Aktualności

2018-06-17 04:00

Nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ ÓSMY

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Duchu Najświętszy, oddaję Ci moje serce, abyś Ty sam modlił się we mnie gorliwie, z żarliwą miłością o upragnioną przez Naród Polski łaskę Intronizacji Narodowej Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Matko Najświętsza, Królowo Polski, wspomóż tę modlitwę Twoją pokorą i miłością, aby wzniesiona przed Majestat Boży Twoimi rękoma, została łaskawie wysłuchana. 

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z KSIĘGI IZAJASZA

Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem; każdy będzie jakby osłoną przed wichrem
i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi. Wówczas nie będą przyćmione oczy patrzących, uszy słuchających staną się uważne. Serca nierozważnych zrozumieją wiedzę, a język jąkałów przemówi wyraźnie. Nie będzie już głupi zwany szlachetnym, ani krętacz mieniony wielmożnym (Iz 32, 1-5).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Kiedy zostanę wybrany jako Król, uczynię Moje Królestwo wszędzie. Wtedy wypełni się Moja Wola. Duch zwycięży świat. Będę panował od końca do końca we wszystkim i we wszystkich, a Moje Królestwo osiągnie swoją pełnię. Módl się o to, aby świat rozpoznał, że walcząc ze Mną, wydaje na siebie wyrok, a pragnąc, abym rozpostarł swoje królowanie nad waszą ziemią, ocalicie ją. Jestem Królem, który przychodzi w pokoju. Moja potęga przerasta siłę wszystkich królestw Ziemi. Jeśli Mi się poddacie i ustąpicie z tronów dla Mojej chwały, otworzycie bramy swoich miast i uznacie Mnie Królem, ocalicie swoje życie. Jeśli będziecie ze Mną walczyć, zginiecie. Módlcie się wiec, abyście umieli rozpoznać Moje Królestwo, które przychodzi, a kiedy przyjdzie, przyniesie wyzwolenie duchowi, zadając śmierć ciału. Wyjdźcie Mi na spotkanie, a przyjmę was i wejdziecie do bram miast w Moim orszaku. Wyjdźcie z miast, które zaciekle bronią swego grzechu, bo inaczej zginiecie wraz z nimi. Błogosławię tych, którzy wprowadzają Moje Królestwo, błogosławię tych, którzy z wiarą proszą Mnie o nie. Proście z wiarą, wyczekujcie z tęsknotą, a stanie się wam to, czego pożądacie w swoich sercach.

MODLITWA SPIERANIA SIĘ Z PANEM BOGIEM

Proszę Cię, Jezu, przyjmij moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła. Wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy. Rządź nad nami!

 

Wybieramy Cię i ogłaszamy Królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi i głusi. Decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo, prawo, jakie daje nam miłość.

 

Uznaj nas za delegację tego narodu, który choć zgrzeszył i słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako Król i zasiadł na tronie Tobie jedynemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż: „Oni nie chcą”. Ale my chcemy! Wysłuchaj nas.

 

Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy, a to nie jest rozsądek i władza, ale miłość i my jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie, i powtarza: ” Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i zapanuj”. Powiedz, co mamy robić? Jak przygotować drogę? Ale słuchaj nas, słuchaj głosu miłości. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Gdybyście wiedzieli, jak gorąco oręduje za wami. Dziś, w dniu Mojego święta, wzywam was, abyście nie oddawali Mi chwały bezowocnie, ponieważ słowa nie zastępują czynów. Usta, które głoszą słowa, a nie wypełniają ich, są ustami bluźniercy, który drwi ze swego Boga. Proszę was jeszcze raz i napominam, niech Moje słowa rozbrzmiewają w waszych umysłach: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”. Uczyńcie Go Królem tej ziemi, a ocalicie wasze dobre imię i uratujecie mnóstwo dusz przed wiecznym potępieniem. Nie zważajcie na inne narody, bo od nich nie uzyskacie pomocy. Jedynie one mogą uzyskać pomoc od was, jeśli się nawrócicie. Amen.

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).           Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Boże, nasz Niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swego Syna na wszystkie czasy, – króluj w naszych sercach.
Boże, Synu, Jezu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i najwyższy Królu, 
Boże, Duchu Święty, który ponownie zostaniesz zesłany na nas w wielkiej obfitości,  
Trójco Święta, w Trzech Osobach Jedyny Boże, w pięknie Wiecznej Jedności, 

O Jezu, nasz Wieczny Królu, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, najmiłosierniejszy Królu,
O Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia,
O Jezu, który ofiarowałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu Sakrament Spowiedzi,
O Jezu, Królu pełen miłości, który obdarzasz nas  swą uzdrawiającą łaską,
O Jezu, nasz eucharystyczny Królu,
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,
O Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
O Jezu, Królu i Władco wszystkich narodów,
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego,
O Jezu, Królu pełen współczucia dla swym poddanym, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu od którego wszelka władza pochodzi,
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy,
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie pochodzi z tego świata,
O Jezu, Królu, którego Najświętsze Serce z miłości do ludzi się wyniszczyło,
O Jezu, Królu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą,
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową, aby była nam najdroższą Matką,
O Jezu, Królu, który przybędziesz na obłokach w wielkiej mocy i chwale,
O Jezu, Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością,
O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie,
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką i Partnerką swego planu zbawienia,
O Jezu, Królu, który pragniesz uzdrowić wszystkie nasze sprzeczności i niezgodę,
O Jezu, Królu, tak bardzo zraniony przez obojętnych ludzi,
O Jezu, który ofiarowujesz nam balsam swej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione Serce,
O Jezu, Królu, który jesteś wielkim „Ja Jestem” wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, prawdziwy Władco wszelkich ziemskich władz, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który poddajesz pod swoje stopy moce piekielne po wszystkie czasy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Światło ponad wszelkim światłem, które rozjaśnia nasze ciemności,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego święci Trzej Królowie rozpoznali jako Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz te narody i dusze, które uznają Cię za Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zsyłasz nam w swym miłosierdziu swe święte anioły dla naszej obrony,
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego najwyższym księciem jest Archanioł Michał,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego Królestwo będzie trwać wiecznie,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, który będziesz naszym Pasterzem,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, po czym oddasz Królestwo swemu Bogu i Ojcu, 
O Jezu, Królu Wszyskich Narodów, który będziesz królował bez końca,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpalna, a którego wierność trwa na wieki,

Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego Jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego Pośrednika i najwyższego Króla, – zmiłuj się nad nami.
Jezu pełen miłości, najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa, – módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, – módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, – kochamy Cię!

Święci Aniołowie i Święci naszego Niebieskiego Króla, módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjm, Panie, wonność tej dziękczynnej modlitwy i udziel nam łaski obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Króluj nam, Chryste

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
i świecić jak słońce jasno. (bis)

 

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. (bis)

 

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła. (bis)

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Każdy Mój kolejny upadek jest cięższy i trudniej jest Mi z niego powstać. Ty również, kiedy zbliżasz się do celu, uważasz, że nie przystoją ci upadki, bo jesteś już tak wysoko. A upadki będą ci towarzyszyły do końca, bo do końca zostaniesz człowiekiem. Dzieło Intronizacji jest dziełem Boga, a nie człowieka, dlatego nie człowiek musi być w nim doskonały, ale Bóg. Chcę przyjść z pomocą słabemu człowiekowi i poprzez Moją doskonałość udoskonalić człowieka. Wasza droga do wypełnienia Mojej Woli jest pełna nadziei i pełna upadków, które jednak wszystkie mogą być  ofiarowane  i prowadzić do celu. Najważniejsze, o czym należy pamiętać, to nadzieja, której nie wolno utracić. Nie wolno rezygnować. Cel jest tak wielkim błogosławieństwem dla świata, że nie może być przyćmiony ludzkimi względami i nawet brak ludzkich sił i wszelkiego ludzkiego poparcia nie może być powodem  rezygnacji z dalszej drogi.

 

Wszedłem na szczyt Kalwarii samotnie, obarczony ciężarem nie do uniesienia, upokorzony upadkami, poraniony i ledwie żywy. Nic nie mogło Mnie powstrzymać przed wypełnieniem Woli Ojca. Pragnę, abyście tak samo traktowali Moją Wolę. Niech nic nie będzie zawrócić was z raz obranej drogi. Żadne upadki, żadne zdrady, żadne kpiny i szyderstwa nie powinny robić na was wrażenia. To naturalne środowisko dla ofiary i drogi Krzyżowej. Drogi po koronę. Jeżeli waszym wysiłkom i modlitwą towarzyszą te cierpienia, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze i choćby sama droga zdawała się być coraz cięższa, nie rezygnujcie. Ona właśnie prowadzi do celu. Mimo wszystkich Moich upadków nie poddałem się i tego samego oczekuję od was. Choćby się wam zdawało, że wszystko i nawet sam Bóg jest przeciwko wam, podążajcie dalej raz obraną drogą, aż wypełnicie Moją Wolę. To jest Moja Wola, a więc pragnę, aby została wypełniona. Chcę zobaczyć, że zależy wam na tym równie mocno jak Mi. Chcę dzielić Moje pragnienie z pokrewnymi duszami, a jeśli nawet spotkają was upadki, nie gorszcie się, ale wszystko to łączcie z Moją ofiarą Drogi krzyżowej i wspierajcie się na niej jak na lasce, aby powstać i iść dalej. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Święty Stanisławie Kostko, który całe życie poświęciłeś służbie dla Jezusa Chrystusa, pragnąc całym sercem dokonać swego żywota w zakonie Jezusowym, prosimy Cię dziś z wielką ufnością, abyś dokończył dzieła swej służby na Ziemi polskiej. Powróć do Polski jako najczystszy Orędownik, aby dla Chrystusa ustanowić tron królewski obok tronu Jego Najświętszej Matki, Królowej Polski Wniebowziętej.

 

Wiemy, że należysz do grona tych świętych w Niebie, którzy jako najwięksi czciciele Bogurodzicy na Ziemi dostąpili zaszczytu wypraszania u Niej łask w Niebie.Prosimy Cię więc pokornie, padnij do stóp Najświętszej Maryi Panny w imieniu całego Narodu Polskiego.

 

Przypomnij tej potężnej Monarchini, że jest Naród, który kocha Ją miłością niedoścignioną i który w Jej ręce oddał się bezwarunkowo, obierając Ją swoją Królową. Jest Naród, który oddał się Jej w matczyną niewolę przez usta swego błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest Naród, który powtarzał Jej uparcie przez całe życie ustami papieża Polaka: Totus Tuus, Maryjo! Jest Naród, który wciąż czci pobożne kapliczki poświęcone Jej czci.

 

Jest Naród, który teraz pozbawiony świętego duchowego przywódcy, rozbity, podzielony i przetrzebiony przez szatański podstęp garnie się do stóp swojej Królowej i błaga Jej umiłowanego czciciela o wstawiennictwo w wielkiej godzinie narodowej próby, aby wyprosiła dla swego Królestwa wielka łaskę obrania Jej Syna Jezusa Chrystusa Królem Polski poprzez narodową Intronizację. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, poddaję się Twojej Woli. Oddaję Ci wszystkie moje siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty w tej intencji, abyś zechciał wykorzystać mnie jako Twojego rycerza w tej walce o Intronizację naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie Polsce.

 

Wolą Narodu Polskiego jest oficjalne ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski, oddanie Mu w niewolę wszystkich ziem, bogactw i całej ludzkości Polski oraz wprowadzenie Prawa Dziesięciu Przykazań jako Prawa narodowego. Zechciej wysłuchać błagania naszych uciśnionych i spragnionych Boga serc i stanąć na czele naszej małej armii, którą, jak wierzymy, tylko Ty poprowadzisz do pewnego zwycięstwa. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla.Spraw łaskawie, abyśmy teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...