostali uu wierni i nie chcą służyć samowładcy? Dlaczego oczekujecie, że Ja, który jestem tak mocny, wszechpotężny i wierny, będę patrzył spokojnie, jak Moje włości są grabione i niszczone, jak kwitnie na nich samowola i wszelkie odstępstwo?

MODLITWA SPIERANIA SIĘ Z PANEM BOGIEM

Proszę Cię, Jezu, przyjmij moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła. Wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy. Rządź nad nami!

 

Wybieramy Cię i ogłaszamy Królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi i głusi. Decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo, prawo, jakie daje nam miłość.

 

Uznaj nas za delegację tego narodu, który choć zgrzeszył i słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako Król i zasiadł na tronie Tobie jedynemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż: „Oni nie chcą”. Ale my chcemy! Wysłuchaj nas.

 

Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy, a to nie jest rozsądek i władza, ale miłość i my jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie, i powtarza: ” Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i zapanuj”. Powiedz, co mamy robić? Jak przygotować drogę? Ale słuchaj nas, słuchaj głosu miłości. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Dziś stajecie przed Moim obrazem, dziś mówicie ze swoich ambon: „Królowo i Matko”, ale czy choć jedno z was uczci Mnie dzisiaj, pełniąc Moją wolę? Czy nie wiecie, co odpowiadam na wasze modlitwy? Mówię: uczyńcie to, co poleci wam Mój Syn! Chcę pomóc. Tak, widzę waszą niedolę, widzę wasze uciśnienie, jak tracicie wiarę, jak upadacie, jak jesteście wykorzystywani i poniżani i chcę wam pomóc. Mówię więc o waszym nieszczęściu Mojemu Synowi i proszę was, uczyńcie to, co wam powie. Jakże jednak ma się dokonać ten cud, kiedy żaden ze sług nie chce słuchać? Czy nie powiedziane wam było, co macie czynić, aby się ocalić? Jakich słów pragniecie?

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).          Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Królu Polski, Synu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który zgłosiłeś słuszne pretensje do tronu Polski,

Jezu, Królu Polski, który objawiłeś służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, że pragniesz zostać ogłoszony Królem Polski i wywyższony poprzez Intronizację,

Jezu, Królu Polski, który zapragnąłeś, aby Polska pierwsza dokonała Twojej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, który poprzez św. Faustynę i dzieło Miłosierdzia Bożego przygotowałeś nasz Naród do narodowej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przewodniczką narodów,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przedmurzem chrześcijaństwa,

Jezu, Królu Polski, z którego łaski Polska stanie się Królestwem Jezusa i Maryi,

Jezu, Królu Polski, który poprzez Intronizację oczyścisz i uzdrowisz Polskę,

Jezu, Królu Polski, który wybrałeś Polskę spośród wszystkich narodów na ukazanie światła światu,

Jezu, Królu Polski, który zapowiedziałeś, że dzieło Intronizacji będzie okupione wielkim cierpieniem,

Jezu, Królu Polski, którego zwycięstwo jest pewne, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który nie chcesz być Królem cichym, ale hucznie wychwalanym i czczonym,

Jezu, Królu Polski, który wystarczająco długo byłeś sługą, 

Jezu, Królu Polski, który pragniesz być Królem naszych serc, domów, miast, wsi, szkół, szpitali, urzędów i sklepów,

Jezu, Królu Polski, który pragniesz, aby Polska, dokonała Intronizacji całej Twojej Osoby,

Jezu, Królu Polski, który czekasz na swoim wygnaniu, aby powrócić i wziąć w posiadanie nasz Naród,

Jezu, Królu Polski, który dozwoliłeś nam świętować uroczyście ostatnią sobotę października jako uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski,

Jezu, Królu Polski, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci pokłon i wyrzekamy się pychy,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na wieki nasze dusze,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na służbę nasze ciała,

Jezu, Królu Polski, zrzekamy się naszej władzy na Twoją korzyść,

Jezu, Królu Polski, oddajemy ci w akcie poddaństwa nasze mienie, tytuły i talenty,

Jezu, Królu Polski, uznajemy Twoje Prawo Dziesięciu Przykazań jako podstawowe obowiązujące prawo w naszej Ojczyźnie,

Jezu, Królu Polski, uznajemy wyższość Twojej Woli nad wszelką wolą ludzką, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, Tobie powierzamy los naszej Ojczyzny, jej wiarę, moralność i dobrobyt,

Jezu, Królu Polski, Tobie oddajemy naszą młodzież i dzieci, abyś sam pokierował ich nauką, rozwojem i przyszłością,

Jezu, Królu Polski, Ciebie uznajemy naszym Królem i Obrońcą i tylko u Ciebie szukamy pomocy,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się pomocy sojuszników, którzy znieważają Twoje Prawo,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się wszelkiej pomocy innych narodów, która nakładałaby zobowiązania na nasz Naród sprzeczne z Twoją Wolą,

Jezu, Królu Polski, przed zasadzkami szatana, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed wrogimi narodami,

Jezu, Królu Polski, przed narzuceniem nam obcej władzy i prawa,

Jezu, Królu Polski, przed politykami działającymi w interesie obcych państw,

Jezu, Królu Polski, przed podstępnym planem masonerii wobec ludzkości,

Jezu, Królu Polski, przed sprzedażą Polskiej Ziemi w obce ręce,

Jezu, Królu Polski, przed rugowaniem polskich rolników z własnej ziemi,

Jezu, Królu Polski, przed współczesną kolonizacją Polski,

Jezu, Królu Polski, przed ideologizacją Wielkiej Rewolucji Francuskiej i piłsudczyzny,

Jezu, Królu Polski, przed niewolniczą pracą Polaków na Zachodzie,

Jezu, Królu Polski, przed ograniczeniem wolności Kościoła katolickiego, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed modernizacją i liberalizacją w Kościele katolickim, 

Jezu, Królu Polski, przed świeckimi szafarzami Komunii świętej,

Jezu, Królu Polski, przed genderowską demoralizacją dzieci,

Jezu, Królu Polski, przed holistycznym i okultystycznym wychowaniem dzieci i młodzieży,

Jezu, Królu Polski, przed prawem sprzecznym z Twoimi Przykazaniami,

Jezu, Królu Polski, przed konsumpcjonizmem i materializmem XXI wieku,

Jezu, Królu Polski, przed demonicznym wpływem mediów, prasy, przemysłu filmowego i muzycznego,

Jezu, Królu Polski, przed utratą wiary,

Jezu, Królu Polski, przed utratą pobożności, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed utratą bojaźni Bożej,

Jezu, Królu Polski, przed Komunią świętą na rękę,

Jezu, Królu Polski, przed utratą czci i szacunku do Najświętszego Sakramentu, 

Jezu, Królu Polski, przed utratą miłości do Najświętszej Maryi Panny,

Jezu, Królu Polski, przed potępieniem wiecznym,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Wychwalać Cię będę, Panie, Królu.

W. I wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego (Syr 51, 1).

 

Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, który dozwoliłeś, aby Twój umiłowany Syn Jezus Chrystus został poniżony przez mękę i śmierć krzyżową jako Ofiara przebłagalna za nasze grzechy, daj, aby teraz poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jezus Chrystus został wywyższony i uwielbiony przez Intronizację jako Król Polski. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Cóż Ci Jezu damy

1. Cóż Ci, Jezu damy za Twych łask strumienie,

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

 

Ref: Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!

Poprzez wieczny czas, Króluj Jezu nam!

 

2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,

Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

 

Ref: Panie nasz…

 

3. Ty nas wspieraj w znoju, Strzeż przez życie całe,

Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę.

 

Ref: Panie nasz…

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Jestem twoim Bogiem. Małżonkiem, który przyjął Krzyż Zbawienia. Królem, który zmienił swe berło na Krzyż. Moja władza nad duszami objawia się właśnie w Krzyżu. Krzyż jest berłem Mojej sprawiedliwości. To On zjednuje Zbawienie grzesznikom i spłaca ich długi. Dal tych, którzy przed nim upadają, zjednuje łaskę. Dla odrzucających Krzyż jest berłem sprawiedliwości, które wyznacza im sprawiedliwy los. Ja sam upadałem przed Krzyżem, ukazując wam jego potęgę i zasługę. Krzyż bowiem nie jest drzewem, ale Wolą Mojego Ojca, przed którą skłaniam głowę. Jego sprawiedliwość jest sprawiedliwością Mojego Ojca, którą szanuję i czczę. Kiedy staniecie przede Mną w Dniu Sądu, berło, które zajaśnieje w Mojej prawicy, będzie tym samym, po które sięgnąłem w Mojej bolesnej godzinie. Jak Moja ukrzyżowana postać skrywa Moją potęgę i godność, tak Krzyż skrywa swoją moc i władzę nad całym światem widzialnym i niewidzialnym. Gdy Go wznoszę, Piekło drży i czeźnie. Krzyż w ręku kapłana staje się jego siłą do walki z całym światem zła i znakiem jego władzy nad duszami. W Krzyżu ukryta jest więc wielka godność i moc jego Króla, który w nim, przez niego i z niego sądził będzie świat.

 

Nie odrzucaj więc Krzyża, który ci daję, bo jest on twoim przyszłym berłem królewskiej władzy, którą pragnę z tobą dzielić w Niebie. Zobacz w nim to, co Ja w nim ujrzałem. Wierz mocno, że obraz świata przekłamuje obraz Boga i odwraca go. Zobacz w Krzyżu jego chwałę i moc. W twoim cierpieniu ujrzysz zaszczyt przyszłej władzy i odpowiedzialności. Dając ci Krzyż, wkładam berło do twojej ręki, aby poprzez ciebie władać duszami i przyprowadzić je do Mojego Ojca. Nie ma większej władzy na tą, która rozkazuje duszy żyć wiecznie, a zło ucisza i paraliżuje. Czy nie tego pragniesz? Czy nie pragniesz Króla, który ocali dusze, a zło zamknie na wieki w Piekle? Przyjmij więc Krzyż tak, jak Ja go przyjąłem, jako powołanie i zaszczyt dany Mi od Ojca. Przyjmij niewolę, aby zdobyć władzę na wieki. Poddaj się cierpieniu, aby pogrążyć zło. Przyjmując i wypełniając Moją Wolę, przybliżasz czas tryumfu Krzyża, bo jeśli zwyciężysz poprzez niego, powiększasz jego władzę na Ziemi, a tym samym Moją władzę na Ziemi. Amen.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku Polskiej Ziemi, Patronie Rzeczpospolitej Polskiej, wzywam Twojego potężnego wstawiennictwa w walce o Królowanie Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie. Ty sam z łaski Bożej przyczyniłeś się do obrania Matki Boga Królową Polski [Królem Polski] zgodnie z Jej życzeniem przez napisanie Ślubów lwowskich dla króla Jana Kazimierza. Ty złączony z Duchem Bożym w żarliwej modlitwie nakreśliłeś słowa poddańczej przysięgi i włożyłeś je w usta polskiego króla.

 

Dziś Jezus Chrystus sam pragnie zostać ogłoszonym Królem Polski, ale Polska jak niegdyś czeka nieszczęścia, aby zwrócić się do Boga. Prosimy Cię więc pokornie, oszczędź krwi tego narodu i wybłagaj nam, ukochany nasz Patronie, łaskę obrania i ogłoszenia Jezusa Chrystusa Królem Polski i życia według Jego Praw. Ty sam zapowiedziałeś, że pewnego dnia zostaniesz patronem naszej Ojczyzny**, więc czy nie na tę właśnie godzinę? Czy kiedykolwiek Polska była w większej potrzebie i duchowej nędzy? Niech Twoja męczeńska krew oręduje za nami grzesznymi, aby wyprosić nam tę największą z łask, łaskę Intronizacji narodowej. Amen.

 

** Św. Andrzej wypowiedział to proroctwo, objawiając się Fulli Horak (1909-1993).

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, poddaję się Twojej Woli. Oddaję Ci wszystkie moje siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty w tej intencji, abyś zechciał wykorzystać mnie jako Twojego rycerza w tej walce o Intronizację naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie Polsce.

 

Wolą Narodu Polskiego jest oficjalne ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski, oddanie Mu w niewolę wszystkich ziem, bogactw i całej ludzkości Polski oraz wprowadzenie Prawa Dziesięciu Przykazań jako Prawa narodowego. Zechciej wysłuchać błagania naszych uciśnionych i spragnionych Boga serc i stanąć na czele naszej małej armii, którą, jak wierzymy, tylko Ty poprowadzisz do pewnego zwycięstwa. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla.Spraw łaskawie, abyśmy teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...