Aktualności

2022-11-06 16:07

Media tak przyzwyczaiły was do grzechu, że nie widzicie już jego ohydy – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Moje stworzenia, jako wasz Stwórca zapewniam was, że zostaliście stworzeni do życia bez grzechu i wasza natura jest stworzona na wzór Mojej Boskiej natury. Grzech jest naturą Szatana, bestii, która w niczym nie jest podobna człowiekowi – mówi Bóg Ojciec w drugim przykazaniu.

Moje miłosierdzie nie przewyższa Mojej sprawiedliwości. Grzechy zawsze muszą zostać zrównoważone pokutą. Pokutować nie chcecie, a grzeszyć nauczyliście się tak nagminnie, że ilość waszych grzechów nie znajduje zadośćuczynienia w waszych dobrych, które wrzucacie Mi jako pokutę. Grzech tak bardzo was opanował, że nie widzicie dłużej jego ohydy, ani was nie dziwi, ani nie gorszy. To jest właśnie skutek działania mediów, które powoli i skutecznie przyzwyczaiły was do grzechu tak, że posunęliście się już do uznania go za wrodzony i naturalny, nie stojący w sprzeczności z naturą ludzką, a wręcz służący jej. Twierdzi się już, że to wstrzymywanie się od grzechu i pokuta niszczy człowieka i rodzi w nim zaburzenia. 

Przerażają was kpiny za pełnienie Mojej Woli. Przeraża was śmierć, jaką ponieśli męczennicy. Ich męki trwały jednak kilka godzin lub dni, a wy dążycie do miejsca, w którym męki i tortury trwają nie kilka godzin, ale całe dnie, tygodnie, lata, wieki i wieki, i wieki, i nigdy, nigdy się nie kończą ani nie przerywają. Czy to nie budzi w was grozy? Czy nie powinniście ponad wszystko bać się łamania Moich przykazań? – mówi Bóg Ojciec w drugim przykazaniu.

Jeżeli tylko zechcemy, to Niepokalana zmusi nas do gorliwości i świętości i nie uszanuje naszej wolnej woli. św. Maksymilian M. Kolbe

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

 

czytaj więcej...