Aktualności

2022-12-09 16:16

Najświętsza Maryja Panna Loretańska – 10 grudnia

Litania Loretańska do NMP

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Jak podaje tradycja, jest to Dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem. Sanktuarium w Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym maryjnym sanktuarium o charakterze międzynarodowym i stał się miejscem modlitw wiernych. Wewnątrz Domku nad ołtarzem umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza. Pośród kaplic znajdujących się w bazylice warto wspomnieć Kaplicę Polską, ozdobioną freskami w latach 1920-1946, przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Polski:

zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem oraz cud nad Wisłą.

.

Kult Matki Bożej Loretańskiej dotarł do Polski już w XV w. W roku 1643 król Władysław IV ufundował na warszawskiej Pradze kopię Świętego Domu, ustanawiając jego kustoszami bernardynów, którzy umieścili w nim figurę Madonny. Ściągali tu pątnicy z odległych okolic, aż do czasu zniszczenia kościoła i klasztoru w 1811 r. W pierwszej połowie XX w. odnowicielem kultu stał się bł. Ignacy Kłopotowski. Z jego inicjatywy powstało polskie Loreto, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Modlitwa

Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim Odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, spraw, abyśmy wspominając tak wielką tajemnicę, czcili w wierze i w świętości życia wielkość Twojej miłosiernej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

***

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...