Aktualności

2023-05-25 16:33

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Zależność Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego od Matki Bożej

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Jezus Chrystus nie przyszedł na świat jako dorosły człowiek w sile wieku, chociaż mógł łatwo tak uczynić. Wybrał drogę poprzez Maryję Pannę. W ten sposób, że przyszedł jako wątłe małe dziecko, zależne od opieki i troskliwości matki. Pochłonięty chęcią oddania chwały Bogu, swojemu Ojcu i ocalenia ludzkości, nie widział lepszej i krótszej drogi tylko poprzez poddanie się całkowicie Maryi. 

Powinniśmy za przykładem Jezusa, tak samo żyć w zależności od Najświętszej Dziewicy. Przykład daje nam Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, gdy chodzi o zależność od Matki Najświętszej tych Trzech Boskich Osób: Bóg Ojciec dał nam i nadal daje swojego Syna tylko przez Maryję. Podnosi dzieci do siebie tylko przez Maryję. Rozdaje swoje łaski tylko przez Maryję. Bóg Syn został przygotowany dla ludzkości tylko przez Maryję. Maryja w jedności z Duchem Świętym wciąż przyjmuje Jezusa i poczyna Go dalej codziennie. To dzięki Maryi Syn rozdziela swoje zasługi i cnoty. Bóg Duch Święty tylko przez Maryję ukształtował Jezusa i tylko przez Maryję tworzy członki Jego Ciała Mistycznego (Kościoła) oraz przez Maryję tylko rozdziela swe dary i łaski.

Przy tak budującym przykładzie Trzech Osób Boskich przed nami bylibyśmy bardzo przewrotni, jeżeli ignorowalibyśmy Maryję i nie poświęcali się Jej. Rzeczywiście bylibyśmy ślepi, jeśli nie widzielibyśmy potrzeby Najświętszej Maryi Panny w zbliżaniu się do Boga i czynieniu z nas całkowitej ofiary dla Niego.

Jezus Chrystus oddał Bogu Ojcu większą chwałę przez to, że poddany był swojej Matce przez lat trzydzieści, niż gdyby przez największe cuda nawrócił w tym czasie świat cały św. Ludwik Grignion de Montfort

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...