Aktualności

2017-04-15 20:33

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 16 kwiecień

EWANGELIA (J 20,1-9)

TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ

bp Edward M. Frankowski

ZAWIERZMY ZMARTWYCHWSTAŁEMU!

W miejscu, gdzie o zmartwychwstaniu Pańskim dowiedziały się najpierw kobiety, a potem Apostołowie, mówił  św. Jan Paweł II (26 III 2000 r.):

„Tutaj, jak w żadnym innym miejscu na ziemi, słyszymy jak Pan raz jeszcze mówi do swoich uczniów: Nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat.

(…) Zmartwychwstanie Jezusa jest ostateczną pieczęcią wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwychwstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej mesjańskimi darami pokoju i radości”.

.
U zarania nowego tysiąclecia istnieje wielka potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny o tym, że „chrześcijanie mogą i powinni spoglądać ku przyszłości z niewzruszoną pewnością w chwalebną moc Zmartwychwstałego (…)”.
.
Od Wielkanocnego Poranka Pan Zmartwychwstały chce towarzyszyć nam, jak towarzyszył uczniom w drodze do Emaus. Tylko trzeba dostrzec Go w swoim życiu, poprawić własne postępowanie, korzystać ze źródeł łaski Bożej, mieć szacunek dla niedzieli i dla życia ludzkiego. Trzeba w Nim nabrać sił do zwalczania zła. Dzień Zmartwychwstania zapoczątkowuje 'nową wiosnę nadziei”, 'nową wiosnę życia”. Sprawia, że blask oblicza Zmartwychwstałego zajaśnieje pokoleniom nowego tysiąclecia, które odważą się „wypłynąć na głębię” świętości.

Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał!

Już Go grobu noc nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał. (pieśń)

czytaj więcej...