Aktualności

2022-06-24 16:19

NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 25 czerwca

Do tej szczególnej czci Niepokalanego Serca Matki Jezusa, zaprasza nas Maryja w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca, aby wynagradzać Jej zbolałe Serce. Serce, które jest nieustannie obrażane, znieważane, wyśmiewane przez wszystkich ludzi, a szczególnie przez katolików, synów i córki Kościoła świętego. Jednak największą RANĘ zadają najukochańszej Matce kapłani, synowie ukochani Jej i Jej Syna, przez obojętność na wołanie o nawrócenie. Zapatrzeni w siebie, myślą, że oddają cześć Bogu, tymczasem ta RANA jest zbyt głęboka. 

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

Są takie miejsca wybrane przez Maryję, aby w nich oddawać Jej jeszcze większą cześć, a tym samym Jej Synowi. Maryja dziś płacze w tych miejscach krwawymi łzami, bo nawet tych miejsc nie szanują ci, którzy zostali powołani do oddawania szczególnej czci Jej Niepokalanemu Sercu i Jej Synowi.

POKUTA, POKUTA, POKUTA… te słowa Maryi są ciągle aktualne. Szatan, król ciemności mówi: zabawa, zabawa, zabawa… do ciebie należy wybór. Życie czy śmierć. Niebo czy Piekło. Wieczne szczęście czy wieczne potępienie. 

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...