Aktualności

2022-10-11 16:07

Msza św. ma być centrum kapłańskiego życia. Wszelka inna działalność jest rzeczą drugoplanową – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłani chcą dogonić świat, chcą mu zaimponować, chcą się nim cieszyć i czerpać z niego pełnymi garściami. Świat pełen jest jednak niebezpieczeństwa, a kapłan ma go zbawić – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Kapłan musi żyć w zjednoczeniu ze Mną. W swoim ciele ponawiać Moją Ofiarę. Składać się na Ołtarzu całopalenia. Msza św. powinna być centrum kapłańskiego życia. Wszelka inna działalność jest rzeczą drugoplanową. Jeśli kapłan oderwie ode Mnie swoje serce, a zatraci je w świecie, świat szybko przekona go bezcelowości jego ofiary. Wszystko to jest bowiem głupstwem w oczach świata. Pierwszą powinnością kapłana jest zatem codzienne zjednoczenie się ze Mną ukrzyżowanym. Poszukiwanie Mojej Woli i praca nad nawiązaniem głębokiej i silnej więzi naszych serc.

A teraz przyjrzyj się własnemu sercu. Jak wiele w nim myśli, które rozpraszają cię na modlitwie? Zapisuj te myśli i zobacz, jak wielu mam konkurentów do twojego serca. Zobacz, co odciąga cię od myślenia o Mnie. Sporządź tę listę podczas modlitwy i przyjrzyj się jej dokładnie. Zobaczysz tam twoje serce, bo gdzie skarb twój, tam będzie i twoje serce – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie panować. św. Ludwik Grignion de Montfort

***

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE. REKOLEKCJE: PAN JEZUS

 

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...