Aktualności

2020-03-31 18:07

„NIE WOLNO” oznacza „NIE WOLNO” – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

Bóg przemawia do ludzi na różne sposoby, w różnym czasie i w każdym wieku. Jednak często ludzie są „niewidomi na Boże znaki”. Trwają w ślepocie ducha i myślą, że dobrze się mają. A mają się dobrze i tak też postępują jak podpowiada im nieprzyjaciel Zbawienia i odstępują od Prawa Bożego, które Bóg Ojciec przekazał przez Mojżesza, tak samo od prawa kościelnego, które jest uzupełnieniem 10 przykazań Bożych. W zamian za to odstąpienie od tego prawa, Stwórca mówi nam, że mamy piękne domy, pełne półki i lodówki, pełne garaże. Nie zważamy już na niedzielę jako Dzień Pański, która winna być oddawana w całości Bogu i przekształciliśmy ją na dzień odpoczynku, sportu, relaksu, spotkań towarzyskich i kulturalnych. Organizujemy w niedzielę festyny i inne plenerowe imprezy często pod znakiem Kościoła, aby się usprawiedliwić, że to czynimy na chwałę Bożą. Tymczasem Szatan przesuwa nam granicę grzechu coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej przez co sami się usprawiedliwiamy, że to wyjątkowe okoliczności, i tak zwodzi on dzieci Kościoła i odciąga od Boga prowadząc je ku zatraceniu. 

A Bóg Ojciec mówi: Moje „TAK” oznacza „TAK”, a Moje „NIE” oznacza „NIE”. „NIE WOLNO” oznacza „NIE WOLNO”. Wybraliście dobra doczesne w zamian za dobra wieczne. Przychodzę aby dać wam jeszcze szansę. NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SERCEM I ODSTĄPCIE OD SWOICH GRZECHÓW, – A UWOLNIĘ WAS OD LĘKU I STRACHU, KTÓREMU DALIŚCIE SIĘ ZWIEŚĆ I ZNIEWOLIĆ, BARDZIEJ BOJĄC SIĘ O SWOJE CIAŁO NIŻ O DUSZĘ.

 

MARYJO, KRÓLOWO NASZA, UKRYJ NAS W TWOIM NIEPOKALANYM SERCU.

***

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...