Aktualności

2022-10-06 16:11

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – Wspomnienie Obowiązkowe – 7 październik

EWANGELIA  (Łk 1, 26-38) – czytania

NAŚLADUJMY MARYJĘ

ks. Mariusz Szmajdziński

Zwiastowanie Maryi Pannie, czyli pierwsza tajemnica Różańca. Od pozdrowienia anielskiego rozpoczyna się historia Wcielenia. Archanioł Gabriel wypowiada słowa, które w sposób szczególny odnoszą się do Maryi. Ona przyjmuje je z wiarą i miłością jako pokorna Służebnica Pańska. Dzięki temu radość w Panu będzie Jej udziałem nie tylko w tych chwilach, które rozważamy w tajemnicach światła i chwalebnych, ale również wtedy, gdy nadejdą te bolesne.

 

Przez Maryję, naszą Matkę, słowa anielskiego pozdrowienia stają się i naszą radością. My także mamy się radować z przyjścia Syna Bożego, bo dzięki Niemu jesteśmy obdarzeni łaską dziecięctwa Bożego i mamy pewność, że Pan jest z nami. Przyjmijmy i my te słowa z wiarą.

 

Jezu mój Królu, Maryja przyjęła Słowo Boże i stało się ono w Niej ciałem. Naśladując Twoją Matkę, z wiarą wsłuchuję się w Twą Ewangelię i rozważam ją w sercu, abym mógł wydać dobry owoc.

czytaj więcej...