Aktualności

2022-01-23 16:07

Niedziela nie jest dniem relaksu, sportu, spotkań towarzyskich ani kulturalnych – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Trzecie przykazanie brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Ja sam uświęciłem ten dzień, wstrzymując się od wszelkich dzieł stwórczych, ale spoglądałem na dzieło, którego dokonałem. W ten sposób dałem człowiekowi przykład, że jakkolwiek byłoby ważne dzieło, którego dokonuje, dzień siódmy jest dniem dziękczynienia za dzieło stworzenia i błogosławieniem Boga – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Siódmy dzień, to nie dzień odpoczynku, jak się was błędnie naucza. Niedziela nie jest dniem relaksu, sportu, spotkań towarzyskich ani kulturalnych. Niedziela jest z ustanowienia Bożego dniem Pańskim, to znaczy dniem Bożym. Oznacza to, że dzień ten winien być oddany w całości Bogu na chwałę. Chwałę człowiek oddaje Bogu przede wszystkim poprzez modlitwę. Największą chwałę oddaje Mi człowiek, uczestnicząc w ofierze Męki i śmierci Mojego Syna /Msza św./, a więc modlitwie samego Boga składającego ofiarę za ludzkość. Jak może was przy tym nie być? Czy nie jest to największe lekceważenie Boga, do jakiego zdolny jest człowiek? Oddałem wam sześć dni na załatwienie spraw ziemskich, ale jeden dzień wziąłem dla siebie, aby całe stworzenie uwielbiało Boga za dzieło Stworzenia i Odkupienia. Ofiara Mszy świętej jest podstawową, pierwszą i jedyną w swoim rodzaju formą uwielbienia Mnie, bo uwielbia Mnie w niej w sposób doskonały Człowiek – Bóg, a więc Ofiara ta jest doskonałą, miłą i przyjemną dla Boga, podczas gdy wszystkie inne ofiary ludzkie są niedoskonałe, bo składane przez istoty niedoskonałe z natury zranionej przez grzech.

Jest to Ofiara najwyższa i nie składa jej na każdego człowieka człowiek, wypowiadając słowa, ale Bóg, wylewając własną Krew w mękach. Ofiara ta jest bezkrwawa, ale prawdziwa, niewidziana w swej nieskończonej mocy i majestacie, ale realna i widzialna w ziemskich warunkach na tyle, aby każdy mógł w niej uczestniczyć i oddawać chwałę Bogu – mówi Bóg Ojciec w trzecim przykazaniu.

Maryja niech wyprosi nam miłość do krzyża i pobudza nas do tego, abyśmy kroczyli tuż za Nią śladami Jezusa. św. o. Pio

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...