Aktualności

2022-10-09 16:07

Należąc do świata jesteś zabawką w ręku szatana – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kochaj Mnie zazdrośnie i zazdrośnie oddawaj Mi chwałę. Nie dziel twojego serca na dwoje, bo nigdy go nie będę dzielił ze złymi duchami. Jestem Bogiem zazdrosnym. Chcę być miłowany gorąco, nie połowicznie – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Nikt nie będzie dla ciebie ważniejszy niż sam Bóg. Nikogo i niczego nie będziesz czcił, tylko samego Boga. Nie będziesz sporządzał obrazów natury czy zwierząt i oddawał im pokłon. Nie możesz stawiać natury i zwierząt ponad człowiekiem, stworzonym na Mój obraz i podobieństwo. Nie wolno ci uczestniczyć w grach i rozrywce, która Mi uwłacza, gdzie wzywane jest bez uszanowania imię Boga. Nie wolno ci brać udziału w grzechu, również biernie. Nie wolno ci hołdować ludziom bezbożnym, którzy sieją wokół siebie zgorszenie. Nie wolno ci czcić ich wizerunków, słuchać ich muzyki i naśladować ich zachowania, bo oni są narzędziami złego ducha, który bluźni Mi poprzez ich twórczość. Nie wolno ci podziwiać ludzi, którzy służą złym duchom. Odwróć się od zła, aby cię nie przemieniło w zło. Nie patrz na zło, aby cię nie uśpiło i abyś nie zginął jak żona Lota. Wyrzeknij się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował. 

Niech się zapali twoje serce przeciwko Moim wrogom, abyś z miłości do Mnie, potrafił im odmówić. Miłuj Mnie, bo jestem jedynym Dobrem. Chcę cię uszczęśliwić na wieki i dałem ci tego dowód w męczeństwie i śmierci Mojego Syna. Świat jest zabawką w ręku Szatana. Ty należąc do świata,  jesteś zabawką w ręku Szatana – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

 Jakiż spokój daje to święte imię „Maryja”. Powtarzajmy je często w głębi duszy. Niech stanie się oddechem naszego serca. św. Maksymilian Maria Kolbe

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...