Aktualności

2018-06-15 04:00

Nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ SZÓSTY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Duchu Najświętszy, oddaję Ci moje serce, abyś Ty sam modlił się we mnie gorliwie, z żarliwą miłością o upragnioną przez Naród Polski łaskę Intronizacji Narodowej Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Matko Najświętsza, Królowo Polski, wspomóż tę modlitwę Twoją pokorą i miłością, aby wzniesiona przed Majestat Boży Twoimi rękoma, została łaskawie wysłuchana. 

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z EWANGELII ŚW. JANA

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» (J 18, 33-38).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Czas Mojego Królestwa jeszcze nie nadszedł. Mylą się ci, którzy sądzą, że króluje. Ach, jestem Królem, ale na wygnaniu. Straszą Mnie moi poddani, że jeśli więcej żądał będę, usuną wszelką pamięć o Mnie spośród Mego ludu. Nie zapominaj o Mnie, toruj Mi drogę, bo kiedy powrócę, będę ubrany w purpurę.

 

Czym jest prawda? prawda to Ja, Syn Boży, który zstąpił na Ziemię, aby cierpieć, być ukrzyżowany i zmartwychwstać do nowego życia. Przyszedłem na Ziemię, zbawić dusze. Nie jestem już Bogiem ukrytym, nie jestem Bogiem odległym, jestem Bogiem z wami, w was i dla was. Chcę być czczony jako Król całego stworzenia, jako Król świata, Król dusz i Król narodów. Kiedy zostałem poznany jako człowiek, teraz chcę być poznany jako Król. Skoro zostałem uwielbiony w Moim poniżeniu, teraz chcę być uwielbiony w Moim wywyższeniu. 

MODLITWA SPIERANIA SIĘ Z PANEM BOGIEM

Proszę Cię, Jezu, przyjmij moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła. Wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy. Rządź nad nami!

 

Wybieramy Cię i ogłaszamy Królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi i głusi. Decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo, prawo, jakie daje nam miłość.

 

Uznaj nas za delegację tego narodu, który choć zgrzeszył i słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako Król i zasiadł na tronie Tobie jedynemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż: „Oni nie chcą”. Ale my chcemy! Wysłuchaj nas.

 

Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy, a to nie jest rozsądek i władza, ale miłość i my jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie, i powtarza: ” Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i zapanuj”. Powiedz, co mamy robić? Jak przygotować drogę? Ale słuchaj nas, słuchaj głosu miłości. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Ci nieliczni, którzy posłyszeli słowa Jezusa, pragną cudu dla siebie i dla was. Pragną być ocaleni od wiecznego pragnienia i pragną napoić was, nierozumni pasterze, abyście żyli i panowali nad nimi. Dlaczego gardzicie chlebem podanym przez najmniejszych? Wasze obficie zastawione stoły pełne są trucizny, podczas gdy pokarm tych najmniejszych pełny jest łaski i błogosławieństwa. Prowadzę Mój mały naród w narodzie wielkim, aby ukazał wam drogę do zwycięstwa nad nieprzyjacielem Boga. Gardząc nimi, gardzicie Boską łaską, Boskim cudem, pierwszym cudem, jakiego chce dokonać Bóg.

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).           Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,

Jezu, Królu Polski, Synu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który zgłosiłeś słuszne pretensje do tronu Polski,

Jezu, Królu Polski, który objawiłeś służebnicy Bożej Rozalii Celakównie, że pragniesz zostać ogłoszony Królem Polski i wywyższony poprzez Intronizację,

Jezu, Królu Polski, który zapragnąłeś, aby Polska pierwsza dokonała Twojej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, który poprzez św. Faustynę i dzieło Miłosierdzia Bożego przygotowałeś nasz Naród do narodowej Intronizacji,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przewodniczką narodów,

Jezu, Królu Polski, pod którego berłem Polska stanie się przedmurzem chrześcijaństwa,

Jezu, Królu Polski, z którego łaski Polska stanie się Królestwem Jezusa i Maryi,

Jezu, Królu Polski, który poprzez Intronizację oczyścisz i uzdrowisz Polskę,

Jezu, Królu Polski, który wybrałeś Polskę spośród wszystkich narodów na ukazanie światła światu,

Jezu, Królu Polski, który zapowiedziałeś, że dzieło Intronizacji będzie okupione wielkim cierpieniem,

Jezu, Królu Polski, którego zwycięstwo jest pewne, – uwielbiamy Cię i pragniemy Ci służyć!

Jezu, Królu Polski, który nie chcesz być Królem cichym, ale hucznie wychwalanym i czczonym,

Jezu, Królu Polski, który wystarczająco długo byłeś sługą, 

Jezu, Królu Polski, który pragniesz być Królem naszych serc, domów, miast, wsi, szkół, szpitali, urzędów i sklepów,

Jezu, Królu Polski, który pragniesz, aby Polska, dokonała Intronizacji całej Twojej Osoby,

Jezu, Królu Polski, który czekasz na swoim wygnaniu, aby powrócić i wziąć w posiadanie nasz Naród,

Jezu, Królu Polski, który dozwoliłeś nam świętować uroczyście ostatnią sobotę października jako uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Polski,

Jezu, Królu Polski, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci pokłon i wyrzekamy się pychy,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na wieki nasze dusze,

Jezu, Królu Polski, oddajemy Ci na służbę nasze ciała,

Jezu, Królu Polski, zrzekamy się naszej władzy na Twoją korzyść,

Jezu, Królu Polski, oddajemy ci w akcie poddaństwa nasze mienie, tytuły i talenty,

Jezu, Królu Polski, uznajemy Twoje Prawo Dziesięciu Przykazań jako podstawowe obowiązujące prawo w naszej Ojczyźnie,

Jezu, Królu Polski, uznajemy wyższość Twojej Woli nad wszelką wolą ludzką, – chcemy, żebyś królował nad nami!

Jezu, Królu Polski, Tobie powierzamy los naszej Ojczyzny, jej wiarę, moralność i dobrobyt,

Jezu, Królu Polski, Tobie oddajemy naszą młodzież i dzieci, abyś sam pokierował ich nauką, rozwojem i przyszłością,

Jezu, Królu Polski, Ciebie uznajemy naszym Królem i Obrońcą i tylko u Ciebie szukamy pomocy,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się pomocy sojuszników, którzy znieważają Twoje Prawo,

Jezu, Królu Polski, wyrzekamy się wszelkiej pomocy innych narodów, która nakładałaby zobowiązania na nasz Naród sprzeczne z Twoją Wolą,

Jezu, Królu Polski, przed zasadzkami szatana, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed wrogimi narodami,

Jezu, Królu Polski, przed narzuceniem nam obcej władzy i prawa,

Jezu, Królu Polski, przed politykami działającymi w interesie obcych państw,

Jezu, Królu Polski, przed podstępnym planem masonerii wobec ludzkości,

Jezu, Królu Polski, przed sprzedażą Polskiej Ziemi w obce ręce,

Jezu, Królu Polski, przed rugowaniem polskich rolników z własnej ziemi,

Jezu, Królu Polski, przed współczesną kolonizacją Polski,

Jezu, Królu Polski, przed ideologizacją Wielkiej Rewolucji Francuskiej i piłsudczyzny,

Jezu, Królu Polski, przed niewolniczą pracą Polaków na Zachodzie,

Jezu, Królu Polski, przed ograniczeniem wolności Kościoła katolickiego, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed modernizacją i liberalizacją w Kościele katolickim, 

Jezu, Królu Polski, przed świeckimi szafarzami Komunii świętej,

Jezu, Królu Polski, przed genderowską demoralizacją dzieci,

Jezu, Królu Polski, przed holistycznym i okultystycznym wychowaniem dzieci i młodzieży,

Jezu, Królu Polski, przed prawem sprzecznym z Twoimi Przykazaniami,

Jezu, Królu Polski, przed konsumpcjonizmem i materializmem XXI wieku,

Jezu, Królu Polski, przed demonicznym wpływem mediów, prasy, przemysłu filmowego i muzycznego,

Jezu, Królu Polski, przed utratą wiary,

Jezu, Królu Polski, przed utratą pobożności, – obroń nas!

Jezu, Królu Polski, przed utratą bojaźni Bożej,

Jezu, Królu Polski, przed Komunią świętą na rękę,

Jezu, Królu Polski, przed utratą czci i szacunku do Najświętszego Sakramentu, 

Jezu, Królu Polski, przed utratą miłości do Najświętszej Maryi Panny,

Jezu, Królu Polski, przed potępieniem wiecznym,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Wychwalać Cię będę, Panie, Królu.

W. I wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego (Syr 51, 1).

 

Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, który dozwoliłeś, aby Twój umiłowany Syn Jezus Chrystus został poniżony przez mękę i śmierć krzyżową jako Ofiara przebłagalna za nasze grzechy, daj, aby teraz poprzez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Jezus Chrystus został wywyższony i uwielbiony przez Intronizację jako Król Polski. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Cóż Ci Jezu damy

1. Cóż Ci, Jezu damy za Twych łask strumienie,

Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

 

Ref: Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!

Poprzez wieczny czas, Króluj Jezu nam!

 

2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu,

Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.

 

Ref: Panie nasz…

 

3. Ty nas wspieraj w znoju, Strzeż przez życie całe,

Byśmy w serc pokoju, Twą wielbili chwałę.

 

Ref: Panie nasz…

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Czy pragniesz być Moim Cyrenejczykiem? Czy chcesz Mi dać więcej niż on? Czy pozwolisz Mi zaprosić cie do tworzenia Mojego dzieła, skoro już wiesz, Kim jestem? Szymon tego nie wiedział. Widział we Mnie zbrodniarza i śmierć. Ty widzisz Moją potęgę. Wiesz, że jestem Wszechmogącym Królem. Niech cię to jednak nie onieśmiela i nie zniechęca do pomagania Mi. Choć jestem Bogiem, pragnę twojej pomocy. Twoja pomoc wyraża miłość. To dla niej podoba Mi się twój wysiłek. Mogę sam osiągnąć wszystko. Mogę sam zdobyć Moje Królestwo. Jeżeli pragnę twojej pomocy to po to, aby dać ci udział w Moich zasługach i w Moim królowaniu. Jeżeli zdradziłem ci Moje pragnienie, aby być uznanym waszym Królem, to po to, abyś dzieliła je ze Mną. Dziel ze Mną oczekiwania i pragnienia. Dziel ze Mną odrzucenie i niechęć.

 

Droga do Mojego Królestwa jest Drogą krzyżową. Czeka cię na niej wiele potwarzy, kpin i bólu. Czeka cię na niej pogarda i porzucenie, bo idziesz za Mną, a Ja jestem skazańcem. Stajesz się potępieniem w oczach ludzi, bo dzielisz ze Mną Mój los. Nie poddawaj się jednak, bo własnie tak zdobywam Moją koronę chwały. Szymon odprowadził Mnie na Golgotę. Ty poprowadź Mnie na tron chwały. Musisz jednak pojąć, że droga na Golgotę i droga na tron to jedna i ta sama droga. Poprzez moje cierpienie i Mój Krzyż zdobyłem Królestwo Mojego Ojca. Poprzez Ofiarę zdobyłem Mój cel. Teraz również zakróluję poprzez ofiarę. Niech to będzie twoja ofiara. Nie rezygnuj z ofiary, bo choć zdaje ci się, że nie ma Mnie przy tobie, Ja jestem. Pomagasz Mi z własnej woli. Przyprowadziła cię tu Moja łaska. Teraz nie poddawaj się. Pomagaj Mi do końca. Towarzysząc Mi na Golgotę, odprowadzasz Mnie na sam szczyt chwały. Będę Królem, bo na to zostałem posłany, abym przyniósł światu prawdę. Teraz waży się twój los i los całego świata. Czy rozpoznasz Moje wezwanie i pójdziesz za Mną? To twoja godzina, aby zająć miejsce Szymona. Doszedłbym na Golgotę i bez niego, ale wówczas nie mógłbym dać mu udziału w Mojej chwale. Również Moje Królestwo jest postanowione i obejmę je z tobą lub bez ciebie. Pragnę jednak zdobyć je z tobą i poprzez ciebie. Oddaj Mi swoje życie, a Ja użyję go i wzniosę Królestwo, które pokona cały świat. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Święty Andrzeju Bobolo, kapłanie i męczenniku Polskiej Ziemi, Patronie Rzeczpospolitej Polskiej, wzywam Twojego potężnego wstawiennictwa w walce o Królowanie Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie. Ty sam z łaski Bożej przyczyniłeś się do obrania Matki Boga Królową Polski [Królem Polski] zgodnie z Jej życzeniem przez napisanie Ślubów lwowskich dla króla Jana Kazimierza. Ty złączony z Duchem Bożym w żarliwej modlitwie nakreśliłeś słowa poddańczej przysięgi i włożyłeś je w usta polskiego króla.

 

Dziś Jezus Chrystus sam pragnie zostać ogłoszonym Królem Polski, ale Polska jak niegdyś czeka nieszczęścia, aby zwrócić się do Boga. Prosimy Cię więc pokornie, oszczędź krwi tego narodu i wybłagaj nam, ukochany nasz Patronie, łaskę obrania i ogłoszenia Jezusa Chrystusa Królem Polski i życia według Jego Praw. Ty sam zapowiedziałeś, że pewnego dnia zostaniesz patronem naszej Ojczyzny**, więc czy nie na tę właśnie godzinę? Czy kiedykolwiek Polska była w większej potrzebie i duchowej nędzy? Niech Twoja męczeńska krew oręduje za nami grzesznymi, aby wyprosić nam tę największą z łask, łaskę Intronizacji narodowej. Amen.

 

** Św. Andrzej wypowiedział to proroctwo, objawiając się Fulli Horak (1909-1993).

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, poddaję się Twojej Woli. Oddaję Ci wszystkie moje siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty w tej intencji, abyś zechciał wykorzystać mnie jako Twojego rycerza w tej walce o Intronizację naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie Polsce.

 

Wolą Narodu Polskiego jest oficjalne ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski, oddanie Mu w niewolę wszystkich ziem, bogactw i całej ludzkości Polski oraz wprowadzenie Prawa Dziesięciu Przykazań jako Prawa narodowego. Zechciej wysłuchać błagania naszych uciśnionych i spragnionych Boga serc i stanąć na czele naszej małej armii, którą, jak wierzymy, tylko Ty poprowadzisz do pewnego zwycięstwa. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla.Spraw łaskawie, abyśmy teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...