Aktualności

2022-11-19 16:22

Nowenna i oktawa ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski – Intronizacja oddolna

PAN JEZUS: Polska, obierając Królową Moją Matkę, dokonała już obrania Mnie swym Królem. Uczyniła to jednak nieświadomie, dlatego potrzebna jest Intronizacja narodowa. Z tego właśnie powodu największe pretensje zgłaszam do tronu Polski.

Uwagi jak odmawiać nowennę i oktawę: 

1. W przygotowaniu Intronizacji może brać udział 1 osoba, kilka osób lub cała rodzina. Wszystko uzależnione jest od stanu wiary. Przeciwnikami dzieła Intronizacji w tym domu nie należy się przejmować. Bóg też się nimi zajmie, pobudzając ich serca do wiary.

2. Całe dzieło składa się z nowenny (9 dni) i oktawy (8 dni).

3. Zachowujemy ciągłość modlitwy, czyli trwa to bez przerwy 17 dni.

4. Wskazane jest w miarę możliwości codzienne uczestnictwo we Mszy św. i Komunii św.

5. Należy uczynić w swoim domu /pokoju/ mały ołtarzyk, gdzie na głównym miejscu stawiamy figurkę lub obraz Jezusa Chrystusa Króla Polski.

6. Obok figury, obrazu, obrazka stawiamy przynajmniej 2 świece i bukiecik kwiatów. Świece palimy podczas modlitwy i gasimy po zakończeniu.

7. Wskazane jest również, aby w tym ołtarzyku była figurka lub obraz Matki Bożej.

8. Przygotowanie do Intronizacji rozpoczynamy modlitwą, która znajduje się w tej nowennie na poszczególne dni. Nie dobieramy innych dodatkowych modlitw.

9. W 9 dniu nowenny jest przewidziana Intronizacja indywidualna lub rodzinna. Od tego dnia musimy pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest już Królem naszej rodziny i winniśmy w naszych modlitwach do Niego się uciekać, gdyż Chrystus ustanowił swój tron w naszym domu.

10. Następne 8 dni to jest oktawa dziękczynna za dokonaną Intronizację. Modlimy się według modlitw podanych w tej oktawie na poszczególne dni. Nie dobieramy innych dodatkowych modlitw.

11. Ósmego dnia oktawy na zakończenie śpiewamy lub recytujemy uroczyste Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy).

12. Prosimy, aby tą radością i potęgą tej modlitwy dzielić się ze swoimi rodzinami, sąsiadami i znajomymi, aby i oni poprzez działanie Boga przez Was przeprowadzili tę Intronizację w swoich domach.

OBIETNICE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

JEZU MÓJ KRÓLU

NOWENNA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

1. DZIEŃ PIERWSZY

2. DZIEŃ DRUGI

3. DZIEŃ TRZECI

4. DZIEŃ CZWARTY

5. DZIEŃ PIĄTY

6. DZIEŃ SZÓSTY

7. DZIEŃ SIÓDMY

8. DZIEŃ ÓSMY

9. DZIEŃ DZIEWIĄTY

OSOBISTY AKT INTRONIZACYJNY JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI odmawiany w 9 dniu nowenny

OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

1. DZIEŃ PIERWSZY

2. DZIEŃ DRUGI

3. DZIEŃ TRZECI

4. DZIEŃ CZWARTY

5. DZIEŃ PIĄTY

6. DZIEŃ SZÓSTY

7. DZIEŃ SIÓDMY

8. DZIEŃ ÓSMY

TE DEUM /CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY/ – śpiewamy lub recytujemy na zakończenie w 8 dniu oktawy dziękczynnej

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – rozważania

NOWENNA DO CHRYSTUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

MODLITWY DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

 

Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej

 

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...