Aktualności

2018-06-11 04:00

Nowenna ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski. DZIEŃ DRUGI

NOWENNA I OKTAWA

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę

MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

Duchu Najświętszy, oddaję Ci moje serce, abyś Ty sam modlił się we mnie gorliwie, z żarliwą miłością o upragnioną przez Naród Polski łaskę Intronizacji Narodowej Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

 

Matko Najświętsza, Królowo Polski, wspomóż tę modlitwę Twoją pokorą i miłością, aby wzniesiona przed Majestat Boży Twoimi rękoma, została łaskawie wysłuchana. 

ROZWAŻANIE PISMA ŚWIĘTEGO Z 1 KSIĘGI SAMUELA

Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego: «Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami: ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów».

 

Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: «Daj nam króla, aby nami rządził». Modlił się więc Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając Mnie i służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. (1 Sm 8, 4-8).

SŁOWA PANA JEZUSA Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

W Moim Królestwie nie ma strachu. W Moim Królestwie nie ma gwałtu. Chcecie mieć Niebo na Ziemi, a gardzicie Moim Królestwem. Pragniecie zbudować swoje, oparte na wyzysku, bo na sercach, które nie przyjęły Mojego Królestwa i nie żyją według jego zasad. To niemożliwe.

 

Królestwo, którego pragniecie, przyniesie wam tylko Ten, który jest Pokojem, i tylko On może wam zapewnić dalszy pokój. Król, który dąży do pokoju za cenę własnego życia. Król, który kocha i pragnie kochać. Nikt po za miłością nie będzie bezpieczny i nie może ocaleć. Pragniecie osiągnąć to co Ja, nie naśladując Mnie, podążając własnymi ścieżkami, które nie są kroczeniem za Mną. Chcecie utworzyć świat beze Mnie, królestwo beze Mnie, pokój beze Mnie i miłość beze Mnie. Chcecie osiągnąć wieczne szczęście i piękno beze Mnie. To się wam nie uda. Szukając miłości beze Mnie – znajdziecie nienawiść; tworząc pokój beze Mnie – stworzycie wojnę; szukając szczęścia na własną rękę – znajdziecie udrękę; dążąc do wiecznego życia beze Mnie – znajdziecie wieczną śmierć.

MODLITWA SPIERANIA SIĘ Z PANEM BOGIEM

Proszę Cię, Jezu, przyjmij moją miłość. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy i codziennie na kolanach wzywamy z miłości. Wysłuchaj nas, którzy skłaniamy przed Tobą czoła. Wysłuchaj nas, którzy służymy Ci w modlitwach i postach. Wysłuchaj nas, którzy Cię kochamy. Rządź nad nami!

 

Wybieramy Cię i ogłaszamy Królem jako mniejszość, ale jako mniejszość decydująca, bo biorąca odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Decydujemy za tych, którzy są ślepi i głusi. Decydujemy w imieniu całego narodu, bo mamy do tego prawo, prawo, jakie daje nam miłość.

 

Uznaj nas za delegację tego narodu, który choć zgrzeszył i słusznie jest teraz tak samotny, wyznaje swój grzech i błaga Cię, abyś wrócił jako Król i zasiadł na tronie Tobie jedynemu przeznaczonym. Błagamy Cię o to co dnia, a Ty zdajesz się chętniej słuchać naszych przeciwników i powtarzasz wciąż: „Oni nie chcą”. Ale my chcemy! Wysłuchaj nas.

 

Pozwól decydować temu, kto jest największy i najważniejszy, a to nie jest rozsądek i władza, ale miłość i my jesteśmy tą miłością, która tęskni i pragnie, i powtarza: ” Przyjdź, bo umieram z tęsknoty. Przyjdź i zapanuj”. Powiedz, co mamy robić? Jak przygotować drogę? Ale słuchaj nas, słuchaj głosu miłości. Amen. 

SŁOWA MATKI BOŻEJ Z ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY

Narodzie, narodzie, ślesz swoje błogosławieństwa do obcych narodów, które swoim postępowaniem wzniecają gniew Boży. Oddal się od tych, którzy niszczą twoją ziemię. Nie przebywaj z tymi, którzy pożerają ci dzieci. Posłuchajcie Mnie wszyscy: jestem waszą Matką i z wielkim smutkiem patrzę na wasze czyny. Naśladujecie we wszystkim tych, którzy ściągają na siebie gniew Boga Najwyższego, którzy w swoich uczynkach obrażają Go i zasmucają Mnie śmiertelnie. Czy nie wiecie, że synowie narodów, którym hołdujecie, usuwają Moje wizerunki i wyrzucają Mnie na bruk? Matkę, która przez tyle wieków świadczyła im dobrodziejstwa? Czy zawsze będziecie podziwiać wrogów swojego narodu? Czy zawsze się będziecie przed nimi kłaniać, zamiast szukać wsparcia i pociechy u Tego, który błogosławi i rządzi prawdziwie?

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

LITANIA DO JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).           Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Boże, nasz Niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swego Syna na wszystkie czasy, – króluj w naszych sercach.
Boże, Synu, Jezu, nasz Arcykapłanie – Ofiaro, Prawdziwy Proroku i najwyższy Królu, 
Boże, Duchu Święty, który ponownie zostaniesz zesłany na nas w wielkiej obfitości,  
Trójco Święta, w Trzech Osobach Jedyny Boże, w pięknie Wiecznej Jedności, 

O Jezu, nasz Wieczny Królu, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, najmiłosierniejszy Królu,
O Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia,
O Jezu, który ofiarowałeś nam w swoim wielkim miłosierdziu Sakrament Spowiedzi,
O Jezu, Królu pełen miłości, który obdarzasz nas  swą uzdrawiającą łaską,
O Jezu, nasz eucharystyczny Królu,
O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,
O Jezu, Królu Nieba i Ziemi,
O Jezu, Królu i Władco wszystkich narodów,
O Jezu Rozkoszy Dworu Niebieskiego,
O Jezu, Królu pełen współczucia dla swym poddanym, – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu od którego wszelka władza pochodzi,
O Jezu, w którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy,
O Jezu, Królu, którego Królestwo nie pochodzi z tego świata,
O Jezu, Królu, którego Najświętsze Serce z miłości do ludzi się wyniszczyło,
O Jezu, Królu, który jesteś Początkiem i Królem, Alfą i Omegą,
O Jezu, Królu, który dałeś nam Maryję, Królową, aby była nam najdroższą Matką,
O Jezu, Królu, który przybędziesz na obłokach w wielkiej mocy i chwale,
O Jezu, Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością,
O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie,
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask – pozwól nam Tobie służyć.
O Jezu, Królu, który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką i Partnerką swego planu zbawienia,
O Jezu, Królu, który pragniesz uzdrowić wszystkie nasze sprzeczności i niezgodę,
O Jezu, Królu, tak bardzo zraniony przez obojętnych ludzi,
O Jezu, który ofiarowujesz nam balsam swej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione Serce,
O Jezu, Królu, który jesteś wielkim „Ja Jestem” wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, prawdziwy Władco wszelkich ziemskich władz, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.

O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który poddajesz pod swoje stopy moce piekielne po wszystkie czasy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Światło ponad wszelkim światłem, które rozjaśnia nasze ciemności,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego święci Trzej Królowie rozpoznali jako Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który błogosławisz te narody i dusze, które uznają Cię za Króla,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zsyłasz nam w swym miłosierdziu swe święte anioły dla naszej obrony,
O Jezu,Królu Wszystkich Narodów, którego najwyższym księciem jest Archanioł Michał,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sędzio sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, – wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie.
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego Królestwo będzie trwać wiecznie,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, który będziesz naszym Pasterzem,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, po czym oddasz Królestwo swemu Bogu i Ojcu, 
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, który będziesz królował bez końca,
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpalna, a którego wierność trwa na wieki,

Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego Jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego Pośrednika i najwyższego Króla, – zmiłuj się nad nami.
Jezu pełen miłości, najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi, 
Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie,

Maryjo, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa, – módl się za nami.
Maryjo, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, – módl się za nami.
Maryjo, Królowo nasza i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, – kochamy Cię!

Święci Aniołowie i Święci naszego Niebieskiego Króla, módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie. /bijemy się w piersi 3x/
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

K. Przyjdź, Chryste Królu, i odnów nas.

W. Niech Twoje Królestwo ogarnie całą Ziemię.

 

Módlmy się. Przyjm, Panie, wonność tej dziękczynnej modlitwy i udziel nam łaski obrania Jezusa Chrystusa Królem naszego narodu, aby mógł władać w nim bez przeszkód i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wielki wieków. Amen.

PIEŚNI DO WYBORU

Króluj nam, Chryste

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie,
i świecić jak słońce jasno. (bis)

 

Naprzód przebojem, młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. (bis)

 

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła. (bis)

ROZWAŻANIE SŁÓW PANA JEZUSA Z DROGI KRZYŻOWEJ

Patrz na Moje cierpienia i naucz się pokory. Pokora pokonuje pychę, a pycha to szatan. Aby zdobyć to, co najwyższe, musisz przyjąć to, co najniższe. W ten sposób udowodnisz Mi, że zasługujesz na to, co najwyższe i masz dość pokory, aby to przyjąć. Im większa nagroda, tym większej pokory potrzebujesz, aby ją przyjąć. Ja, jako Król wszystkiego, cokolwiek istniało, istnieje i istnieć będzie, zapragnąłem was nauczyć pokory, stając się w oczach świata śmieciem, szaleńcem o niebezpiecznych fantazjach. Mój Majestat pokryła kpina. Moja wielka cierpliwość powinna dać wam lekcję pokory, jakiej nie znacie.

 

Odpowiadałem na pytania Piłata, aby wypełniły się pisma i aby dać wam światło o Moim posłaniu i waszej przyszłej drodze. Zostałem wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłem się nosić miano Króla i jako Król wjechać do Jerozolimy. Odebrałem cześć i chwałę ziemską, aby ofiarować ją za cześć i chwałę Boską. Królestwo Moje bowiem nie wywodzi się z tego świata ani do niego nie należy. Pochodzi z wysoka i tam zdąża. Gdybym zachował Moją koronę na Ziemi, nie wskazałbym wam drogi do Nieba ani was do niego nie przywiódł. Bramy Nieba otworzyła Moja Krew, Krew Króla i najwyższego Kapłana. Moja Krew wytrysnęła więc na chwałę Bożą, aby oddać cześć Mojemu Ojcu w Niebie. Gdybym nie wyrzekł się Mojej chwały na Ziemi, nie zaprowadziłbym was do Nieba i nie objawił Mojego Królestwa.

 

Bez krzyża nie ma chwały Syna Bożego. Pragnąłem więc z całego Serca ukryć Moją godność pod szatą cierpienia i upokorzenia, aby dostrzec ją mogli tylko ci, którzy będą szukać Boga Prawdy, a nie bożka świetności, pomyślności i dobrobytu. Mówię wam jednak wyraźnie, kiedy świat Mnie pyta o Moje pochodzenie i o Moją władzę: Tak, jestem Królem, który króluje nad wami wszystkimi. Jestem Prawdą, którą objawiam, dając wam świadectwo własnej Krwi na to, że pochodzę od Prawdy i sam nią jestem. Nie ma innej Prawdy i nigdy nie będzie innej Prawdy ani innego Króla, który przyniesie ludzkości Prawdę. Jestem jedynym Królem, który zbawia. Jedynym Królem, który mając moc wymierzyć śmierć tym, którzy Go obrażają, podnosi berło swojego miłosierdzia**, oszczędzając wasze życie i ratując was od wiecznej zagłady. Po za Mną nie ma Prawdy, bo tylko Ja świadczę o Prawdzie i oddaję swoje życie na dowód dla świata. Oddaję Moje życie wam, Moim poddanym, abyście mieli je na wieki we Mnie i ze Mną. Amen. 

 

** Pan Jezus w tym zdaniu nawiązuje do Księgi Estery, kiedy król perski Aswerus podnosi swe berło, ułaskawiając królową Esterę, która wchodzi przed oblicze króla bez wezwania, za co należy się jej kara śmierci.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Święty Stanisławie Kostko, który całe życie poświęciłeś służbie dla Jezusa Chrystusa, pragnąc całym sercem dokonać swego żywota w zakonie Jezusowym, prosimy Cię dziś z wielką ufnością, abyś dokończył dzieła swej służby na Ziemi polskiej. Powróć do Polski jako najczystszy Orędownik, aby dla Chrystusa ustanowić tron królewski obok tronu Jego Najświętszej Matki, Królowej Polski Wniebowziętej.

 

Wiemy, że należysz do grona tych świętych w Niebie, którzy jako najwięksi czciciele Bogurodzicy na Ziemi dostąpili zaszczytu wypraszania u Niej łask w Niebie.Prosimy Cię więc pokornie, padnij do stóp Najświętszej Maryi Panny w imieniu całego Narodu Polskiego.

 

Przypomnij tej potężnej Monarchini, że jest Naród, który kocha Ją miłością niedoścignioną i który w Jej ręce oddał się bezwarunkowo, obierając Ją swoją Królową. Jest Naród, który oddał się Jej w matczyną niewolę przez usta swego błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest Naród, który powtarzał Jej uparcie przez całe życie ustami papieża Polaka: Totus Tuus, Maryjo! Jest Naród, który wciąż czci pobożne kapliczki poświęcone Jej czci.

 

Jest Naród, który teraz pozbawiony świętego duchowego przywódcy, rozbity, podzielony i przetrzebiony przez szatański podstęp garnie się do stóp swojej Królowej i błaga Jej umiłowanego czciciela o wstawiennictwo w wielkiej godzinie narodowej próby, aby wyprosiła dla swego Królestwa wielka łaskę obrania Jej Syna Jezusa Chrystusa Królem Polski poprzez narodową Intronizację. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA Z ODPUSTEM ZUPEŁNYM

O Jezu Chryste, uznaję Cię za Króla Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa.

 

Odnawiam me przyrzeczenia dane na Chrzcie św.: wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw; przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuję się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła.

 

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twą świętą władzę królewską, by w ten sposób utrwaliło się na całym świecie panowanie Twego pokoju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

/Odpust zupełny raz na dzień pod warunkiem Komunii św. i modlitwy za Ojca św. (wystarczy odmówić 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu). S. Paen. Ap., 21 II 1923r./

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO NA ZAKOŃCZENIE

Duchu Święty, poddaję się Twojej Woli. Oddaję Ci wszystkie moje siły, zdolności, zapał, modlitwy i posty w tej intencji, abyś zechciał wykorzystać mnie jako Twojego rycerza w tej walce o Intronizację naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie Polsce.

 

Wolą Narodu Polskiego jest oficjalne ogłoszenie Pana Jezusa Królem Polski, oddanie Mu w niewolę wszystkich ziem, bogactw i całej ludzkości Polski oraz wprowadzenie Prawa Dziesięciu Przykazań jako Prawa narodowego. Zechciej wysłuchać błagania naszych uciśnionych i spragnionych Boga serc i stanąć na czele naszej małej armii, którą, jak wierzymy, tylko Ty poprowadzisz do pewnego zwycięstwa. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej łaskawości pozwoliłeś, aby Polska obierając za Królową Najświętszą Maryję Pannę, dokonała jednocześnie wyboru Pana Jezusa na swego Króla.Spraw łaskawie, abyśmy teraz poprzez Intronizację narodową z pełną świadomością obrali Twojego Syna za Króla Polski. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

K. Kyrie, eleison (3x). – Chryste, eleison (3x). Kyrie, eleison (3x).

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami. (Tylko Ksiądz)

W. I z duchem twoim.

K. Błogosławmy Panu.

W. Bogu niech będą dzięki. 

K. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

 

Następuje błogosławieństwo figurką, obrazem Chrystusa Króla przez jednego z członków rodziny. 

 

K. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec + i Syn i Duch Święty.

W. Amen.

K. Króluj nam, Chryste.

W. Zawsze i wszędzie.

JEZU MÓJ KRÓLU

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...