Aktualności

2022-12-27 16:19

Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych zabójstw własnych dzieci jest niewyobrażalna – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Pan Jezus: Nieszczęśliwe i pozbawione miłości życie jest więc najboleśniejszą konsekwencją grzechu nieczystości. Kolejnym dowodem na to, że nieczystość odbiera duszy zdolność kochania, są masowe zabójstwa dzieci dokonywane przez ich własne matki, których miłość do własnych dzieci powinna być najbardziej naturalną i silna. Tymczasem kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów jest niewyobrażalna.

 

To samo jednak dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność wzrasta do tego poziomu, że bardziej troszczą się o los znalezionych szczeniąt niż o własne dzieci. Takie patologiczne zjawiska stały się codziennością w nowoczesnych społeczeństwach, gdzie wygoda i prawo jednostki urosło do rangi kultu, a okrucieństwo stało się normą w utrzymaniu tego komfortu.

 

Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Dusza, która utraciła zdolność kochania, jest tą właśnie, która ukryła głęboko swój skarb. Mało tego, że go nie pomnożyła, ale pozwoliła mu zgnić w ziemi. Dusza, która nie umie kochać, nie może pojąć Boga. Człowiek cielesny traci pożądanie duchowe, nie potrafi więc pragnąć Boga, który jest Duchem. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Teraz pragnę wam uświadomić, Moje dzieci, że dopóki żyjecie, macie możliwość przemiany swojego życia. Konsekwencje grzechów nieczystych są bardzo szerokie i nie da się im zapobiec ani ich cofnąć. Pozostaną. Przy pomocy łaski Bożej możliwe jest jednak nawrócenie, uwolnienie i zaczęcie nauki kochania od zera. Dziś wzywam was wszystkich do wyrzeczenia się tego grzechu i odwrócenia się od niego w sposób zdecydowany. 

KOBIETY MORDUJĄCE WŁASNE DZIECI, SĄ GORSZE OD HERODA ZABÓJCY BETLEJEMSKICH NIEMOWLĄT – PAN JEZUS

 

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

czytaj więcej...