Aktualności

2022-12-24 16:11

NARODZENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ – 25 grudnia

EWANGELIA (Łk 2,1-14) – czytania

DLA NASZEGO ZBAWIENIA

ks. Zbigniew Godlewski

Boże Narodzenie to jedna z najbardziej radosnych, ale i najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym. Dlatego żłóbek, w którym leży nowonarodzony Jezus, skłania nas do postawienia sobie pytania: dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Odpowiedź odnajdziemy w Credo: On to dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. A więc dla Boga jesteśmy bardzo ważni, Bogu na nas zależy, Bóg pragnie naszego szczęścia.

.

Bóg zesłał na świat swojego Syna, którego Ewangelia nazywa Światłem i Życiem. Przyszedł On po to, aby pokazać i rozjaśnić ludziom drogę prowadzącą do życia wiecznego.
Ubogie miejsce narodzenia Jezusa ma przypominać, że nie pieniądze są najważniejsze. Z miłością został przyjęty przez kochających się rodziców, bo żaden związek partnerski nie zastąpi zdrowej moralnie rodziny, zbudowanej na fundamencie sakramentu małżeństwa mężczyzny i kobiety. I choć rodzina musiała emigrować do Egiptu, bo świat niesie wiele zagrożeń, to bez reszty zaufała Opatrzności i Bóg ją ocalił. To najważniejsze przesłanie uroczystości Bożego Narodzenia i najjaśniejsze światło dzisiejszej Ewangelii.

.
Dwa tysiące lat temu nie było miejsca dla Jezusa. Dziś jest podobnie, a przecież to najpiękniejszy prezent, jaki może otrzymać człowiek. Pozwólmy zatem, aby narodził się w nas i był Panem naszego życia. On uzdolni nas do dzielenia się bożonarodzeniową radością i miłością ze wszystkimi.

„Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli”.

(J 1,11)

 

 

czytaj więcej...